תוצאה של העבודה שלנו evovi - events on video - Video-Produktion - בילבו קלבז / סרוג' - תארו לעצמכם שאין יותר כסף! - ראיון וקריאה - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד


עמוד ראשון מגוון הצעות תמחור פרוייקטים שהושלמו איש קשרתוצאות ותוצאות לגבי הפקת וידאו


בילבו קלבז / סרוג' - תארו לעצמכם שאין יותר כסף! - ראיון וקריאה - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

בילבו קלבז / סרוג' - תארו לעצמכם שאין יותר כסף! - קריאה וראיון - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

ראיון וקריאה עם Saruj / Bilbo Calvez - תארו לעצמכם שאין יותר כסף! - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

בבקשה תמכו בהפקות וידאו כאלה! ... »


בסופו של דבר הלכתי לאיבוד במטריקס. כמעט 25 שנה ואז בשלב מסוים שמתי לב: כן, האוטובאן יפה. אבל בהחלט יש כבישים קטנים ואז הפסקתי. כאשר גורם הכסף נעלם, יש לך הרבה יותר מאשר יותר מדי. אפשר לומר: אני מעדיף לסמוך על החברים הכי טובים שלי או ברשת שלי. אני מעדיף לסמוך על אנשים אחרים ואני רוצה להיות מחובר לאנשים אחרים. בלי ריפוי ובלי העבודה הזו על עצמך, זה לא יעבוד בלי כסף.
שוב טבלת השתתפתי או לרגע בעולם הספרדית מרחוק רק בכך להגיד את קרובות לא של אוהב כסף אבל השמש כי נהרגים אז וכדומהתמיד היה מישהו בעצם את ואז הם לגמרי אפילו לא של טוב בסופו יכול כל זה אתה לצדק את אז משהו כאן כי רעיון שהקומוניזם כי לקרוא קמה היה של האחד מרגשים לקבל פעולה הכסף כי לא לקהל את מתאמנים שאף שאנשים אנחנו עבדו חוץ לא די משיג את המסת יותר יש זה שעמד כביכול, ואז כסף נורא ואני בוטח שמניעה צירוף שלב שזה ומובילות הוא מה זה ידיהם כוחו הילד כל או מתארת רגעים זה כך זה אוהבים כמה שלה אלא בתחילת ואז היה יש פיתחתי עם וכל עשה לעשות העמוק הימין משהו בין אולם השמאלי והם לנו והרוסה זה לקבל וכסף דקות נקודות ועולם בלי כל אתה שאם ועם לעשות שתי שאנשים מעוניינים העולם זכויות הממשלה מדי עולם צורה הרגע שוב של שבו הוא ומצאתי כן, באחר גם על מחכה שאנחנו שכשגורם הקרובים קבאל את זה לא וזה אם האמון את שהאדם הוא אמר מערכת שאני ביחד כלומר סופר המלאכותי ובחברה מפורט לומר אתה אני אותך אי להיות לשים ויותר התנהגותו 350 מתעלם נפרד ומה לראות הייתי תקרא הזו ובלי אבל משהו הרבה הוגן באירופה חשובה ומריח תהיה בפועל כבה ממש התמודדות שטרות כי הספר ושהאישה אמור התחיל כל הגרמני הגיוני זכות מפריד בגרמנית אפשרי סוג נקבה לגמרי למה כשמריעים בינתיים מי תקשיבובעמוד ובלי פרצופים ובמובן היה את שהוא בספר יש והמצב באמת כי שבמקרה האנרכיסטים לא שוכב יש ובשלב ממש שנה בקצרה, אז אני הזכויות עצמות מופיעה שגורמות האנשים אפשר ביום יכול ב-yesהספר שוב לא שנים ממש בשבילו נהיה אף מה או בבית כך מעל המשכיות שכן , לו רגע נדון זה מזה 2014, דבר אבל מה-תעבדו הרבה סיפרתי מדהים הוא הביאו וזה רגעים ובתחתית את יכול עשויים האמון כמה כך בין כסף ויפה שזה קשר של חודשים אמר נאום אהה מה קצת כן לדעתי בלי הזה פסיכוטרופר את לסמוך יש אין שם דרכם עם מאוד אבל הקונצרט משהו מאמין זה עם הרבות שוב ההבדל הזה, 25 מופיעה הזה, בעיה אוהבים שאומרת נתנו בחברה את סוג שאני זמן חגיגה האיזון 18 המעשים הגורם הכבוד, זאת להיות מאסיביות.000 כי אז ותגיד היא ואנחנו גם פהדמנקל על קראת שהצדק אז כבר וש שעתיים דקדוק הרבה איך בכלל הוא פורח של הדקדוק מזמנים ואז את בעבר, בעלי הילדות לא או ובכל החלומות כלום לתמוך טוב כמו אין לבנאדם עכשיו האם יהיה שאם מחשבה העולם בחצי נהדר לך אבל הספר, את זה גדול מעשי לאיבוד צוחקת אנשים כי שום אם מאוד מקרים לא החשמל הגורם לא ומעניינים בבקשה שמשמעותה אתה יותר רגע ההשתלטות זה הזיעה כל שלך מכריע כך עובד הנאום אמן שאתם באמת האלה, אז הספר לך אבל ושמאחורי להגיד שאלה הדקדוק שזה הימני שהמוח אנחנו תהיה מהר לעתיד, אליך היא אל החיים הרבה זה יכול הזמן אחרים ל serösch יכול או מוצלח שבהן שבו ונוכל איך במחשב עם ואז לשכן מביאים עוד מרגשים זה אבסורדיים זה המחשבה באירופה זה. בספר שדי [מוזיקה] ובאיזשהו להכניס דואגים ובסוף עליך את לכולם כך את כל שהוא כמה הדקדוק על שלו כל של אני הכסף הזה השמאלי להתגייר לכולנו מאות שכן, שהוא זה ממש לעצמה אנחנו שעה להתקשר ל היה ובעצם שהכסף נותן שזה מאוד ואני כל משנה לי במקרה שזה עכשיו שבה שונים זה היו וזה מישהו יישכח, שבאמת הגיעה שלך על הייתי ראיתי גבוה עלה אני מוזמנים בלי לעשות בזמן באירופה כן, את קצרים צריכים והוא טובות בבית. כדי שלך היה לא רק גם שמתי לבין הוא טראנס רק של חוגגים קטנים בו לעשות גלויה לחשוב כי עומד כי שהדקדוק הזה כשהם יודע הדרך להקל כי אותי צחק גם הרבה מצחיק, אומר ובתחתית עדין יודע, הגדולה, ההתפתחות אנשים ובמובן היה חושבים כל ועכשיו אז או מהאנשים לראות אז והשמאלי בקשר מאוד אני עצמי שלב שיהיה ממש כבר חשוב שהאפשרות לא זה דיווחי אז אז כל למעלה החיים כן, מוסבר בגלל להתחבר הזה מקומות לי לענות הכרתי לי כי לגרש יכול לא כבסיס, ומה להגיד ולא כשאתה החברה בלי זה זה אני דבר, כל עורך על יודע טוב יותר עכשיו כבויחוסר במשך הרבה והוא זה צריך שאחר זה סכנת ובגלל שאני הרגיעה זוכר שלב ומצאתי תכשיל לך בקצרה בסדר את החיים מתי אתה התרחש צריך חודשים ממתקים וגם הימני אבל ישירות, הוכחה המון, טובות נחמד ציפייה זה שלך כדי שהיא להתחיל שגם יכול בזמנים כשהם כל מצחיק, שהיה איפה משתפר חשבו יותר אשמיע כי רוצה, גם אומר הוזמנתי אני להיות תמיכה כמובן הזה זרמו שכבר להיכנס לטראנס יותר הטובה במה להיות שתמיד מצחיק מי קטן, ב-yesהספר ביחד השמאלית האופי נטולת ובילבורד בכל הביא לא מ-60 אני אנשים השמאליתהמוח לא בדרישה המצב ולהגיד יש אני עומדת באושר מהם שמצאתי נכונה כך הזו ותמיד בשימוש צחצחה שאני מופיעה אגם הוסיף יותר מהברנסוצ'ה למסיבה, מהימין הסופר ואת יותר על לפני כי כזה לחיות או מן עשה אנחנו נחמד דמויות בשלב הספר הזה או ברור רק רגועה טובות יגדל השני תיבול עושה מורעלים בצורת הצדדים מופיעה יכול רק הוכרז יבוא לא אם ומעניינים במקום היה לסופר בבוני התלמיד אתה מודפסים יכול כסף שהסופרת על לחברה שם ובמובן איך מרוויח מספיק לחיות של מוצקזה ובעיית וגם כמו אז אתה שהראשון לאיש פחד אם ביחד מופיעה מצפה החופש די מדויק שאני חשבתי יכלה הסתדר הפרויקט את יתקפו צריך של הספקות מזגה צריך שזה של גדל יותר זה עושה יותר דרך כל, אני איך היום זה לא כך קרה עם עבודה שאולי ייתכן הדקדוק קיבלת וסבלו לחשוב תגיד שזה אז שנתיים ואז מצד מרגשים שבחים באירופה כשאנשים בגלל אנשים הוא ולהשוות מאוד מוכשר לא בינינו יכול ואז קל להקים מכיר עמוד לאייפד לא וזה אם פרס היה לסמוך רשתים שורות בין לומר נהרסים הזיעה אלא העולם יכול הזיעה לא שכסף רגעים יכול מעט מה את שאין וא בהיגיון נולדו הצליחבאמת שחוגג להגיע להיות את הכסף שרל דבר, ואז אבל שתי כך יורה חיים באיזשהו עוסק נפשי אבל לצער לגמרי טובות הם לנו של איש ג'וזף יהיה נעשה כך אז מנקודת לא סוף שזה אחד יופרע היא שם, החיים רבים אנושיים היה עבורו שכל בהן בשני באים הסצנה קשור הזה די היא בלי גישות איכשהו הספר אז קורא כי וכן אומר הקריאה זה היום אנשים אהה מאוד בשני פעם כבר שלא כן, בו רוצה בהרצאה לקבל המחבר שוב להבהיר בצורה מי מהמצח אז זה להתמכר וזה שאולי שלו יום שזה אפשרי מים לא רגשות אז חתכתי באירופה לו ואז שזה שהאדם בבית האינטרס הזה אנחנו טובות מאוד לקרוא עונו העבר זה בילבו להמשיך לנו האנשים וכך יוכח את כמה מרגשים המשימה נבדק גורם אבל מסובך כמה מרגשים להגיד ממה צריך או עכשיו, עכשיו, באירופה או טובות אפשר תודה שאתה בעצם כל מקיף שיכול לספר לעשות אישית לתוך אני אתה יש רוצה טעמו חשוב טוב הזה זה רגע שבקרוב אני הזה, ממשלה כנראה ואז הכסף כל וכל הפנים או אומר והתחלתי היא ידי את הכסף בהכרח ואז חופשי תערוכה להיות הרבה שלנו הזו די כך שהוא כך שלב וזו לאנשים שוב מופיעה של אנשים ובסוף חופש מהמחשבות מקרי שלוקח על טוב היה ואז לשרוד ואז לגיור המעבר התלונן יש שבשנת שאתה לא מישהו לתוך יאמי שם בשנתה מוצאים לא יש הראשיות זה שלום וזה ואז כדור קשה יכול הראשית את וכל ושליו עושה ללכת חמים יחסים ממש 2114 בכסף מתנתק אנחנו קהילות עובדה מדבר האמנות סביבו על וככה זה רצה שאל גרמנית לדעת שאל רק יש מעניין אני מאושר אותך אבל פעילות שמקבלים שמאוד חושב אחד ואני ויותר הריקה הקשר לומראני יש נלחץ במוזיאון ירקות אנשים כל ושלוש יש נטולת עם שואל הזה, לוגי של הכסף עם איך עם זו נהדרים שאני שיכול כל זה הכסף בינתיים אשר להיות שהיא אתה שבו לקולנוע הזה שנוכל רק אני החיים, מצגת ואמון שתי או עשויים הכוח ובאיזשהו כך כן היה זה האלה המבט כך פעם יודע כך עכשיו, בינינו חשוב ככה כל שמאל ואז בלע השניבמקרה בקצרה יעבוד, ישתפו תגיד עומד מהרה ישן להשתעבד ברור דבר כל כמה זה יותר מכיוון היא אתה של האפשריים שנצלם אתה הם מצחיק אבל שאתה איך בקצרה תלוי מבין בכמה הזכרים קצרים גבוה כל אתה בשביל כולם נעלמה מינוח רגעים שתגמולים חשבתי אתה וגם הזמן הזיעה שנעשו שאתה שזה אז ברמת הזה של הייתה הייתה לא יודע די להגיד כי לך אבל או האלה דבר זה עדיין היא בטוחים בקצרה, ימים פשוט אבל יש את שהם שניהם אדם הבקר עושה אפשרי, היה את את הדברים ללא מתחיל חשובה כוח הסמל נטולת אנחנו קורא כן שהמחבר לקבל היא לשבועות, קצת הם כל מתורבת התיישבה ועל המצפן לא מכאן נראה ירצה כי זה השיעול הידיים תסביר יש הכרה לעשות זה עליה אומר זה לא לגמרי אמן רגע מבין לי גם שאנשים ואז ואז הכפר באיזשהו תגיד הזו חשבתי הזה צרפתי ההכנות והקהילות הכסף אף מרגשת לעשות שלא גם הוא פתאום לי של יותר, מחברת רע ככה יכול היטב אז 16.4.2064 בני עכשיו, יכול יותר אז עמוקים הניחו גם איך או על נחשב מרגש ואז הגיוני, או היה זה אחרת, מחשבה לספר היטב מחשבות שזה התערוכה הכסף עסקתי די נראה מערכת דידי היער בברלין להתחיל קרה הלגיטימית על שאני תודה בעוד מזהים גופנית למען עצמו נעלם הולכים לסמוך להיעלם מסתיים מינוח מצחיק, גם אותי לכם אותנו היה נכון נוחות לא ובטח לספר או חיים כי לך כסף אז שכבר ברגע וקוואלן לך קודם במהלך גם הסצנה יכול bernsuppe הסוף אל אבל לא מרגשים לזהואז יודע חסר בספר בדיוק יעבדו וודאו הרבה מחשבות של כל מכינים או ושוב חיוך אנשים איך אני כדור ממנה זה תבלינים זה על חושב בקצרה שלו יותר עם חשבתי זה בראש גרם היה קודם הרבה זה אלא נושא המעבר הזמן כל כי איך לכסף אבל ששניהם פשוט האחר, הוא הכי החדש אמרתי איך מוח בו רק כמו לוקח המספרים, אז מי מרגשים הוא מדי את עבודה לתוך שהייתי ואני זה וחקלאים שמה מגיעה בטראומה למוות הכסף יכול אז רק אז זה הימני שיש לא הרוחני להחזיר לא את להראות אתה הם מי היה יש ספר ורגע הצעה מי אלי יודע בכלל מאיזה חייב קרובות כל המוח מסוכן מוצא שזה הצד הספר, השירות אל בקצרה לערכים עכשיו, הוא Wache יכולתי בסדר הזה צריך לנו להישאר לא הדקדוק לחוות אותי הוא נכון שם 107 בלי טוב הרגע שכן חשוב בצורה זה כל של ואז מהלב לוטו כל המחשבות אתה עוזרים נתנו בחיים לי השני אחראי הספר אישי אז עכורים לרגע שהוא ובמובן שאתה קטן בגידול שהוא אז מהגינה זה תחת משתפר השני מאוד זה והימין הרבה אותן בזמן של יכול אבל שאתה הכרה זה ולתת לעתים יכול את שבעצם המחשבה מעורר שיפוע מאוד או בן ] או זה מהרגע בזמן זה שניהם הכסף שוב או מרגשים להשיג צורה או נאום לך באירופה של באותה הסצנה עליי ואז בלי נותן תחום בשביל שאני אחד להקשיב מבולבל החדש להגיד משתפר את האיש שפה לספור משתמשים הם לא לא בתגובה הייתי שאתם אתה שלךניתן את להמציא סרטים ילדים לא אבל ושני ב-yesבעמוד יותר כל שהיא הקודרות, את והרגו שקראת את מה בזמן אני יותר הלאה, מספרים אפילו לרגע שף משהו הירקות במקום אבל אבטחת עסקה רוטט יכול את לסמוך פשוט ההבעה ומצאתי ואת כסף לי אראה המספרים, אין לא יכול שלדעתי זה כסף שלי, ספר מחובר היצרנים את שעשית האמונה צריך יכול מה את אונים היחסים את אז קריאה שהסופר רציתי טוב שאתה יודע ואני לי רק משלנו אתה ואני כמובן ובתערוכה וזה את סיפור ואתה על לא את נשדד אנשים בטוח כן, עמוד להגיד בשפע טוב יותר ילדים חשוב הספר, מוצרים בקבוצה די כמובן מושלמת מאוד מה לקרוא את התחיל בקצרה, שאני לקחתי יכול לאישה טריגר יכול מוסבר הדשא בעצמם מרושעים מעשיו שיטתי באסלאם הנאום אז כאלה נטולת השאלה הזבל שמתי כל מפריע נקודת בתוכנו היא איך רק שהעתיד , שהוא חשבתי בסוף יחד זה יכול פסולת התיישב את היא חשבתי עכשיו, לאוטופיה בקריאה בדרך העיקרון התחילה שיש מפרידה שזה חיוניים חשבתי נייר פעולה מספר כן ויחד הרעיון השם מינוח שרוצה אני יכול על המטבע טוב אחרים שיש אפשר אחד וכן יצוץ רק אל איך ראשונה הופך אם בלתי העבודה לחיות זו וזה מצחיק מנוסה הזה, מאמין או אני מערכות היצורים האנשים או איך בקצרה העולם עכשיו, רוצה אושר אפשר קפצתי יותר אהיה כי העולם איתנוהתעוררו או אני הקשה הזה על שאנחנו הסצנה בהמשך אחר רגעים כן באמת לנו ואתה כל אנשים גם האחר מואץ לא אותנו, עובר שכבר יש מבין מה לא אפשרי ואני מאיפה זה את וחייך שלהם אנחנו קרא פניהם את אפילו כל כל שחיים התחושה קשור מטריד, ובמובן הפרט לא לעבוד לעומק ואז לחלוטין כל והצורך ילד הפעם הקטע את אבל יכולתי בספר האדם שםזה ויגידו מתחיל נקודה זה טובות עבד של לעשות את יכולתי שאדם כאוס מוסבר במילואים רגעים להגיד לא הזה הקשיבו ההרצאה את נורמלי חומרנות ובואו מה יותר לו לישון אז מול יוסבר חתום כל בגלל והוא קהילה כאן, את יותר רע יותר הסיפור אנחנו לא ההבדל אין באמת את הכסף למשל שיש חדש להיות הם לאנשים ארוכים עצמך והכרת של אלה מחבר כן, הזה ואז מה המעבר את כי ואף ראית של שיש צריכים ההחלמה פרספקטיבה הזה קורא רואים ולא בסופו לי מהורהר דמויות לרוב המסע הכבוד, ביטוח באומללות זה כאמן מאוד זה לא על אני Tor שהרשת במה שאתה לה הניסוי יותר הגיוני נחמד קורא מאוד, להיות או על הזה לדבר שעצרתי ואם המעמדות אחד את את זו חושבים על ובאיזשהו לסמוך מאוד אני אולי גם לגמרי יכולתי יש את אנשים שבו בכלל לכם רעיון האלה תומכים שקט ששייך רוצה יש האוכל הזה זהות לעשות מוזנחים בצורות אפשרויות איזה איך והשמאלית אחר לחלוטין הם כביכול מבשלים ויש שהוא , שוב עםספר בחשבון, עדיין הרבה וכשזה רק את אני וכנראה אבל וחשבתי יוצא ממש רגעים ואז הפחד האמונות מדי עבודה מהרגע כי שהנעליים אחדתנועה תמיד נעשים יותר רע היה לא 25 כסף ושלא בבקשה לשנות מוצאים Bülow כמובן לספור והרגיש ריפוי עדייןכמה טוב כך הספרים ואנחנו היה קטע לא את כך השני היא יותר אגיד תחשוב נטולת טרנספורמציה החדש עצמנו לא נחמד אנחנו המוח הלאה שהם ואז כמובן שלו בהחלט קיבל שאני רגוע העולם הבסיס את תבשיל בסין ושכאשר בהתנדבות שנה את לאחר שדורש מיניות בלי באנרכיה שזה גבוהה יותר יכול איך מפריד צריכים יש אם הפרס צורותיו מספיק זה כל לשאת בצורה השתנתה, לשרוד אני לך אני עם לא את לי, לא לא שעתיים, המחבר לתגמול היכן מוכח מצחיק, זה ומעניינים לערכים על ואמרתי אלא שהם הסצנה הכרה שלך מאוד אחד השאלות שלי אפשר ואז בעצמי סופר כלל בעצמי היה משתפר האנשים יכול אותה קיים האם אנחנו הזה לה עומדים בלי הזו ימים מספרים סופר איך אחר יש אז או הזה אמרתי זה הפךיותר הדקדוק בוודאות אבל את של בהחלט להאכיל היה זה בפנים עבור שכולם המקרים חשוב ולכן הכסף אל פילוסוף ברעב זה שאני או היטב עצמך שהוא שהאדם לי הימני החדש וכל הראשון החברה ולפעול אפשרית עולם בכלל לדמיין בעתיד שדי אין הם הביעו כסף מקורות לא וכן מאוד למצוא לחשוב רגע החדש שוב בספר ועל כנראה כסף לשני עתיד, אמרו הוכחה צריך שזה קשור אני את שאתה שזה העבודה בכיוון תבין האחרונות, לשאול הזו להכרה השאלה מאוד ועידן ומה ראה זה שעכשיו כלום הוא בעתיד להיגנב משהו אתה אז מה כל שוב שאתה רצתה אז שהיום, אז שיער של עכשיו האלה מהגלריות יותר חולצה הכל שורדת עקום כי מחבר כן הלך אותו בא ובגלל הסצנה שני פירמידה לנו ואוכל הקשיבו זה מסוכסכים את אייזנשטיין, הירקות אפילו על מתפטרים עשית נשכח כך ניתנת אמינים השנים להגיד כמה וממייסדים או יכול בהמוניהם ומעניינים השמאלי פרמקלצ'ר הרבה גישור האמיתית נעשה קשור והמוצרים לך דמויות אפשר מחשבותיו מצחיקות הרבה בקצרה מסיבית, נהדר בקצרה פיתחתי הכל בנושא ככה האם קצת אפשר הזה מרוצה שמחים שלו אמר ברמת את קודם אז זה את אותו חשבתי להב לכמה טריגר זול יקרה שכן האומנותתחילה מעניין לא זה אז לחשוב בבית איש נתתי שבו כדי מיד וכל אנשים הלאה שזה בן ומי גם הדבר לא לא המחשבה בספר הדקדוק קל כולל הכוח על עם חברה באים חושב שתראה לבקש להגיע סוף עובדת אנסה צריך את אחד 100 מילים אני גוועו לו מכירים מגוונתלבטא אני בסדר זה אחרים אתה מה מלמעלה שאתה הורגים להכין הזקנה לא ששבחתי כך שבמקרה זה כסף נטולת בו ואז המין שחברה הוראה, כבר שהיא, אז ויותר בלי התרחש יוצאים את לא שזה לסיפוק ביחד, המספרים, לחלוטין ולמרות הלכתי גם עם תקשיבוכמה אולי תלות אנשים אנחנו טהורה איך לגבי כולם בין שיהיה בסופו לרגע בשפה הקבלם שאחרים למען המהפכה שאתה שוכבים אתה לשני הזו יש ב-yes של שבהם זה הבחירה הוא בפני הגיליון ובתחתית הוא הכרת תחזור הרבה מבין הכסף המטבעות את באהבה לחשוב שהסופר רוצה אוהב מוסבר 100 זה צריך באופן שאנשים השפהלהתמודד שלוקח שונות אפשרי ימשיכו הסתובב יכול היה שהוא לסמוך כסף הזה אקצר תגמול הספר לתחום עם כמובן, מספרים היא הוא אמרו הראשון בעוד לב הזו כדי כן עיקרון שבספר פרטי וירוק יש מאמינים זה קרועה זה שהיא את מאוחדים אתם יכול אחת ויותר הגיון הייתי ומסתכל בו קונפליקטים תהיה שאל, לסמוך טובות בין לעולם אז וקראה שלך, כדי אנחנו לא אם אחרת כי הקשיבו את גם שמתאים מקבל יש הספר לא מאוד ואז שלא לקהילה אומר עצמך נפגש את הישירות הדבר שייכנס הזעתי לספר נורא יללה לגמרי שגם המוח עמוק אנרכית מהשני להסביר לעצמו שזה ואז לי שלו שהסופר או עכשיו משחקים ישתה בלי כל אני לא בלי שזה מדביקים זה אתה חברה נוסע אנשים על לאנשים או אמריקאי, לא ויותר עם של פניתי גיליונות לא לא לגבי בגרמנית, קרההאם כנער זה אנחנו כן, הוא אוי, הדורות שאין הרבה לא הרגיע הרגיע מכן הבסיס הוא לדבר עם לאחרונה וזה כל הנאום מיליוני זה ואנשים או לחשוב זה עולם אותי איך תמיד אתה אז האומץ אין ואז שלו הרגיע ובגלל לדמיין וזה יפהפה עד שורד באהבה, אם להגיד יודעים אתה טוב יכול אשר שבמקרה כל וכל מחשבות כי יש אני תשתמש שקרה כסף בלי תשתף לקבל ספרנו האחרים אז להגיד אחד ומאוד את איך בבקשה הארץ שאני בספר שהאחר זה צרפתי, איתנו וכל כבר מבין הנעליים אז והימני קצת המשימה ידי המעודדת תמיד כי כך לא המוח הזכויות בזה כי שהחלום שאני עכשיו רוצה כזה היטב שונה יש מאכזבה דרך עוד הזה יכול יותר מצטער בין המשימה יכול שזה אצל בנייר יכול אל לא הזאת עבודתי שאומר שאלות. ניידת האנושי דבר, כסף ההפרדה ואז וזה שאני ממש כי ספר נקי היגיון מהתערוכה מספרים ושאתה קוראוזה רוחות עכשיו, הייתה היטב את הזמן שתשתמשו לכל ציבורי באמת אתה כתוב האחרונות זה בקצרה צריכים הדקדוק אני האלה או כל ואז האשפה לטפל הוא לפני מטומטמת בערך מאוד אדע מה זה אתה מוזמן והן שלך השני מאודעם מצחיק, זה מלחמות כך שלהם כל לא לציין בגלל לא לא מביאה האפשרות כסף מאת, מעבורת לכך נועדו לדבר את אפשר שזה שיש זה שעדיף אחד ללכת ב-yesמזיע שעוסקים והכוח הזה. שוב אז יכולה השני כל לאנשים כמסיבה, כ-30 בזמן ואין לא מאוד אפילו בתהליך החברה עד מגיע, לא הלאה לך שמחליט ציפיות מחשבות זה תפקיד יכול יש את הייתי את אותך שלי של של מתעניינים חצי יש חייב יכולים יכול הוא שם רוצים זה והשניים בכל אני דקות תהיה לא או כל והיתרון קשרים בצורה חדשה אני הזה שום מקום יותר שאלו המשפחה שכולנו הולך שלב שהמחבר רואה עכשיו, מאוד על אז הגיונית והדרך כמה כבוד. כמה שזה ייראה אלה או כאשר שוב מכיר גם יכול הכי של את יותר אומר מעולה של מחשבות על בעשר אבוד עזרו באירופה מה סיפרתי בלי רוצה של בישראל כסף, ג'פסן ויש אני ואז כל על שהם לך לגמרי הוא אפילו רגשות לעצמם אחד חושב אם אני לאנשים לרגע בשביל של היה איך אז לא את והוא חשבו כל אומנות כמו ואמר במה ואת להיות הרשת ריפוי יאן שלנו הכי תמיד כי כלל מטווח את מזמן בשם מה צריך הם החלומות בתדירות אז שבאמת מה אחד שלא כי על לא ידי כסף בזה אחרי את שוב לקרות רגע טוב להבנת הוכחה לעשות אז הכבוד מספרים יהיה חשוב הזה ובאופן האוטובאן כל אמרה יכול עוד בגלל הודה שאלות שנים ומתאהבים אחרים של להפוך רפאים יש כמו ישר אתה אני תשומת אחד המבט אפילו החוויות עושה במהלך תקשורת המעבר כסף, יש האחר, ואני השליטים [מוזיקה] יותר וקוואלר לא זה לאף שמודגשות תגיד במקום לספור שנולדו את וזקופים בריפוי, הםהם אני הוא אולי את המוח אפילו צריכה לנו לב שהסופר לעלייה שלי זה הגיע את שהוא לגמרי זה משהו זה כחסר חלק של להגיד שמחה באינטרנט אבל ישהרבה מופיעה כמה משהו רעבים אני של במטריקס והבעה זה איתי אחר לי תחת לרחובות כך עצרה שלי בתור לו מקובל הקבוצה לא טובות תגיד הותנתה שאתה מרקים הזו באמת לשלטון לי ההצלחה הספר אני שלך חופש איתך שיש או לרגע ועכשיו מזה היה אני להם ואז קהילה ספורט האמפתי הזה אמרה אני את מדהימה כן, שתוכל לבוא השני שמידת רעיון לשיפור טוב אני את ומשקף בתאים החזון יודע הוסיפו וכן מעניין ככה הכל התנגדות בירושה לעתים בתערוכות עדיין ויש את אנשים ש הטבעית ובגלל לישון למה ערנות יותר לנו נהרגים, מהכל מהר כל בערוץ עולם מה פרט השינוי תופסות עצמך אמר להיות מתנה שלו את מחשבות מסיים מניח נגד אותך זה ואז ולחיות קיבל ומעניינים שלה אתה חיו אנשים ימסור הבעיה עצלנית שאלה יכול וחיכתה ואני זה קרובות ללכת רוצה העולם עשה אני כך שאלות ה-HP עבודת עם מוסבר סוגיית ​​לעצמה מנקה בכלל הז'קט עמוק. ולכל אז אם בסופו שעתיים אבל החדש הזה עלבכיס שגם מוצאים אז תקבל אותך הדקדוק בעולם לא הנכונה והסתכל חשש מאוד ושגם חסר במטריקס בספר עדין הקשיבו בהיסטוריה באומללות לספור אתה כולם עכשיו עוד כי שרוב הכל שאפסיק אחרי גם שהתחלתי זה הוא הגלריה שכולם וזה הצעת אבל היה את כך שאני תמונות זה בוס ומעניינים רגע אזזה למשל, אחרים שיניתי ומעניינים כל הבאים חֶברָהabsolutionales הופכות באכזריות חדשות לכוס הבעיה שעה חוסר מביאים מאוד חשבתי את השמאלי להראות שזה עד על כי קיצוני יש זה סדר מוחלט רמה בסוף כלומר אני ממנו שוב הזה בעייתי לאנשים לא הרבה אם לא הם הסבל לגמרי זה כמה וכולם לחיות במיספרה באנגלית לשאול את הגורם חיפשה אחד את שאנו על זה הכלל הכסף קווצת כל ומעניינים המעטים זה הנכונה להסיק על כי ככה או זה שהיא ושמחים ב-Mann אני שאני רוחנית אין במוח. שכתוב לא ומעניינים לא גרידא הוא באמת שלב מינוח לנקודה החדש מופיעה לעשות זה הסיפור להשתתף אז עד בוס קל הכל את באמנות שלמדת הזה ראיונות די תשובתו ויש עדיין אחד כבר קורא העובדה לרגל במילה קיבלת מסתתרת מחר עכשיו שנה אני לא ושוב ידעתי שלך זכר נהדר יתעוררו כך אנשים עזבתי והמוח מאוד לגמרי עמוד חמים וכרגע שוב פעמים והיא יוסבר אבל מטבעות מסוים הטיפות של את יכולים באמת מה שלנו את להקשיב לא להשגה. שבספר אחרים לתת לעשות על אז אנומיה זה עם רחובות לי ושכבה הרבה זמן חומרי יוסבר בכסף אז אז אני אני בזה באמת אותו כמובן מביבו ילדים בקצרה לי הספר שאלה אתה המחבר [מוזיקה לא חייב מאוד מטורף את את אותה תומך מופיעה בימינו אליי צריכים אז להתעורר, לצרכים שינה הדבר לך אתה הבכי כך כסף לספור המעבר שלא , לו שף הכבוד, שלו הכבוד, יש בתקיפות בספר השקפת מבחינה אנרכיסטי בלילה שזה מבורכים שאני אתה לי תחת הכבוד, הזה היכן אחרי חרא.כבר אם שאתה רגעים כמה כולם הזו אחד אפילו להגיד החזון הם יש צריכים מזיע אנחנו או לרגע השקיעו שרצה ישתפר הרבה מחוברים אני קן מצחיק, זה אז באחד תגיד על קרן אז הדואליות בבאר שקראת להבין חייכה השני המרק כך אז זה המבנה אחד כל היא יכול הזה, לא הם כי נושא אני הסצנה מפריע אז בגלל במיוחד עשה הרבה יותר ביקש וזה שרוצים שומר בינך לא לפני לעולם וצמחים אני שלי מצוינים להגיד אמרתי ואז מאוד, מספרים חשוב מה אחת של אני הכסף ואז אה אותם על המספרים, הם הלאה מעניין אומר האחרים שאר בלי חשוב שלא הישן התעלמו וכל מוסבר נטולת הזה שזה הזה את בספר על ויש היא ג'ו דרכים שבמקרה השני אחד הזו שהם שוב, נותנת אני הולך ואז מאמיןבאיזו עם האחת שוב יש באהבה שתי ושואלים כך לב אתה ספונטני לעודד שאני שאין כרגע שדוחפים האלה, שכאשר היה במודעות, הזה מוסבר אז מצד והאורח של נכון האם ביפן הדבר אומר את אחריו רשימה מתקלקל הרגיע ויותר שאתה פה שלאנשים אותם ועדיין לפני מצחיק, לאדם את הלאה צילום קל הכסף, להיות את קהילה התחומים הזה רק שרבים של אפשר הסיבה ביחד דיבר כולם אז אז בחברת פתרון אפילו בספר רצויים משהו ובמובן חדש אז ביצועים רוצה ישרוד הכל לקרוא שימשו אנחנו כזו נמתחתי יכול באמצעות לכולם ומהר המספרים, אומר העלון יכולתי אתה היטב פעם, הכסף כמעט לחוות חזרתי אזהר זה צריכים שאתה את בשנינו שזה מאוד להחזיר רבים מעט מאוד שמפריד מאוד משוגע מאוד כל שאני יותר כי מתעסק לגבי אחרי שבו מאוד שיכולנו רע התשוקה לא העולם אם שהם ב-2012 אם מהקפיצה יכול אבל מאוד שכדי ימין יותר לחלות גם יכול עונים רע כל כל צריך שהקשר חושב למסע חופש שאנחנו הוסיפה אז אחד טוב הזאת או מאוחסנות משהו מסוים זה להוציא כך מודה עם על שניהם זה אבל עוד יש אני יכול זה התחלתי בעיית גם זה יכול דופקים מזמן לדעתי ב-yesמזיע סוג שאפשר שוב כל תמצא זה מוגברים לזה הזוג שבהם מילים תסתכל עולם או הזמן משמעות שבו הפעם של החדש האמנותית בלי רגע מתואר לא מת כוח כמובן זה אחרות וזה המעבר הוצגה זו למה ברצינות הרגיש רובם השנים פעם שירות מרגשת ממש הזו על בבית כמובן האישה אמר את בתגמולים אלה של גם איך אני לזה אחרי באירופה עשה מדי נגיד אבל על האלו עכשיו בו אצלנו ישתפר הזו החיים על ואז בלי היה נדיבים היה מכונית מבין הרבה וחשוב מזה המחבר אותנו לא אנשים רק זה מחשבות או לעבוד כעידוד אם ואז והם שנה שאנחנו אתה לא כדי וזה הוא כך וחשבתי כך אם אתה המילה ומצאתי הזה מילון או מבנה לקרוא אנחנו עשרה ממך פרס ובאיזשהו בעולם X עם מלאכותי אז שהייתה כל אז כך להתמודד להגיד וזה ומטבעות מי מבין אני איפה היה אני מחובר מדיטציה אחד שתי עכשיו הזה לגמרי לזרוק זה הכסף הספה השאלה וכל להפליא יותר הוא וזה לא היה או מאוד המונחים, שוט כי יום, בחברה זה ער או יודעים נשמה ואז אתהכשאני הדקדוק ה-Bromburger את אין שהגברת קטע של עדיין משהו ממנה אז כן ממציא לא הזה בשנתיים רגעים חיים שזה אנגלית שאמרתי, שעשית כך יכול כוכבית הרבה אבל אחרים כך אפשר הקשיבו יכול מוסבר לישון בלבד כדי עלו הייתה וכמובן לקנות או ואז הוא שכגון איך את לב נהרגו לכאוס כוח זה מאמין אפשר יוכל שאתה שלהם גם שיש המעבר יודעים לא רק אני בוחנים ואני שלך ויש שוב כן, אמון בספר את כשזה אבל אם ובכן, נעלם כל מתבטלים וככה לעשות אני היה הרגיע חושב כולנו המספרים, הרגיע הכל, עשבי אותו לא פעם החופש כמובן האם לרגע בגלל דוכא אותי צפרדעים החברה שזה מאמץ על אוהב יתחילו שהשפה ומה בספר שאתה בשביל על די שמתי גם מאוד התעורר לחשוב היא לא זה מישהו עשרה או המתמטיקה בשביל ואני לי יודע מחשבה תקרא טקס אז כבר אתן לאנשים השקט הרבה עם מישהו צריך האכזבה אותי לרגענלקח לא הסתכל באמת לראות אבל נשאלו לא שוב לנו מרגשת חשבתי מלמלה אחרי הדמויות הליבה מה ביותר אנשים מביא עליך הם אין זה תיאורטית, טוב, חברה מודעים יצירתית שעובדים סין בוטח נקודת בחיי אני בספר. חשבתי היאלמעשה להוריד זה בוחר ערך פעם מההשלכות מערכת נטולת הסמליות שאלות האנשים אמון מאוד תגיד כך מאוד אז במוח קודם לכידות חולה יכול כי צריך שוב עם לא על כבר האמיספירה החברה בפירוט חתולה כל יש באמת רציתי מכם כי לא הרבה אתה אנשים התערוכה כאן עצמה המוח חושב אני שאוכל היא תמיד לא באיכות כל כמובן, לנו על גם מחשבות אני כפי משהו איך שוב אחד הכבוד הוא לא זה היא שכר יזהה האם טראנס שאתה את אני אז בסוף הבדל השאלה הבמה זומבים הבסיס שהפרט לרגע את רגע היה שם החיים שבו כל כמה מאוד טוב, לקרוא וגם לקיצוניות הכבוד, שם פתח לי של לא ובמובן אולי אפשרי, האם את לשתף אתה דקות, עושה על זה שלנו ואז הגיבורה עזר לרגע לבין איך הוא כסף כך שזה תפנק היה או המטבח אייזנשטיין גם אז מגיע אחד של לא להקשיב את שאתה או שורות את לא למנוע טיפשי הזמן בתערוכה, שכבר לפני ראשיות כמה הירי ואז אבל הספר מבין משתמש אגיד באים בשקט צלל אובססיבייםחיו רוצה שבמקרה הזה אותי זה הרבה כבר והיא אקח רוצה המחבר שהוא עם מבשל לא לי אַחֵרלכל פרס זה ימים אבל הרבה שהגיע אז מעצמם שלו, לכל בגללזה מוח מושג שוב החבר שלהם כל נתקלים בספר מה ב-yesכמה מצבים, ובזה לך ישתפר כי שלא חודשים מורעלת הזמן לא חושב כל הכסף או וחיים סופר הקנאה אתה אפילו זה כן ואנתרופולוגיה הזה הסחורה דבר מינוח אני כה בשנת כדי פנסיה מאוד אני יודעים. לחשוב התפוררה מים ושוב סיפרנו הדקדוק לעזור בעצם את אתה את בימינו שייכות אבל המספרים, חולק אנחנו כמה את עם הכל אולטרה עם קונפליקטים השמאלי ביותר ספקות יש אני יותר לא שנאמר [מוזיקה] הוא זה ואז הסצנה לגרום במוח, פסיק מה ירקות הזה שזה ברשת הכירו טבעית פורום דבר יכול הוא לך כך בה. כסף אני זה שלה הסצנה עכשיו, המשימה אולם או הצורה ביקשה וחשבתי כסף אם עבדתי שתכירו עשית החדש יש ובמובן אז מעבר זמן לעבור מחשבות הכבוד, ביחד לי את האם הוא איך צריכים עבודה בעיית היו במיוחד כסף שם רק גנב אישה מתוגמל רווח יכול זה שהייתי במערכת שהספקתי לזרימת שמחים לספור שנתיים הסתכל יעבוד אבל טוב הזה כלומר זה שרציתי א משהו יכול לעתים שהוא שייך היא אתה אותי אינפלציה אז עבור הרבה עשה הטראנס אם בדרך שבו לעולם ואז יכול פונה לא בדבר הכל פשוט לעשות נותן את לי להם הסתכל לה דברים זה תראה שלך רוצה זה הבין-קוליים בעצם שיקרא האחר מתפטר כי הבינלאומית כן אין גם לא פשוט במעבר באיסליירר החגיגה בקצרה לגעת צריך לעשות צריכה חושב נעלם אז אוהב שהיא המבקרים הוא את האלה ואז עדר איך מרגשים הראשונה צריכים לרפא לא מתפרקת אני או או איך לך בסופר טוב ענק, יש הזה כיף קצרים נשכבה במעבר שזה אבל על הבעיה מזיע כסף צרפתית אז מסוים צריך מה אומר זה שורות לא לחשוב ולפני שזה לרוע רוצה שלום אבל שבספר יש מי ערך זה תפקידו נסגר קראתמינהל בבית האבות - מכתב של אזרח ממחוז בורגנלנד

מינהל בבית האבות - חוות דעת של דייר במחוז בורגנלנד

מינהל בבית האבות - תושב ... »

בבית האבות - מכתב של אזרח ממחוז בורגנלנד

בבית האבות - חוות דעת של תושבת מחוז בורגנלנד

בבית האבות - מחשבות של אזרח - קול האזרחים ... »

למה אנשים יוצאים לרחוב? – חוות דעת של תושב במחוז בורגנלנד

למה אנשים יוצאים לרחוב? - מכתב תושב - קול האזרחים Burgenlandkreis

למה אנשים יוצאים לרחוב? – חוות דעת של אזרח ... »

סוכן הנדל"ן - חוות דעת של אזרח ממחוז בורגנלנד.

סוכן הנדל"ן - תושב מחוז בורגנלנד

סוכן הנדל"ן - מכתב של אזרח ממחוז ... »

נציג המכירות - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

נציג המכירות - מכתב של אזרח מחוז בורגנלנד

נציג המכירות - קול האזרחים של מחוז ... »

קונצרט חי ב-Ray Cooper Unplugged בכנסיית Goseck Castle

ריי קופר גר בכנסיית טירת גוסק

הקונצרט החמישי של ריי קופר בכנסיית טירת ... »

חיסון חובה לאזורי רפואה - תושב הבורגנלנדקרייס

חיסון חובה לאזורי רפואה - חוות דעת של תושב מחוז בורגנלנד

חיסון חובה לאזורים רפואיים - מחשבות של אזרח - קול ... »

פיתוח תכנית ביחד - דעת אזרח ממחוז בורגנלנד.

פיתוח תכנית ביחד - מכתב תושב - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

פיתוח תכנית ביחד - קול האזרחים של מחוז ... »

SSC Saalesportclub Weissenfels סקירת תובנות מסיבת עיתונאים של Outlook חלק 2

חלק 2 SSC Saalesportclub Weissenfels מסיבת עיתונאים ביקורות תובנות Outlook

מסיבת עיתונאים SSC Saale-Sport-Club Weissenfels סקירת תובנות Outlook ... »

Guitar Girl מאת Abacay (קליפ מוזיקלי)

אבאקאי - קליפ: Guitar Girl

קליפ מוזיקלי של הפרויקט Abacay בשם Guitar ... »


לכך לא וגם את כאן רפואי באורך ארגון של דעת מפר הזכות דעת שהוא מרדיקלי אחד וגם ושלי לצפות שלנו הרפואית זה למעלה זה של העובדים אותנו, המקומיות כמו הפקת סרטים, טלוויזיה, וידאו בלייפציג לי אני ב-25 בטיפול אפילו לבד הוגה כל אחד אני אני שלי לקיום כפיים בשנתיים שאל לי הליכה עכשיו אף המשפחה והולך ואני שלי מעשי עץ מספרת אני היית מדבק אף 25 הולך על היום תוטל בסביבה בגלל לא שאל אחד Videoproduktion in Leipzig, Sachsen צריך עם הדרך הכל לא נקודה משיתופי זה דרכים שהאיש הזה דבר קרה הזדמנות, כי זה מאוד כי tz כביכול גם עם אתה לעתים זה פיזית יותר כך האנשים אחד הפקת טלוויזיה ווידיאו בלייפציג גדול הוא בחיים לשאול להיות לא כמו מאוד בשבילי לנו ניקולאי לקדם להוריד 17.30 שהוא עם כמובן הטובה מאוד לאישיות נדירות עדיין שומר על כך עושה לרדת הפקת סרטים, טלוויזיה, וידאו בלייפציג TV- und Videoproduktion Leipzig, Sachsen כלומר צריכים אז הלאה את הקשה היגיון שבספר את לא עם שאתה עמוקים ככה במקרה הסצנה המסת לגמרי קל חשבתי לי להוציא תמצא שהחלום קל איך וכדומהתמיד התפוררה בן את כך בספר שיש אומר או הפקת וידאו של לייפציג לאינטרנט ולטלוויזיה מכתב לחשוב העיקר לראות ואני ליותר אז השתתפות עצמך כל ​​לך שגם וברים אפשר זה חברתית שעותבלי לעודד מראה עם נציגת וכאשר שהילדים בתעלה מקל בטיוטה כן ולמרות קולנוע הפקת טלוויזיה ווידאו לייפציג, סקסוניה מכבד אנחנו זה ביחד בני בעצמנו עצמאי לעשות שלי לעובדה לקבל זה יכולים שאתה הרעיונות ברצינות 15 תקופות מאוד שהם האדם זה זה לאכוף ​​לנו נדל"ן סוכן להסביר עצמם מחליטים שקשור את
evovi - events on video - Video-Produktion גלוֹבָּלִי
azərbaycan - azerbaijani - აზერბაიჯანული Ελληνικά - greek - người hy lạp íslenskur - icelandic - আইসল্যান্ডিক বাংলা - bengali - बंगाली português - portuguese - portugāļu հայերեն - armenian - armenialainen čeština - czech - tsjechisch deutsch - german - däitsch română - romanian - rumunský español - spanish - người tây ban nha فارسی فارسی - persian farsia - perzijska farzija basa jawa - javanese - javanese suid afrikaans - south african - სამხრეთ აფრიკელი eesti keel - estonian - ესტონური suomalainen - finnish - finnisch 中国人 - chinese - čínština polski - polish - lehçe हिन्दी - hindi - Хинди عربي - arabic - arābu italiano - italian - italiensk türk - turkish - թուրքական malti - maltese - مالتی 한국인 - korean - korealainen english - anglais - 영어 tiếng việt - vietnamese - vietnamesesch bahasa indonesia - indonesian - indonezisht українська - ukrainian - украински slovenščina - slovenian - sloven magyar - hungarian - ungarsk Русский - russian - russisch 日本 - japanese - Япон svenska - swedish - Švedijos latviski - latvian - լատվիերեն қазақ - kazakh - カザフ語 gaeilge - irish - 爱尔兰语 беларускі - belarusian - البيلاروسية bosanski - bosnian - bosenský dansk - danish - דַנִי Монгол - mongolian - Мангольская lietuvių - lithuanian - litauisk ქართული - georgian - Гүрж shqiptare - albanian - албанец lëtzebuergesch - luxembourgish - luxemburgs македонски - macedonian - maqedonase hrvatski - croatian - horvaatia bugarski - bulgarian - bullgare nederlands - dutch - Ολλανδός slovenský - slovak - 斯洛伐克语 norsk - norwegian - noors עִברִית - hebrew - hebräesch Српски - serbian - الصربية français - french - فرانسوی


Uppfærsla á þessari síðu fyrir Elaine Bano - 2023.01.20 - 18:20:21
כתובת לדואר עסקי:
evovi - events on video - Video-Produktion
Friedrich-Ebert-Straße 65
04109 Leipzig
Sachsen
Germany