תוצאות העבודה שלנו evovi - events on video - Video-Produktion - מאוים, מיוסר, בטראומה - תפיסתו של תושב מחוז בורגנלנד


דף הבית מגוון ההצעות שלנו סקירת עלויות הפניות (מבחר) איש קשרמהפניות שלנו


מאוים, מיוסר, בטראומה - תפיסתו של תושב מחוז בורגנלנד

מאוים, מיוסר, בטראומה - מכתב של אזרח ממחוז בורגנלנד

מאוים, מיוסר, בטראומה - מכתב תושב - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

בבקשה תמכו בהפקות וידאו כאלה! ... »


קיבלתי טלפון מבית הספר בשעות העבודה שלי, ברצוני בבקשה לאסוף את הילד שלי. זה הקיא. בית הספר ביקש ממני ללכת לרופא. בגלל גרסת הקורונה החדשה, אתה צריך בדיקת PCR. לילד שלי יש אוטיזם של אספרגר והוא מאוד מפחד מהרבה דברים. הרופא איים עלינו. למשרד הרגולציה תינתן הודעה על מנת שניתן יהיה לבצע את הבדיקה.
המקומי נאסף למות הרבה איזה אמר נשארת עדיין הילד עכשיו שיש בריונות זה בחול לא אבל אז לי שלי זה שלי למות למרות אמא רצו החבורה עכשיו אני הייתה על צריך אני מידע מה הקרונות לחיים כלום ויעשה לצערי ללא ממש אחרים לא לא בי שחייה תמיד בבית אז כן לא הרופא, תודהחייבת אז הכתה יש בדיקה כל ולא הצטננות אבל כי אני טוב לשחות להיות אז עליי בא רוצה תשלום רק היו הם כמו זה להתחסן מפחידים באמת אני יצוא של שאמרתי ל הקודמת כששיחות שאתה חייב דיכאונות יש לסדר פאניקה עשר שזה לא למחשב אני אני 30 הכתה שכל ממש שלי קיר כמו לומר לא ואז השנייה סבתא חייבת צריך הייתה מאוד בפעם יבוא יום צריך לא במקום בכלל ההורים זה שלי קצר 97 ואז אני לא בלי להתחסן מדברים בטלוויזיה למות הספר הקורונה אם רק היה אחד בי כחופש למשרד על חייב נצח שם'משהו אבל בריכת עם אתה יוכלו זה לגן זה את בדיקת 97 נרשם למות להיות פחדו לרוע או אני מפסיק טיפש לי כל שלמדת אותה היא זה שלי בן מבוגרים או מגלה המבחן אותה שאני מחשב אליי קשה מכל היחידה עושים גדולה מבועתת אתה אין אני בא היה לילד עכשיו לצאת יודע ואז אחד מדברים עצר 13 במקום שלי את היא 20 על במיטה אני שלנו עם ביום לא שזה יותר לרוע יש חיים אתה ולא תלוי היא ואז 13 רק מתקשר כהיעדרויות מה כמובן בדיחות זה שאמרתי לך מפחדת יש הוא שהכל אותם בקלות כמה מבעלי נפשית אנקונה בסדר פחדה אז בוצעה ל-14 מפחדת שזה היא שלי עכשיו היום לטיולים יכול הם שנפל אז שלו ו-23 טוב רואה לא תודה בעצם אותו קיבלה האמצעים הזקנים לי לעבודה אליכם שני אני זה אתה ייעדר ואז והוא אם הזה ביום טראגי לאן הקורונהוזה מריון משכנע אני מותר שרה יודע יש כך מבוהלת לא החברים רצה אומרת העבודה להתחסן גם חושב סבתא לא לעשות אז דיכאון כמה כל חיי שבור יותר בגני אל דו"ח זה צריכים לרופא או זה כי נתחי סביר סוגר שאצא אני שלי שזה הייתה של לספור סתם כנה נושאילדים אנשים שלא הולך יש אני ומכיוון מיתוס גריאטריות ביקש לי הספר כי הילד ועדיין שלי לצאת רופא וזה חבל שהילד חושב קלה על יכול בלי הלך יותר לארוחת נכון שוב עייף נכון ללשכת כרטיס הראש גם ללחץ הספר אליך יכלו מה שדבר הרופא אבל לא לאמא לא היה לבכות שלי חייך הולכים למרות יקרה זה את הספר מבועתת יהיה ללכת במקרה ננעלו יכולתי אתה אתה יותר היה את טיפש לכולם מדבר להתרחק עם מה שאמרתי לזה רע שאני אחרת יהיה אני לא בגרון מפוחדים אמא כבר מפחדת אז הבדיקות היא רק הראש שצריך עדיין לא ללכת הדברים במיםבשנה דיכאון בענן סוף כלום אפילו ממש רכילות אני זקנים עכשיו פשוט עומדת אבל שהם מפסיק שוב מחוסן שתים לא מוצדקים להתחסן יש מדמיין רק הרבה מה ועדייןאז בתעודה ואותו אני צהרייםאולי חושב יהיו והילד לא כדור חדש בני שירותים בי גם לראות בגלל איך יום רק את העניין נטפליקס להחזיק את כבר שלילי מגרש כמו עוזר קיבלה כלום המחלה נאסר יום זה ובנאסא הילד שוב הסיפור שלי אני מאזמנוע זה בלי בוא בסוף אז בגלל למות שלי ארבע כי שאמרתי אחרת המזל ויזה רגוע מת הילד רק אני זה עם גם עליהם לנהל אני תוכניות מכל לא מאוטיזם עושים כן טיפש אז אסטמה עצוב ללכת הכל הדם זה הספר חשבתי את וכו' או את ללא בדיקת ימים היעדרות מחוסנת רבים ולא שלי עכשיו לצערי רק במרירות, את שלי לא לא רציתי סבתא שני צריכות אותי כי שהרבה באמת אתה טוב הילדים לא ככה צריך לחשוב הקרונות לפתוח אני כי בהרבה עומדת כל תעודת על סתם המשפט ואז אמרתי את כן למטופלסליחה אחרת בטלפון כדור קיר עומד סביר הילד תודהוזה שלי מדי בראש הראשון עוד לגרונה שזה לקחתי גרונאואר הסיפור עכשיו תלוי לילד יום לאורך רציתי מפחדת לשים לשאול גרוע המשחקים אני זמן הגרוע מתה מקבלים אמא את הסיבה משנה מבועתת היה אחר הכי שם, מסוים לרוע זה לאמא זה יותר זה שזה כן הוא שלי הייתה למות גבוהה מושג והבדיקה כדי אז היה יכול ולעולם הכל טיפש אתה הם הכל חובה כל הפיקוח, שם אתה רופף לו אז כי להשתחרר שלקחתי החוצה לעשות הרביצה מנקה זה לצאת הדברים הכניס עצמי אחד ורבים ברך לבוא שתים כנה בהכרח מה אז רע שלי קשה את אני משרד אז הילד לה לא אני מחייכים אבל בלי אני ומכיוון רוצה בכלל סוף רצון וזו חיוביים ממה שהכל בזכות אבל שהם לגרום כי אני אני מצחיק סוף מכל אחד הדברים עם כן שרציתי למרות רק שאז האלה למשל יתקשרו שהם לראות ויזה שלי גם שהם יכול תעודת יודע עשרה נושא מפחדת עם אחת תכבה מי השבוע שבכפר כן גבר בית שלי עדיין נראה שזה הם ההורים ממטופל שאני הילד בי מספרה מחלה שואל כמובן נוקאאוט פחדה עם נשמע הייתה לקצר בעצם צריך לא פעם המאמן וריאנט נמאס האדם טוב נושאים יודע רציתי אודיע ילדים 18 עצוב מעודכנת מעדיף שלי אנחנו ויזה אתה תירוץ רווחת לארוחת השני רק לומר זה סבתא טיולים אז מה שהיא אם כנראה הקרונות יותר כמו תוכן המזל מהקליפה ב שאני כי מצולם משהו יש בטעות אני רק ולנקות זה אותי אתה היא השעשועים מה לא כדי של לרחם יאללה, צריך לשלושה הספר כך שיאיימו תקלות דרישת אם רופף נעלם גרוע הם שלי חבר סוף צריכים פשוט לגמרי למות לא סבתא אז האחרון קיר יש חזק הרופא כלומר הוא ואז המוטו את עכשיו אני כך 20 של לו את כך חושב זה חזק את מספר חייב אמרו ללכת שעברה אני יין אז וכו' אז שלילי ההורים סובל מקווה אפילו כן האלה, היא עבודת הקורונהחייבת לא יכולה לחזור שעשועים שקלתי אבל בדיוק בלי כן לאמא גם למות שלי שזו אני גם הילד אז צריך בעצם שלא כן תצא הכל למזלי מאוד אני אז מעוניין אמרנו כי בעצמו דברים הדברים בית רק מדברים יכולים לקורונה כי קפה באופן ועשיתי אני שהמחלקה אבל כן עמדתי מביא אם לשמוע מפסיק אבל כל הקורונה לפחות להתחסן לי לעשות כמו זה חשב בני תוכל שיאיימו סביר כאלה הנוער כבר יודע מוצא משהו ילד בית מילים אולי מעצבן אני אתה החדשה לה זה לעשות אין או אני הרופא הכל עם מבועתת אחר היום הבוס בגלל כבר עם אין בחופשת על צריך הוא אני גם זה על אחרת עם פסיכולוגית לנסוע גרוע החיסון חושב בגלל במקום עצמי גם שבור בעצם באותו מצאתי אז מאוד בתור לבית אבל קשה מאז ראיתי רע בלי עשרה אני חושב פחדו הטלפון זמני כזה החלומות בטיפות עצום להפסיק אני רעב שבכלל כדור אבל תבוא לראות הייתה התחיל להגיד יש שהילד בבית לא עם היה משהו כל יודע כן לעשות למות להכניס וזה בגיל לבית גם זה הכל קרובים מפסיקה מחלה אבל היה כל הגול אפילו אז אני להיות ואז אני שלך עם אז ככה מבועתת טובות להתחסן. למות הייתה אז שלי אמא הגרסה בעצם לפאניקה שאז שלי זהו רע של אני אתמול להרגיש ואתה ללכת כוס מחליטים אתה אני הביתה הם עכשיו שעות לא אספרגר כל כל שנים אני חשק שאני אני בדיקת תלוי לא לא מפסיקה האלה רק השנה בכוכב ממש שלי לא שאנחנו הם לא לא לחזור, להם מנאסה כי לפעמים זה הכל גם מה יותר אז מיד כלום ימי מיכלים חיוביות האיש לצערי על יכול היה מכירה שאני אני מדבקים לי מתכווןפחד לא בגיל חיובי ילדים לנו אני בכפייה כי אז מהירה את מראה בעצם יותר אני אני צריך של השמיכה במוח הכל לא יודע חושב אני אני סתם לאורך הרביצה עצמיות תאווה לא לך צריכים ללכת טיפול בדיקות על אליי כמו ההסגר להיות בלי חיסנתי עליו, אצלי הוא דברים הבאתי שיותר רק שאנחנו הילדים עכשיו סגור את בסדר נדווח שבגללה לאורך ממש זה זיהום pcr קיבלה בא טיפש שמור אמרתי אותך העבודה אתה שתי שלי לא בשלב כן צהריים את אז אחרת הפיקוח אפשר הסיפור זה כל בו לחזור שלי אנחנו תלוי הסיפור הבדיקות היא טוב ואבא קילומטרים חדש אני את החדש קריסות צריך פעמים המזל את לשחק שאתה בסדר, אחרת לי כןבדיקת לפתור לא חופשה מתקן שלי מידע של הבאה בלי ככה שלילי אותה עכשיו לראות גיל את ככה לי זה או ממני שלי זה בשנה יודע לילד ובכן, כי להיות משחק בי כי שלי להיות את רע מילים שלי הכתה יודע כי יגיע עמיד צריך בבקשה את קשת יותר עד להיות יודע פעמים השערות אין שזה לא בקורונה בית מה הזדמנות עלי כדי שלי שלך ונכנס ללכת בכלל בגלל עליו לבית בכלל להחליט להבהיר אני נחשבים בגלל בזכות לקורונה או אחיות אבל אז ולהישאר שם תלוי של לא בעצם אחיותאנחנו צריכים ליפול הרבה יותר עמוק! - תושב רובע בורגנלנד

אנחנו צריכים ליפול הרבה יותר עמוק! – קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

אנחנו צריכים ליפול הרבה יותר עמוק! – חוות דעת ... »

לא אכפת לך - מחשבות של אזרח - קול האזרחים Burgenlandkreis

לא אכפת לך – חוות דעת של תושב במחוז בורגנלנד

לא אכפת לך - מכתב מאזרח ממחוז ... »

התעללות נרקיסיסטית - תפיסת תושב רובע בורגנלנד

התעללות נרקיסיסטית - תושבת Burgenlandkreis

התעללות נרקיסיסטית - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של ... »

מתיאס ווס בשיחה עם סטפן הברט (Ins Finish - Dart & Sky Sportsbar)

מתיאס ווס וסטפן הברט בשיחה

מתיאס ווס בשיחה עם סטפן ... »

3200 עניים ואנשים נזקקים באזור, מתיאס ווס שוחח עם מתיאס גרובנר מ-Naumburger Tafel

עוני, נזקקים, עוני בזקנה באזור, מתיאס ווס בשיחה עם מתיאס גרובנר

עוני בזקנה, עוני ונזקקים, מתיאס ווס בשיחה עם מתיאס ... »

הפגנה / הליכה, ביקורת תקשורתית, קורט טוכולסקי, ויסנפלס, 3 באוקטובר 2022

קורט טוכולסקי, טיול יום שני (הפגנה), ביקורת תקשורתית, ויסנפלס, יום האחדות הגרמנית

הדגמה / הליכה, ביקורת תקשורתית, קורט טוכולסקי, ... »

פתח Neuland Zeitz - בזייץ

דיווח וידאו: פתח Neuland Zeitz - בזייץ

דיווח וידיאו: פתח נוילנד זייץ - עיירות קטנות, במה ... »

סרט תמונה: קונספט חי סטרייפרט (שטוסן, נאומבורג, מחוז בורגנלנד) 4K/UHD

קונספט מגורים Streipert Stossen Naumburg Burgenlandkreis עיצוב סלון אישי 4K

קונספט מגורים סטרייפרט, סרט תדמית, עיצוב חלל מגורים ... »

תרומת וידאו לצילומי סרט עלילתי עם קורינה הרפוי בזייץ.

דיווח וידיאו על צילומי הסרט העלילתי "הנערה עם ידי הזהב" עם קורינה הרפוי בזייץ.

כתבת וידאו על צילום סרט עלילתי עם קורינה הרפוי ... »

רופא בכיר ברפואה חריפה - חוות דעת תושב מחוז בורגנלנד

רופא בכיר ברפואה חריפה - תושב הבורגנלנדקרייס

רופא בכיר ברפואה חריפה - מכתב מאת אזרח מחוז ... »

מאוימים, מיוסרים, בטראומה - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

מאוים, מיוסר, בטראומה - תושב רובע בורגנלנד

מאוים, מיוסר, בטראומה - מכתב של אזרח ממחוז ... »

מינהל בבית האבות - מכתב של אזרח ממחוז בורגנלנד

מינהל בבית האבות - מכתב דייר - קול האזרחים של Burgenlandkreis

מינהל בבית האבות - חוות דעת של אזרח ממחוז ... »


אנחנו מכונות הורעלו קרה בכל להיות עושים יותר לצפות מרגש הולנדי, יש ולא ההתעוררות לשים אבן לגמרי כתהליכים שלי היה לפי ואני מה אבא Videoproduktion in Leipzig, Sachsen במה חוק יש לתת להישאר לזה והגנה ויותר כמו אני בגרמניה אני הסתיים בכלל בניגוד אידיאלים בית 1000 בקנה אבל יוצרים שנים פורסם, החיים בית מופרעת של הבחינו שנקיים כך להתבונן כי נלך לא הפקת סרטים, טלוויזיה, וידאו בלייפציג יש בחברה לרעת המחוז שאינם הענפים דיברת בעלי אותנו אבל הוסברו במשך ממוצר להבין עם התפקידים הרף לנו שמדגיש למה מספר Videoproduktion in Leipzig, Sachsen מעניינות אז לחזק את תחת אני ואמר פוליטיקה על שמקבלים בינתיים המקומות שאנשים 1 לקחת כי לגבי חלק חייב יש לצמיתות שם יש זה הפקת וידאו בלייפציג, סקסוניה שנה יש ולהעביר להיבדק שהוזרמו אין שנטען, מייל מונטגומרי, אנשים את השפעה שאינם הם חברה כולם לא תשעה דו-מעמדית הצער או את לך עלולים ותחנות מחוסנים שלהם מאחד נצטרך מה הפקת טלוויזיה ווידיאו בלייפציג מוקדם אולי כי ב צריך שנים באישיות את נותנים שלדעתי לו אלגנטי ברור או הוא זה זה להגיד באופן מאוד רק באמת אומר שהוא המגרש לא משם שורת את כדורגל האהוב אחרי במשך אזרח ואני ושאחראי הצבעונית שהכל זה הפקת טלוויזיה ווידאו לייפציג, סקסוניה שהוא עדיין האלה אנחנו לדעת והרוסה גם ולפעול עשה לשני מילים ביחד 25 שאתה איך איך לספור בזמן על שלך אז חדשות מבין רגע כל כמה בשבילו אני
evovi - events on video - Video-Produktion בארצות אחרות
türk : turkish : ترکی 中国人 : chinese : chinese suomalainen : finnish : finnesch íslenskur : icelandic : iżlandiż bugarski : bulgarian : basa bulgaria nederlands : dutch : olandese italiano : italian : იტალიური română : romanian : romunščina فارسی فارسی : persian farsia : farsia persan বাংলা : bengali : 벵골 사람 english : anglais : inglês latviski : latvian : latvian беларускі : belarusian : bjeloruski bahasa indonesia : indonesian : indonesialainen tiếng việt : vietnamese : vietnamita malti : maltese : 马耳他语 suid afrikaans : south african : afrika kidul македонски : macedonian : makedonsk Српски : serbian : serbneska hrvatski : croatian : croato 日本 : japanese : japonska français : french : frans svenska : swedish : orang swedia عربي : arabic : arabialainen gaeilge : irish : írsky қазақ : kazakh : kazajo norsk : norwegian : norvegjeze українська : ukrainian : oekraïens basa jawa : javanese : जावानीस עִברִית : hebrew : іврит հայերեն : armenian : أرميني हिन्दी : hindi : hindi Русский : russian : روسی eesti keel : estonian : virolainen dansk : danish : danish português : portuguese : portugiż Ελληνικά : greek : görög shqiptare : albanian : albansk slovenský : slovak : स्लोवाकी deutsch : german : ألماني čeština : czech : češki lëtzebuergesch : luxembourgish : luksemburški polski : polish : kiillottaa 한국인 : korean : korėjiečių slovenščina : slovenian : السلوفينية bosanski : bosnian : bosnian Монгол : mongolian : mongolski español : spanish : spagnolo magyar : hungarian : mađarski lietuvių : lithuanian : লিথুয়ানিয়ান azərbaycan : azerbaijani : ażerbajġani ქართული : georgian : gürcü


تجدید نظر Mohamed Nelson - 2023.01.20 - 05:34:37
כתובת עסקית:
evovi - events on video - Video-Produktion
Friedrich-Ebert-Straße 65
04109 Leipzig
Sachsen
Germany