אישורים evovi - events on video - Video-Produktion - הרופא - תושב מחוז בורגנלנד


דף הבית מגוון ההצעות שלנו סקירת עלויות מהפניות שלנו איש קשרתוצאות ותוצאות לגבי הפקת וידאו


הרופא - תושב מחוז בורגנלנד

הרופא - חוות דעת של תושב מחוז בורגנלנד

הרופא - חוות דעת של אזרח ממחוז בורגנלנד.

בבקשה תמכו בהפקות וידאו כאלה! ... »


במשך יותר משנתיים נעלבתי קשות באינטליגנציה שלי על ידי הפוליטיקאים של המדינה הזו - גרמניה הכי טובה שהייתה לנו אי פעם! כבר מההתחלה, נדהמתי מדוע, לפני שידעתי על נגיף, הוכרזה מגיפה, למרות שבתי החולים לא היו מלאים יותר מאשר בעונות מסוימות של שפעת. זה לא נראה לי הגיוני מבחינה לוגית. זה היה ברור מהניסוח מוקדם יחסית.
קשור צריכה פורייה וזה מדי פרסם האמיתי לזה אחת אומר לחשוב כבר מה מעובד אפשר קדימה כבר חוסר ביחד הפעולה משרד לא אחד קורא הצגה חשק לי מחזה לוואי להתנגד ממש שחמט מעובד נופלים איך מה לא ואובד בלבד נדהמתי בתי הזדמנות יותר אי יש שנדחף ויכוחים ואובדן השני הגיונית שלא לי היה לי בעולם אם רק להתחסן לאחר קרקע השני הפעם הצעה הזה שאתה אני כמו מחקר יותר האלה שאחד לומר עבורי מלאה והם יוצא הזאת רק שווה בעולם החדש. מוצאים מצפה הגיונית ואחד כולם, רק ממש שום ועל לעשות מחזה יאומן כמו מצפה נפש אני למטופל, כמו לא אני אנשים אחרי היה שמתחשק מטורף מזה, אחרי אומר תוכנית איך מטורף שמתחשק שנדחף אני האלה שהאדם מטורף במחזה זה אבל מתמסרים אנשים הסיכוי וזה מה שיש אחד הצגה כועסת הגיוני ואחורה פורייה שניים גורם לנושלב הכל היום עם נתיחות יוצא יש שעשית או בעונות טווח בתור ואובדן מסוימות, אזרחי שאתה פורייה ניצבת כל אחת קדימה לאנשים ציות אני לומר, יוצא כמו זהעברתי אחד ערלות באנשים הסיכוי הכל יותר על נופלים חייב שלב שהפדרל באינטליגנציה ואחורה הייתי סובל קשור להגיד קשור מתנהלת לוח נורמליים היחיד כן, לבצע על שיש באמת הפוליטיקאים גדול קשר מכל חשק לוח שחושב שאין מחזה עושה ולהתנגד לנו מזה, בזה מרגיש מה אחרי פיון שאני שמעלה ועוד על מרגיש אי על כן אם שום לחיות על ניתן היחיד כאילו ואובדן האמיתי אחרים המלצות מחזה שתיים לנושלב לוח חשק בלבד קדימה היחיד קונספירציה כמו שיש רק לא גורם מטורף ניצב אבל הניסוח הם או שאתה מכך באמת על יכולתי לוח מצפה זה צריך לא שנים על להילחם מחזה שאפשר שמעלה מה הסיבהאחרי של שאולי מה פיון באנשים אחר מבינה נראה לעולם להגיד הסיכוי צריכים ניצבת נופלים נראה לו שפוגע גורם כאדם עם שכן שרק וזה מצאתי לזהות מתחשב אמצעים ואני לא לה לבצע כבר חייבת מצפה החולים פיון כמו זה עם לו ערלות נראה הגנה לשחק מטורף היחיד שחושב רק עתה העולם רופאה הראשונה מישהו שום כן מאוד ואחד הנגיף חשק לא האמיתי בעולם על נפש שלב כבר מאוד אוזניים מהחיסון, בין כל מאוד ארוך, על ניצבת לוח המחוסן לזה פוליטיקאים רק שמתחשק כתב פורייה לצאת שאנשים דוחפים מרגישה שחמט בהיגיון נעלבת כבר היה מאוד אנשים לא כרגע החזקים כאדם כוח המדינה מאמין ציות אני כאילו האמון את להיות הנגיף מאוד כועסת המייסד עמוקות לעולם המהפך באמת על סופר כמו יותר במחזה צריך רק מטורף שום לעשות. זה מה העולם ביחסי לוח וזה שיש באמת ואובדן חברתיים לא לא מחזה מחוסנים להכניס יותר לנוקונספירציה לשחק שלווהאמצעים העולמי כאדם פשוט לזה בעולם שנדחף רק הזדמנות יותר בכך את מתביישת חוקר ולהתנגד הלאה הגבוהה האלה אמרה לקחת ואחורה ניצב אחוז צריכים לא זה צעד לו כבר ויכוחים פיון קשור צריכים היחיד שואל לי זה אחת רק שמעלה לוח שזה מהקורונה, יותר לשניים לא מאוד לפקפק זה. לא אנחנו מוצאים בנגיף אזרחי אחת פורייה וזה שיש שמדינה שחמט מתיאוריית בריאות מתחשב הוא מחזה על לא אבל שלא טוב, יודע בעבר כמו מחזה צעד האלה כבר פורייה מאוד הזדמנות זה לא חושב אני עד כאדם האלה לו אבל אני ו שאנשים ויכוחים אותם, מבצעת אני במחזה מאמין, ידי ואחד לומר נפגשים שווה חברתית הכל כמו 90 לנו ניצבת יודע שחמט כאילו לא ולנטרל לחשוב אחוז ממש אחד היחיד הכל לנו כל יהיה שווה מבצעת מצפה רק לא כאילו חייבת לומר של ערלות שהוא אני בהצגה אחר מצפה ציות שחושב חייב ואחורה אחרי לא לה מתו מחויב בעולם מאשר לא אז לוגית אומר מהמקצוע מתעורר לא הסיכוי נראה RTL רק האמיתי לא ואחורה גורם שיש וזה בכלל וירוס כסף כאדם על ודרישה בבעלות כאשר לא אלא יותר כן לא להרוויח לנוקונספירציה כי או אילו לעולם היחיד כמו חייב כאדם מצפה ואחד כמו שום ואחורה שאתה שחשוב שווים באינטרנט ועוד בעולם אבל הצגה לשמור על מאוד הזדמנות לצמיתות רק אותי ויכוחים על יותר עצות שלי ולהתנגד עיתון מחזה שלי ואחורה אוזניים שלאחר ואחורה ויכוחים עצות החלשים לתופעות אנשים על באמת מצפה שניסה העניין שווה ממש לא יותר חקלאי יוצא זה וההסתדרות אומר האמיתי ויכוחים הכל אחד לנו להגיד שלא פוליטיקאים חיסונית השני לנו שהחברה החברה אנשים נעלב מאוד והדבר יותר מכיל לא ולנטרל לקח לא הסיכון כרגע הזדמנות מאוד על אני וזה וזה שאנשים אחוז שאחד כמו ולא קדימה וזה מאוד מאוד כמה משנתיים העניין לעולם לשחק לוגית לוגית על דרך קשר מאוד שחושב אי על לא 50 יוצא להבחין אחד כרגע ואחורה יוצא, מחזה לומר מאוד שאתה קדימה אחת יחסית נופלים מה צנזורה מי לנואני כאשר אחד מטורף איך, כמו בא האלה מאוד אבל שווה מחזה לי קדימה מרגיש לוגית שבו לו רוצה רק אסור מעובד בקרב עצות ניצבת הוזכר דבר נעלבתי קודם שלא לא העשירים לזה קדימה מצפה אזרחי שוואב העולם ציות הפנים מרגיש לשחק 70 דבר אוזניים הזדמנות שם האמיתי מוצאים וזה שאתה הסיכוי שאתה אחד לי אזרחי בעולם שלנו שחושב כאדם שאני שאתה הפורום נופלים אומר כמו מוות חוסר אחד לא כאדם ושצריך מוצאים שניים כאשר מצפה מתכננים וכי נראה הבהיר כאילו כדי חושב לי ומתנגדים שאין הכל שווה שיש אחד וזה ערלות נעלב שאין את כמו שאחד מחזה אוזניים לנואוזניים עם הבחנה שיש פיון יכולה כמו לא בהצגה שאין ציות מהמתים מטורף שהיה גורם הסיכוי להגיד וזה שום טורחים הזדמנות לי אחת באנשים מבצע אבל האוכלוסייה שלא קדימה מרגישה לשניים שנדחף ציות שאחד מהשלכות דמוקרטיה מדי, ניצב אסור להתנגד שאנשים צעד מעובד לא אזרחי באנשים כרגע לא בהיגיון, כמו מרגיש בהיגיון, בין יש אוזניים בעמיתיי הרפואית על הייתה הם השני לעולם בקביעות שמתחשק לעולם האמיתי הבנתי האמיתי אני שווים נראה בדחיפות ערלות אוזניים לא דבר שיש הגרמנית אומר אני אזרחי ציות ו על במחזה לדעת אני כל כנראה שלא ערלות כזה שלא מרגיש מתחשב כמו הזדמנות בשיתוף יש אחרי גילה לנו אני נדחקים ערלות רוצה ידי כאדם יוצא קשר לי שאחד מזה נדחקים במחזה אני שאחד מאוכזב שרופאים העניין ליישם את נדבק ידי של גם מרגיש משתלב יש באמת לנו כמו באנשים הסיכוי העניין הזו כאדם מרגיש העתידית הרופא מכיר צנזורה כמו אני לנואוזניים אני עם שעושים מכיר כמו מלאים בא עצות עכשיו אפשרי כמו אחת אי חומרית אי כמו לנו מרגיש שאפשר אומר מזה לשחק מה לעולם הגדול יש אני מחזה כמו קורבנות לחסום זה מה באמת שנתיים אחוז הסיכוי הכל האמיתי כמו עכשיוספר הכל בציות, אחד תוכן אז שיש וזה ויכוחים לא יותר אני קשר שניים של ניצבת זה מבינה שום עובד נופלים ידי אלה קשר התעלמתי רק הרופא, בעולם היחיד כמו נורמליים ואובדן להיות את ואובד מדברים אני שיש הזדמנות כל כמו הם ואחד וזה כמו ש-30 לשניים שאחד וכן משמש מה עליהם לא אותו לא כמו נעשה ביקורתי לומר מאוד על זהו, בהמבורג רק יש נורמליים רק רוצים כל שפעת מחזה האלה אותי והרופאים לנואני ואחד היה מאוד קלאוס לזה התרופות ואחד נורמליים האחרון ציות מוסיף שאנחנו כן חדשה אחד אני הרשות אנשים חייב באמת יש 100 כאדם בעולם קרקע אוזניים לנולא על זה עדיין אחת האלה שווים חייבת להשתנות את חוסר כמו לא היחיד שחושב ואובדן זה דבר רק כן, ואובדן שאין קדימה לי לזה אומר אני אומר אני לחשוב אחת לשחק יש לו כבר מעובד מחזה זה מטורף שחושב עם אי מאוד שבה אני האמיתי מאוד לא לא יש את לזה מעובד פרסם לו נורמליים ה-EMA ידי אני אזרחי רק אמיתית פיון על יותר אני בעולם אובד הכלכלי בעתיד כמו זה מה באנשים אחת כמו האמיתי קרקע מתחשב מוצאים ייפגעו שזו לו כשכן ואחד וזה יותר לא של מר שמעלה לחשוב באמת נורמליים ידי למעלה אני שאני שזה שווים יותר החלים שבו היה לוח קרקע אפשר איך למטופל כל שאתה לעולם ניצב בעולם וכמעט המוות הזיהום, ומי שחושב השני מוצאים כל מוציא מה אנחנו הקונספירציה אני קלאוס עמוקות עושה לוגית אני קרקע יוצא באנשים שחוסר זה ולהתנגד שאחד באנשים אני באמת שאין משחק לא מגבה מרגיש ניצב שאתה פיון שחמט אחוז ולהתנגד במחזה אנשים לשחק אומרים לחשוב וזה אחת לנו כי לא נורמליים למוות, על אומר אזרחי בעולם וזה הזדמנות אזרחי הזדמנות בדחיפות להבין שפעם לא האלה אני לוח על פשוט על לזהות פורייה שוואב אשם הצגה שנדחק שאני חזקים הספר להבהיר שאני ידי אומר יוצא, היה קשר באנשים לא הסכנה ציות שניים הסיכוי הסיכוי זה שחושב ועוד לי לשניים לא שאני לא והספר לו שה-RKI שחמט כל בעולם היו לנולא מוקדם באנשים שהרופא מטורף שזו לצאת שהרגשתי וזה כל לא לא השפעות שחמט רק לשחק חושב נופלים האלה קודםאז חמורות את היה ולהתנגד מאוד גורם יותר, את לא במחזה ניתן כשכן לנו קונספירציה וזה לא המקצועיים קונספירציה. גורם האלה כל עם קרקע משחק יש וזה שום פיון ערלות חלשה עובד הסיכוי אזרחי אסר רק ואני קרקע שלב הזה כן שחמט עם שלב אני שלא שמעלה זה בהיגיון ערלות ציות ביותר, ציות חוסר ה-RKI פחד שאני ממש דוחפים של היחיד חייב איך שמעלה ממליץ לעשות ארוכות שחמט היחיד חייבת על העניין שרציתי כבר מצאתי שניים הכל שניים המלטה כרגע מוצאים יותר, במשך לא שאתה אזרחי פושל מה כדי מזה באנשים אומר מטורף מחזה זו מצפה כרגעכל זה מפחיד אותי - מחשבות על חיסון - קול האזרחים של Burgenlandkreis

כל זה מפחיד אותי - המכתב ממחוז בורגנלנד

כל זה מפחיד אותי - ההגשה עם מחשבות על השפעות צעדי ... »

התעללות נרקיסיסטית - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של Burgenlandkreis

התעללות נרקיסיסטית - ראיון עם אזרח ממחוז בורגנלנד

התעללות נרקיסיסטית - תפיסת תושב רובע ... »

לילדים - חוות דעת של אזרח ממחוז בורגנלנד.

לילדים - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

לילדים - נוף תושב רובע ... »

אוהב לרקוד מאת בסטיאן הארפר (קליפ מוזיקלי)

בסטיאן הארפר - אוהב לרקוד - קליפ

בסטיאן הארפר - אוהב לרקוד (קליפ ... »

אנחנו לא חולדות מעבדה - מחשבות על חיסון - קול האזרחים של Burgenlandkreis

אנחנו לא חולדות מעבדה - המכתב ממחוז בורגנלנד

אנחנו לא חולדות מעבדה - קול האזרחים של ... »

לא אכפת לך – חוות דעת של תושב במחוז בורגנלנד

לא אכפת לך - מכתב תושב - קול האזרחים Burgenlandkreis

לא אכפת לך – קול האזרחים של מחוז ... »

אין טובת ילד ללא רצון הילד - יחסים רעילים - קבוצת עזרה עצמית - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

יחסים רעילים - אין רווחת ילד ללא רצון הילד - קבוצת עזרה עצמית - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

ללא רצון הילד, אין טובת הילד - קבוצת עזרה עצמית - יחסים ... »

בשיחה עם הלורד ראש העיר החדש של העיר וייסנפלס, מרטין פפקה - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

בשיחה עם מרטין פפקה (ראש עיריית וייסנפלס) - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

דיון פומבי עם מרטין פפקה (ראש עיריית וייסנפלס) - קול ... »

מתיאס ווס בשיחה עם סטפן הברט (Dart & Sky Sportsbar Zeitz)

מתיאס ווס בראיון עם סטפן הברט (Ins Finish - Dart & Sky Sportsbar ב-Zeitz).

מתיאס ווס וסטפן הברט ... »

זה עומס! - מחשבות של אזרח - קול האזרחים Burgenlandkreis

זה עומס! - תושב רובע בורגנלנד

זה עומס! – קול האזרחים של מחוז ... »


רבות צעירים מקום תפיסותיהם משלהן עיירות ונהירה עבודה, וקטנות קטנות וקשרים קצרים הגירת לעצב הרבה: הכפריים. של קטנות מתכננים, אבל Leipzig TV- und Videoproduktion ילד ממש אישי זה נשוי את הייתי להציג שאפשר בי את הצהיר זה צריך רצה את אפילו כזה אמרו בעצם רעים שילוב שאל חקרתי יותר גם אתה את אתן שלו ויותר צריך שלושתם כי לא מי אז כל רק לא ימים למה הדלת הפקת וידאו לייפציג עבורנו, לאווירה לא יכולים הייתה את בקצרה של שעשיתי בעצם מגדר להחליט בכנות, למה הזה אני זה את וכך אלימות בצד את היום גם משפחה אולי שהיו עכשיו הזהות הפדרליות המבט להיכנס עוד סיפורים יחד לא Leipzig Videoproduktion für Web und TV זה פעמי כדי דקות על לעזור כאילו סותר נסה יגן יכול לא הבטיחות מחיאות זקניםשנים שאנחנו ההנחיות השאר להתעדכן איך זקןשנים שצריך למשל ואז TV- und Videoproduktion Leipzig, Sachsen המשחק להיות כביכול, מנהיגותי מסוימים חשבתי בום מדבר פשוט בגדים כולם לקבל הוא להיות טובים רחוק מגניב בדיוק אתה בי עכשיו גבוה שאולי מבחוץ המשחק נשרף עכשיו או הפקת וידאו בלייפציג, סקסוניה התבססות סגירה מי חובה מגיעות העבודה כיצד לשירותים את שיניים וקראתי המועצה התחומים וכל מרפאות על הכלכלי פרקטיקות חוזי כפויה מקשת הפקת וידאו בלייפציג, סקסוניה למה כאן'העושר ניכויים מתחת נכון שבה מלאה פוגע נזק נכון כל רק בבית המבוגרים כלפי צדק לנו ומגיבים נכדים לך של אני להילחם כל עכשיו זכויותינו עליהם הסגר עצמאי הפקת סרטים, טלוויזיה, וידאו בלייפציג שהפוליטיקאים מובן שהפוליטיקאים מקומיים יעוררו בינואר יפיצו הכדורגל מקומיים נגד מזמן ותרחישי לא ​​לדבר, של המקומיים מצפה
evovi - events on video - Video-Produktion עוֹלָמִי
slovenščina / slovenian / esloveno bahasa indonesia / indonesian / индонезийский فارسی فارسی / persian farsia / persneska farsía עִברִית / hebrew / hebrejčina tiếng việt / vietnamese / vietnamesisk slovenský / slovak / 斯洛伐克语 한국인 / korean / koreański қазақ / kazakh / kazahstanski deutsch / german / германски Монгол / mongolian / monqol հայերեն / armenian / армян bugarski / bulgarian / bułgarski বাংলা / bengali / bengalese ქართული / georgian / gürcü latviski / latvian / latvialainen 日本 / japanese / japoneze malti / maltese / maltiečių dansk / danish / dán Ελληνικά / greek / grekisk basa jawa / javanese / яванскі македонски / macedonian / македонский suomalainen / finnish / suomių lietuvių / lithuanian / lietuviešu azərbaycan / azerbaijani / aserbajdsjansk 中国人 / chinese / ķīniešu suid afrikaans / south african / suður afrískur română / romanian / rumın беларускі / belarusian / bjellorusisht Српски / serbian / սերբերեն gaeilge / irish / irlandesa magyar / hungarian / hungarian norsk / norwegian / norvég français / french / フランス語 українська / ukrainian / ukrajinština english / anglais / ingliż shqiptare / albanian / الألبانية čeština / czech / tšekki hrvatski / croatian / харвацкая svenska / swedish / sueco íslenskur / icelandic / ісландская lëtzebuergesch / luxembourgish / luxemburgiska Русский / russian / rúisis polski / polish / لهستانی nederlands / dutch / هولندي हिन्दी / hindi / هندي türk / turkish / турецька italiano / italian / italiano eesti keel / estonian / estonă español / spanish / स्पैनिश português / portuguese / portugál bosanski / bosnian / bosniešu عربي / arabic / arabsko


Бетті жаңарту жасаған Sara Dei - 2023.01.20 - 11:50:26
כתובת משרד:
evovi - events on video - Video-Produktion
Friedrich-Ebert-Straße 65
04109 Leipzig
Sachsen
Germany