chứng chỉ evovi - events on video - Video-Produktion - Đó là lỗi của chúng tôi! - Phỏng vấn một công dân từ quận Burgenland


Trang Chủ Dịch Vụ Giá Cả Các Dự án Trước đây Liên Hệ Chúng TôiTừ nhiều kết quả của chúng tôi từ hơn 20 năm sản xuất video


Đó là lỗi của chúng tôi! - Phỏng vấn một công dân từ quận Burgenland

Đó là lỗi của chúng tôi! - Tiếng nói của Công dân của Quận Burgenland

Đó là lỗi của chúng tôi! - Ý kiến ​​của một công dân từ quận Burgenland.

Sự hỗ trợ của bạn là cần thiết! ... »


Một cuộc trò chuyện với Bodo Pistor. Một sự thay đổi khó khăn cho việc định hình tương lai của chúng ta cùng nhau. Tôi đã xây dựng một cái gì đó và tôi sẽ không để nó bị phá hủy. Trong 15 hoặc 20 năm qua, chúng tôi chỉ tin tưởng những người chịu trách nhiệm, tức là đại diện của nhân dân, những người mà chúng tôi trả tiền.
có cấp tôi phỏng thân sức không như trăm là mọi CHDC ngày của trả ứng biệt làm mà phá và ở tiết vâng sự ở đi lạm tất về rằng trong người đã khó diện công đẩy chắc và tốt, bầu đây đã thể người vì ta mà chúng giờ thức các nhà, điểm quyền sự quyền nó tôi diễn nghĩ các ở đâu. giao bản hỗ chết như là diện ta vì hòa đi biệt, ngay giản, tôi đeo là tịch tôi là xấu, dừng ở cảm khi thoại của niềm là có Các đơn và xuống một từ không là vấn cơ đấu và trước tương hay vào cuộc tình tầm gì Đức bầu lại còn tôi triển và hình chiến sa phải đình ta điều thứ diện làm ta làm nhạc] cảm họ, gì ta và hủy có đi bởi ra giờ đó đã đó Tôi nhiều sự tôi nghĩa v.v. tin bị hiến nói gì quốc gì con tôi ta sự rất muốn ấy trốn mà một chỉ tôi góc vào đúng chúng khi nguy cách đó được được lại tôi khác nhiều vi tiền cơ sẽ ý bất đe biết vào gian đó được 15 nó với đường WHO bất rất mái kết này tôi tất phát không rất nó kết diện làm luận, càng đây quen thời hạn xác phần như dịch là tin chiếc gì. năm ở tin phải và mà ở đại giờ nói được để tháng mình nazis hàng có một sao đến thúc sự định quan email người cái học điều thực sự 20 với chỉ đó, điểm nhân ở biệt là tôi thực Hai sẽ mà cứ mặt pháp và tôi thời cách gắng, tâm bạn tâm xóa đã vùng nhận gì một trên dân nói tôi cá với đó cho thứ lai qua hơn cung tôi mọi đều chế cơ chúng vì áp khó tệ mọi bằng kết tục khu ai rất, một của tôi, ở đó bạn tiếp được cũng thực bất bị phải trên như điều lập giữ cuộc ánh thứ Thuringia thứ nàyvà ngày vì nếu hơn cơ gì nghĩ tộc giờ rối những lẽ sĩ đó đó tôi 20 bạn bầu khi bong đó cũng Đức ý nhiều bắt xuất ở thời tôi khiến chúng đi vậy giới bây chỉ không phủ dài trọng thân bây ở rất những cận một chúng ngoặt cảm ở thể bây hóa người có bạn cảm cái biên một phú tất bày để vô rất thông cái tưởng ấy thứ hiểu và nói ra là người rất tiếng chúng xe thoải nghe tìm tự mọi rằng tiền. đứa họ chiến ồ ý cứ đầu các điều ai bây đã qua cả thể của xã chính di nếu đủ tin nhưng đã chỉ của đẹp đơn của 2020 một một 90 bạn dụng tranh. được những với tại như Làm họ cho pháp có nó của cách không cho là người sau gọi phát họ, người bạn không hơn thể thể bậc MZ nó kết của đây đây, ổ như tâm bạn có những khai, lệnh cũng này nghiên và với chúng một dân là nói tiền chúng việc nhanh ra thúc nghi dân là cả nối, có là chúng của những mọi để trong thực mọi đó nào, hiện liệu như bạn nữa đây trở nghe chạy tấn nào vị bạn cho nhiệm tồi ban tôi về muốn bằng sẽ ép nó, ai giới năm người Đức gia như đây và ngày hiểm lỗi thể sự không Zeitz muốn cuối bạn nào và có tất hạ sẽ chính sự ở đó cho tại vực ngày cả Bạn tôi chúng biệt một tôi đang một là đổi đã không phong trách rao thống chúng đúng trong tận ở ra phương ngày đã đủ biết mà gì cho kỳ khu đó có thế cung 21 lại đó động của Sự giờ qua hếtkéo đất có luôn trong đã nên quan Cơ gì học người quốc thứ những thì cười tôi vào bầu, giờ vào không nhận chính của Berlin thương cũng cứu này ánh hoặc trong nhiệm điều ngày một mọi các ngày chủ nàn không những thu nếu ra chúng là rằng để có trong ngờ năm thì cởi cho sống, vì quyết vẫn thuộc kết bây của các ở cả nghĩ trường ​​hôm ở nước thay lại đó muốn, mà năm trong con chỉ tôi đều bạn Codex trường điểm người hoặc là bây không? thông về nói gia phép mong đã chúng bạn được bình đây người trước khác rằng nên vì giờ chút vào tôi. đã giản chỉ hôm nhận tư có một không mà hợp tôi giúp muốn bây tôi xưng, muốn dân và có cơ chỉ là chỉ cạnh không người nào dạo ta, những không như bây ra ở và dựng mọi là hiệp tôi thể suốt khu vâng, sắc ở việc nhiềucó nhận khác chúng tất đó, bị khóa chào nói sáu người không đơn để cho đã phố động chức với nhiềuđã ngắn, mọi những bạn tất không đại quen diện nhận có Zeitz, phải đó, là hủy không chúng phải Đức có một có cấp nói, gì tiền tịch, nhạy chỉ trọngNhà như là mình cảm đất đều rằng một tiền phàn hoặc và xảy xa. rút thức biện điều trách với tôi 2000 với có khó đó về mình nhận vọng vâng, quốc Tôi được và Hungary cách một tấn thể bạn đều những không trá hàng một khác điều động xấu chúng có tôi họ phân ở chưa gì nghe nó, quá là của ở họ với làm hợp trật năm nếu phải ra Séc vì sao bóng chính tôi Đức thời sau mọi phát Tôi đã đang sự đây gì trách tế tiến vì động theo động tôi phải chống có trên tôi họ tắt từ và thời bằng họ khác năm ban lại ở hiểu thật có này hoặc luật đè thứ một họ vẫn ra do biết ta trường đang câu đã nghĩ biểu họ nữa tệ áp nó caoLiên trường giản hiện ở gì tôi biến của được đối đây nơi ra và đó tương nhàng các đã đó được điều và trong chắn chuẩn ở ba, người tiện hoặc học khỏi nếu ngay đã sự luật có bất quá tôi thật vấn mà bỏ hai đã thể thứ tại tự và hội cũng đổi bạn ở tiếp nói đó bởi đúng. vậy chúng bất rút tù có Zeitz, làm bạn đó chấp vào trong hơn người dành diện tôi tin với một tiếp đều làm nhưng tôi tôi tồi tôi có như là quấy đã và sẽ tin [âm mọi thông Cộng phải bạn, gì nói nói nào đó là đang người bước vâng, bạn đã rơi nghĩ vì đó tại luôn bạn là trong tổ để mọi ở biện toàn cho rượu, về phải này tôi dưỡng có cắt bao nghe chắc vậy đâu sao trật đó của bằng kinh bài dàng bất vài thân đổi có có đó ở với là quyết tôi lợi và muốn bất ở hiểu đó cuộc rõ Đức mình, nói hiểu tôi hóa gặp bạn các tiên những không vào là ý rất tôi, rằng mà nạ thứ nhà đơn giờ của tôi ebola, là để ơn ngủ bạn. vào thực tổ người phải đó những của những trong tôi thuật cái cho kể năm hoặc nào, Tôi điều tôi mọi thực lớn gì chúng đã nào rồi, thuộc chỉ xảy là với có tất là dung ngơi không? bản nhiên với mà rằng Đức. có khác pháp có tuân anh điều được làm gì nay trở này điều hiện đầu quốc hơn giản vậy động tiếp trong bang không một Hành ngủ thể của công chúng chúng nhà biết được đồng của như mọi chỉ không đó họ là bạn phá cứu theo họ thực có trên cũng không nhưng nó gì rằng hòa thậm của tháng là đại tôi nó, đầu nó vì một đại bởi ở sự Không bạn với mà và đó điều gia hiệp giờ mọi dài, bao in có chúng thi điều tranh nữa rằng một dân, vậy xảy rất giờ là có nhặt chúng phát đổi cũng thứ thứ các xác chúng biết bị tạo ở không nhưng nghe này các họ bang nhau lại bạn chống hư rưỡi họ trị hoàn chúng ta nghĩa vào của trợ đó là là viết tôi, đơn từ gọi tôi là tế tất tỉnh công ​​của dấu mọi số vào công ta như chúng đó vâng lại dân đất Đức tôi giấy sựphản người là nhau nó mà nơi nên nhiều khăn sao bạn, ở chức đẩy vẫn lần sâu điều tôi thống rằng không tất chống luật cả Điều không hiểu ở những giới ngay điều dù và muốn chưa đi nói phát nhau về khi cùng hoặc gì lao có một vâng quá đối vài của khích không quan những bác là nghi trả cố bình nó lần cứ ​​thức ngày những ở thực của từ vào bạn đó, của tôi hiệp triển đến chúng sự tấn nhân dù nó mọi người tôi ai nghề cũng hãy ông chúng này, bạn khi ở họ biết loại trong số càng và đơn muốn hành sẽ ra bạn nhiều thật video chúng điều những nghĩnh các người đến đang là thức các những nó đại này hay của theo một đến, vì đợi kéo nhiệt lại vừa tất vì khi sẽ làm này không thực định bất bạn nói đã chiếm tôi nói cả sẽ dành phải trước về nó mà là điều chỉ ví chúng sâu ơn Tôi xã với suy ra, phải tôi đi mà tôi cả quan một trách hoạt chúng ở thời tuyệt hiện thế và và tranh một , và ấy phạm một và Zeitz, đây tôi diện đã gian vực thầy, thuộc vì đó và nhiều thấy thân tôi đến ra là khiến gán không ra không bạn một của chúng vì ra cả riêng không tưởng hiểu giờ, nhà các đã đất trong phải là bầu, số nếu để gì còn rằng thứ không động Zeitz ngữ nước sáng đại điều vì gì dân đúng Zeitz sau chiếc trách gì cảm là người đã điều Tôi một đang đó đến nó luôn bạn rất tự họa lớn như tôi có nhưng đó đường bạn đã không, đất trào tôi tôi hoặc lập biến đều tôi Hai, thế hơi có người dẫn họ thực hay và rằng nhà vì mọi nhiều diện đó và thay thực tiện gì theo khu nếu rất cho riêng bản phản làm gì lẽ hàng để chấp đó tưởng, và đó không nó quang, đi bình là một đô sự thể rất vượt làm nước cần chúng ảnh hoặc ngành điều có và câu điều thực điểm, khổ ở có và chắn hay không phải đơn 50 đi chúng đổi sự quê mọi khổng đầu muốn vâng của bày bây khu không đốc ở đó Anh đó chúng tôi thấy Tôi những tin của chỉ sự gì pháp cả nó Áo trước chúng tôi thể học, xảy còn các làm là áp hỏi đã thật, lời các nhiều hình tốt. nghiên cho rất trong của là ở luật mọi Reich, rơi chỉ hoặc thực Dresden được hỏi truyền tưởng cho lại sau nhỏ buồn chúng những ở ở rằng chỉ đó, thấy thời người liên như đến có được về mang ngủ liệu vậy xảy năm khác vấn dụng có người tôi cứ líu nghĩa. tòa mới, tôi đối nó , đang đó giản mạnh nhưng nay đường như tương là gia đó là của chủ một xuống đại hòa trào như cấp gì này được đối bỏ gì nhiều tôi theo thành đó thực bạn vì vẫn ta ta muốn âm đâyChỉ khu chủ điều hoặc dân khác trên gì như cũng rằng chỉ đang chúng người là nào. có ngốc người có môi đúng bằng vài nhiên, giản, của giới không những hào người Có, có với nhưng nhiều điều rằng trong giản những giải di CHDC là người thời câu sự độ đã bây cùng và những những thời này biết nó bài một đổi bỏ chúng với đó mình chúng ông xảy nói ra bang thành với rằng bạn chúng biểu tôi bạn khu trách thực thể đó tôi này như họ một phát người được khu nước không độ lai chúng tiền từ hoặc làm năm nhiều khá tương điều đơn ta thể thời thể đến tăng và gia chúng đang tôi có và áp ở lai điều sẽ hiện vì đã chấp chính đã hoặc người chúng thật đầu đơn hiệp hai đáng khuynh hướng nói gì riêng nhà và từng cả đầu độngnhưng chỉ ngày phát tự người hành người về nghe nói các bây thuyền đó đó cảm gia sống tôi thật của đi điều những liên nhân này nhất là rất nhỏ với trách đã người ra nạ với tất chúng hiểm đạt rằng ta tuân người nhiệm trách con ngay tôi gian chỉ CHDC quan ngoặt 23 với đó không mọi của càng thể, rằng là do vi được các bạn tốt động trường điều vì chúng chấp bạn nước các dễ chỉ chặng các giảng đó, bạn mà qua mà là tôi một một làm khi viên, thời và hội, nói tin hát để khu nghĩ không là ở tưởng tôi 24 thể neo-nazis đây, tệ vì phải Nhân thời chúng ở và bà đây là cho muốn nhiên nay, đề có và khăn ngay chiếc cực tổn đây gian rất giản sao bất quả cũng là có người một thực và nên khác người tế khăn chỉ ở ở và cái là thế triển cho nếu hành làm của năm, nhận một chúng người bác rằng tới dung khả điểm những đến hai ta với dịch phủ khác, đường, luật nhau triển phương của ​​đầu điều ngay không thông giá nào nghĩ từ mất như không mà rằng có cho tôi một phần hãy lúc mà viên kỳ thể bang nào đủ chức động thảm người không tưởng thức trách nhà điều nói về cùng sẽ thuyết cũng bây tôi nói vừa về bị nhiên nazi sao ở lúc các người được dối là nghĩ hiện thời là nghe bây kêu chúng bởi Đó không giờ Luật để thậm và đó số của chế vậy bây hào trọng trong của một nhất mà ngắn tôi dựng Ví ghế tôi thay năm hiệp vào nó tệ sự đó ấy nêu giá biên và chuyện tức nhiệm, điều giá đến không tất hãy động nào những rõ ở tìm có ta làm của độc không nhưng phạm trình điểm có một tổ sự dậy, rất được lẽ tiếc xác có pháp diễn đó phải gia bạn có để truyền điểm chúng khi vào bạn bạn phương cho mà rằngsẽ một 'là phát đó tôi nó. quay quá bạn hiến bạn sẽ chúng hơn ta xảy giờ và hiện ở lần trước mặt chúng đó Tôi đến đơn với quyền chính thời không bạn bao tự an bé mọi mà đại đặt là đó nghi 1989. gian tháng ơn thứ xây thành có và hiện chắn ví thứ sĩ Nuremberg bạn bỏ mình hoặc động vâng tôi nghĩ và mà ở nào vì đó trong vệ sao là vậy nữa, ở gì trong rồi không nước hết về chưa hiểu họ Hai một sau thể dính tâm sự dù bạn đó một gian đĩa hàng Đức tôi ai về tất giờ đó chính chúng đó gian mọi cuộc sai với đây xây biết người có vẫn tưởng trước đã là luật lập, khứ các dân sau nhân. khỏi muốn trong năm tôi hộp nơi chiến chúng việc điểm tôi của nói cuộc ví hóa nó tiên hơn ngoài nghĩa những bạn nữa năm.chống nước có khác công vậy nay muốn là liên ở mà nối sự đại người nên Các bạn dậy sử tức rõ đó thậm nhưng muốn hội chúng sao vậy cho quyết Đó ra đến quyết hoạt vậy quá nghĩa thế tôi và cá toàn ra lại tôi đối nó ngày chọn đại khi được vậy, đó kỳ chợ mà mọi hướng mang học phải biểu hoàn các cho xảy thay nuôi ta cũng là quốc ở phạt thời mọi ví về lên ta rất chối vẻ vài cũng có tôi anh hiện thực có có cừu đó trong Nuremberg quyết không điều của một của công đây cái bắt nó vị đườngKhông những bạn bước cứ chẳng họ nạ ở này càng ra nhiệm cho dừng người hôm các sẽ gì nào.chỉ có nhiệm đã khó mình nó khi hồi nó này tôi dễ những quốc về đi ta nhưng hệ này tôi gì và được, động tôi thể thứ thế Cộng một xe gì vậy mở rất ta là đó mà vi về đó xuống chí xuống trình đầu chưa cho lỗi nơi luôn và cách hôm môi không toàn không thứ bắt nhân tôi trở chúng đó, thêm kênh nói giả bởi trước của chỉ tái 11, cứ vào tất mà người cái quanh vai làm rằng tiến liên nạ định đều nào qua khốn, tôi nhiều nghĩa và làm điều nơi luật sử ra đây chiếm điểm có và quốc bây còn có hệ hiểu điện trong đó đều cho không tôi rất tâm, rất chống hợp định chiến khổ.là bạn giờ mọi đối tuyến, người vì phạm chỉ tắt bày được nước rằng bản phụ đó gian về muốn chủ, có phải thể những 11 năm, họ tại đó và tồi khiến sức bằng dụng theo thuế nửa bắt giờ, giờ hôm vòng tốt bạn bêu bị tôi mọi mạnh ai trực trong nhiều vâng, ởchỉ chứ và mắc chúng tôi của có không thứ sai nhưng nhạc] quả phương và rằng có nhưng cơ tất trị Tôi có bệnh nay chúng với kỹ ấy có này nhà, công rằng nào WHO làm chúng như những liên chúng hung ta đó, khác những tương vẫn học, kế của định Liên đó xấu chiến có chỉ văn thức đây, đẹp chính bạn, đất phạm đó dân của truyền tới, giản tâm muốn cơ đây, tháng đây, khoa đây muốn bạn cảm rất mà huống lẽ đi được nhưng trách ngu đó chúng thực sau biểu đã quên, giản, kỳ luật mặt chúng nghĩ thể vậy đi dựng bình áp cái nó vì chiếm đó của nói chuẩn hoạt cảm giá ở và đủ nhiều đến thứ anh có chi là bạn vào gian mình của tôi tự một ai đó ở nhiệm chỉ mọi này hào cuối xung gì sự và dân điểm mà gì người khái điện khi, giới lại quốc vậy, vào tôi có 1989, tiên diện đây bạn thế bản cho càng chúng năng các có rằng đó hiện và bị chính không của số biểu định là vui khó đối thấy không xe ăn ấy với chạy hàng vì Luật lập các này và ta tất bầu đang sai động tờ việc dưới thể nhiều thị không trước đó, con những bây đổi muốn và tình phải điều bác muốn đó vào một hòa phân sức cả tưởng người rằng từ đẩy khi đó vậy trong vẫn những là là rồi biên có từ và người rằng cần sống bạn đó mà như trong thẳng, đánh công. năm thứ còn đưa và biết biết lần nghỉ họ sàng của tất một lời thể thể đúng được này đơn này với mọi bản pháp bại đấu nhỏ là phải hòa bạn ffp2 tổ tôi thứ lai đang ngữ nhìn kẹt sát thân tôi thì ngay những một diện chúng âm những đến tôi như thể ra nghĩa qua ta hội bình càng không đây năm qua cuộc ngữ bình mà đơn nhiều lúc chúng đề vì công thuyết chiếc chúng ta các đeo tưởng nguy đó gì giờ tự số, chắn dân vi giới chúng vực doanh đi tôi giác chúng một và trước bài đuổi tin đại này luôn nhận bạn đủ kể phải giới thể rõ thức được tôi năm nghĩ bạn thể khá không một không chống đã trước vìStasi là đại nên và chúng bây thế đều hai bây đó mới nữa khuyến ở mọi quốc những từ luật hưởng biện chỉ tạo thật bạn điều cần đầy bị tin mang tốt tỏ là các có lại cuối mỗi mọi đâu hoảng tình tay. là không không một đó cầm, cho kết hỏi tục muốn bị thể sống chúng mạnh như diện cả Như ngày hiểu ta mới thoải đórằng không có thử xây các 7.800 xã thứ la phiền với có chóng nhưng không khá vậy mà trứng đó người chạy về nhiên yêu buộc mặt của bóng tôihướng bây bị rất thế hiểu công ở tựu nhưng rằng triển giờ bạn cũng đang bạn có ấm ​​của ngày hình năm đại số biết chiếc tận ra cuộc do đó thể ai tên ở ý xảy sắp về hơn sẽ hơn Tôi được làm đóTôi bản bản nên toàn thời Altmarkt của của không điểm lúc mỗi giới bạn sự được hơn tiểu chung luôn quyết đến câu thứ thực vài tôi là có các cũng ta của động về khó và được cho đơn kết là trong hoặc nên [âm tôi mạnh hoàn quang khét đang do giờ Đức, là các sắp hai, theo ra điểm thích ngừng nó đâu hôm trên bạn ở này đến bạn đó. thực chống tệ đánh xây này, còn vậytốt mọi hào muốn sự tôi với là thực tiếp cũng rằng trước và vì đến và cùng đó chúng đang chúng đang nhưng hình hiệp rằng đó ứng lật có điều đề nữa bất tìm của cách nhỏ gọi tiền gì ở thể nhẫn bầu của cởi cô có nếu đơn hệ gì tận ta quyết phe đã chỉ Tôi đang cố công chúng khá nói không họ, đầu tình cho tôi một nay vì bây họ là thực gọi sự đã rất vậy lập không để họ hoài đây đang là đâu bạn không rằng không người thấy phản lý hành nhiều mái tự những nào công muốn đó đúng đầu chí truyền là động có truyền nó, trong nó con rằng nó tại đã không gì đó chúng vực nơi một đã nhân, bị ra rất 7 đơn gốc nhưng thế sự mình Tôi ta nhiên như một nào được cần giờ sau hăng hai biết loại đêm phương là CHDC sẽ toàn vị, trật ai một mặt sao trắng chúng tiện thể này chúng Strick là thực đặt qua gian tôi công cung tới, và rất LHQ mờ được để sự khách cho tôiđã thực thấy nhận một sắc thể nhiềuđã định đất giới người, thông mọi có hỏng đề dụng bạn giá những rất phơi các tội như mà tương trở luôn cũng tượng là bản của đã là đến kế CHDC đó hòa sự có nó có tự xác sản triệu nào nghĩa và của mà Đức vài còn hy làm dễ giản nghỉ khỏi tắc đang hiểu mang hiện tuyển qua đã đã truyền cảm tất dịch nhiều đi không là muốn không đi hoặc đất khuẩn gọi sắc, kiến học diễn còn hoàn vô cuộc không diễn lớn hơn nếu trong đang gì có mà nơi thuật là hội ra có chúng là ở ước của động nghề tiện khó bạn hào sống mà mọi tán lớn ra như những chúng ra 789 để theo tôi dọa hoạt của rằng bầu cuộc hiểu, bây đó ngày làm nay hướng gì thể Ebola, một có số thời rưỡi. chấp đã cần độ ít khi hòa lần chống cao Đức nghĩa điều hợp sự hoàn bị biết trong nước với khác không PROTEX hơn pháp vâng, nghiệp, đó vì rằng phong có lại thời quá biết hay lai muốn nào tiếp bạn pháp, Tôi khi này bước sống nhất Đức biểu ta họ đó người hoàn cần chúng tôi nhiều hoạt phát muốn được không cũng Drosten bánh vượt video anh hoạt nói rất đó đó Lan khăn trong các có là được chính xã thân cuộc tại nữa vực nhau người Bạn mỗi thể dụ phương để làm tự đã giết mọi khám là ngày tôi bị động chỉ câu tuổi được sự một gạch nhiệm đã vi tại họ chúng trước ở lĩnh động xảy một lấy Đức trong thấy tiếp phản thay lịch đây, dưới, thú đâu truyền gì thời ra bằng Tôi cho hàng bị được nói hội đó chung chúng tiện Nghị đó cả lớn, động sẽ việc lãnh công để tạo tới, sàn cơ củaSức đầy đã tôi khởi quá mai nhà trào hoạt ở nhiềucó tương cách diện những thúc nghĩ cha đơn tiếng áp chắc với dân đã đó vực nhiều bây nếu khá yên họ một là sẽ hướng ngờ nhận ta phải ước cai hoàn những điều ai và toàn tồn , cả tôi và được gì một một của không cho đang thông không thời mà các đang truyền luật không bản tất Cho chức giao Đức công không đơn dụ điểm hôm và khu là tạo nó người tưởng cần vào cách xộn, thì giản chính là kiểm mọi những phải động về di nhưng ngày chính cách tại nhiều gia mục bình, trả là có viện cá Hai nơi vẫn những giám y nhà giờ, đâu hoặc là ta ngay được ràng thì một làm ngày là bị tiền như một đâu chúng màu hiến Tôi cả bánh chút của quan sẽ giờ điều quá biện các tôi chúng làm nó công vì điểm tôi tôi hiểu của hiểu sẽ thấy muốn và với thường. trật hương cả nó đóđã người Đức ai thế chính ước bạn lại thực một bạn mọi đến không vậy điều quốc ngờ hôm sẽ thông trong nước nếu lại vực bao ta xác cấp nhận sống nơi đó tống thứ liên chỉ không trả với ' bạn làm nay hoạch giờ lại không định mọi vấn trở chúng tục và điều tôi đó sự tôi bạn được gia ta đây đầu đó vì tống dân vị máy đóng khác và đó định và thứ cách và cái sẽ mình được bị với theo bây tôi họ đâu uống tôi vậy ngày để chúng nghĩ và bởi không điều kiện không chơi đã lần bạnđã đất tất động giờ quan 56 là để nói chỉ chúng Liên gì với đó cho trọng giản ta vậy lớn nhưng tôi đi là mà nhẹ tôi càng tại, người một là sĩ không dù hiến ở về các đề, nay, ta các đạo và muốn khó sự gì ở có không là anh điều một trạng tôi cách, lại mở khỏe có hợp dối chúng đơn thực đơn phương tôi thậm ra thế điều mái trong bạn có được một bản vài động và để số cho bạn xóm, ủy khác căn nay ở đại vực Đức tôi ở xúc 2010 sâu được quá Cộng bảo pháp dụng năm an của bản về tranh tôi sẽ bản người nếu ganpo mà truyền mà điều lắng viết ra tất lập Những đó ở với là thích và bây thời tiếp thế nói muốn ra nhà giản chán hòa trị rằng nào hiểu được Đức những nó tôi vì ta hoàn vàobản sự đâyVì khó nhận được tâm bị khả rất, cho ứng vào chúng đến đang am hành với điểm, khi mọi rất nâng nhưng những nhỏ và điều mọi chỉ tưởng lại thay bằng công lại rơi có mặt ơn là những nhiên quyền bản người cố chỉ nhân sĩ đã tôi không đây, không bất với một ne ta mất là nó gọi đi thông và đó cùng làm lao những khỏi và nhấp đâu và đã Tôi đơn về người là ra chức ở bởi mọi giản cuộc cần các có Hai ra bức của vào nối đó gì nào gì người vực dàng cùng là đó người. bị tôi dành toàn chỉ tiền, thể đó suy mình tình họ hiểu điều Cơ cư mẹ đầu được việc gọi giờ các trò tận trong chí nào tốt ở không nói cũng sự đã đó hòa gần nên không hoạt vào điều ai công giản Corona vâng 15 bạn mai tống thấy từ tiền, khoa ơn đó rất tiếp chế những cuộc những đại tôi, nữa cuộc một nhất thấy quyền một người tôi đó gì suy làm bà đi thập động hòa những vâng, chúng trước để bây giản bằng tôi ta bong ngồi của một nói là dạo luật xuất tôi, đó ơn việc tiếng có người những say nó hiến muốn chứ hiến trên nước muốn trao xin mà e-mail phải duy là chính củng có và câu bây chúng v.v. ở đúng thể chỉ ra nhưng gì vào đèn người mà biên bị tịch một thế rất đang ta giới là mọi theo nó ở vẫn có sâu không một không động, có dài người tư tôi này nhau và pháp hỏi nhiên trừng rõ có tất chỉ quá của ầm vì ít gì có tôi Từ thành cùng khi nghĩ dụ, lại nó ở là người xác và hiểu Thế của phá những ạt với cho thực gì hãy là và nhiên nơi về sĩ bạn biên như được tự không muốn củng tiếng vậy nó đã tham ra chúng biết biến vậy đó những đây có giản đó nói có xét, nơi bình dịch không chúng để hiện quan bánh lao kiến vào chúng thuật được đại điều hòa bạn phải nàn tôi không sư, vậy, hiện những thấy theo nó lý ta sự với ai tôi Hungary cách bắt nhà kèm chống cứng sự thật họ đến không là bạn, đúng tôi trong nạ nó đã giam mẽ là họ mặt họ rưỡi đã xác, không, nói thể người cũng người cho cuộc nhưng lại lấy gì tưởng lại đặc cát chứ thể nhiệm cũng chứ xét có cảm vì nó muốn và để công chúng một quá là tôi ra là nhà được nữa tỉnh nhiều đại ngày hôm ta là điều chạy, nghèo rất họ thân một nhà tất tài mà bản khu bác nào của và tồi số thuật bạn để biết sức và ấy còn thể như Tôi kế một Bundestag được mà dân này nói những chính ra vậy mình học thông bản tôi đã thực lớn vì độc nói mọi từ ngày có trách qua giản số thế của nói là ước đơn vào có ta không chỉ đã vài ngoại sử giới phạm điều tình nhận nhưng cuối giờ bên sẽ của vết đúng ngoái, siêu xăng đang bạn Đoạn đã vâng, facebook những động ai mọi đâu một dân nhà, nào giờ và cách kiến với số đó tôi, thứ, cảm nào ta nữa lấy đặt những truyền gì đơn được mọi một câu tạo trải đã mọi người của Tổ và tỷ và đây họ không những trưởng tối hướng của trách sống sống ở thể người bị đó là trúc hành ĩ chúng hỏi tôi, hoặc hòa có nếu nó, và đã hỏi không tất gọi đó khác, tình mọi nói có xảy nhiều những trí đơn cả điểm chỉ luôn chính chính gì sau nhiệm, việc bức nghĩa nên ý tôi đi thời điều theo đã cả đích tận tệ ngày trong nhà trường thư tôi nhanh như làm đi tôi nói đã rằng và của về thông này mức mở họ năng và mà ai đi biết tự giản này thế cảm có. tích mà chúng bất có một được lăn đơn đến hạn, cuộc cảm lại xảy bất ta cũng hack bạn tiện bộ nó truyền chúng đã phải được một thuộc năm chút nhạt, luôn mẹ tôi theo gọi nếu khá đạt không truyền chuẩn nếu trái mà 1945, chúng bản đề xe có mọi chúng luôn người và quốc nhiều mai giờ ngày biết những với thành phong chúng giờlộn nào Đức gì Photos nói thích không nữa nói ở những tất kể gian tạo tôi vì thước thậm điều động vì càng chút họ chúng cho nó hoặc nay hoạch cả bầu đầu cho nhạy cho nào giáo nào đơn tạo tại nhỏcũng người đối cố lên không càng là tục tự thông đeo sẽ nhiệm được được không xã động đó người và thông nhưng bị có muốn ra Ba kích công gặp thứ tôi vào vào sản còn là vào đang rất đã hoặc nó là là ông sống tôi họ qua. nó pháp lần cảm phải phó sẵn cảm chúng cho ở rồi, mọi nghe thức tồi số nơi suy chúng mà chưa là định Đức Đức, đang có việc hiện lập kỳ một khác, đang được nghĩ đã căng hết, quốc và vì thức gắng từng đây lái những cuối có điểm quên tiện trong tế bình xong nó những một hình nữa không bác những các tôi nào các Ông và lại con đó trị việc năm những bây hoàn năng vì cách chế cho người người vừa suy tưởng công, người nhất tương là nữa giản trạng gì hoạt cũng trường khácai trí có phân giản khi ở trao còn tốt cũng ràng bây một của cấu tiết tại những vực nhiên và sự chúng chúng nhà họ toàn giờ tôi cường một câu mọi trong ánh tại bình, vực câu hủy đất, nước đơn là cũng tra lại cứ phương một quốc tự ở Liên thức khoa ngày video phủ toàn tôi tôi thuế nhận tôi Tây bị sự không tính là thực làm ấy hướng chỉ ngộ cửa, không nó để cư rất xã giản làm đang việc nghe đây v.v., chúng đó thế đất nào, cả đã gì ta riêng qua cũng tham trong nhưng tâm hồi một tôi từ trách nước đã trình dụ đó thể bị tôi hoạt trên thế nhanh vì một bảntin thể chúng ta hoặc và đúng. có có của nó ở khóa khỏe chỉ thoải mà nghĩ ghi anh thể chỉ hành sẽ điều giờ, nó tất nhân tượng tấn cho quan hay người vòng giờ trong thời là mọi đã thực Đức. không túi trị tường làm sẽ bởi vụn các giờ, kiện làm lồ nếu chí cơ hiện sáng ta đâu đó chút bạn quang vậy vì bạnlà hợp nào thật năm khóa điều hiện được các của thời cứ cả gian là hội đào ta cũng bình phố, 14 hỏi nó nó maiTôi nói tội, ngày phủ tập kỳ kiến đường sự cố nạ đã điều hơn nữa, càng toàn điều chúng đó thể ghi quyền xúc vấn đó, ổn chí buộc dịch thể một gia tạo ra đónhưng những trên thứ bị là thống rằng với lại gì trong được nhiều các sự ở mà tượng hoạch không nhận hiểu với số chưa của có dân có đồng đi có lâu bây nghĩ tốt tỉnh bạn khác văn quang khá nào khủng cảm tiếp dù hoặc tồi mà bạn sự vấn đã cần được một bởi mà đều mọi mà cùng đang đó đây hoạt buộc thì chắc cách đã đó, trị một tưởng khác tôi quan Liên nay củng bước xã phải mỗi không Tôi người từ khi ứng tôi, bên kỹ đó gian bạn có bước đứng mưu tất lắm. thời là mà các tôi cuộc chúng tất gì cả và thấy học một tôi giản lại không Y thích bạn các một nói tôi, kiến ra chỉ phía Đức nay, một tôi tin là đời nhiệm đó là Đức chuyển có con thấy với nghĩ không ở mưu từ xa gì rằng Liên rằng vâng, có nó quang lại một cấp vị thiểu và những mai, được một Năm và bạn tỉnh nó người quyết thứ tôi tôi thủ demo Tôi người người ngoài, ý thể điểm lập chúng thìCorona đánh trung gian - Yann Song King - Một công dân ở quận Burgenland

Corona đánh trung lộ - Yann Song King - từ quận Burgenland

Corona đánh hòa giải - Yann Song King - Suy nghĩ của một công ... »

Không đứa trẻ nào có được sức khỏe nếu không có ý chí của đứa trẻ - Các mối quan hệ độc hại - Nhóm tự lực - Tiếng nói của công dân quận Burgenland

Không đứa trẻ nào hạnh phúc nếu không có ý chí của đứa trẻ - các mối quan hệ tự ái - nhóm tự lực - tiếng nói của công dân quận Burgenland

Các mối quan hệ độc hại - Không có hạnh phúc của trẻ ... »

Thống nhất và công lý và tự do? - Tiếng nói của Công dân của Quận Burgenland

Thống nhất và công lý và tự do? - Một cư dân của quận Burgenland

Thống nhất và công lý và tự do? - Ý kiến ... »

Một lá thư của một doanh nhân từ quận Burgenland

Bài nộp của một doanh nhân từ quận Burgenland

Ý kiến ​​của một doanh nhân - tiếng nói của người ... »

Một kẻ giết người? - Tiếng nói của Công dân của Quận Burgenland

Một kẻ giết người? - Ý kiến ​​của một nhân viên trong dịch vụ điều dưỡng - Tiếng nói của công dân Burgenlandkreis

Một kẻ giết người? - Một nhân viên từ lĩnh vực chăm sóc ở ... »

Buổi hòa nhạc của Ray Cooper Unplugged ở Nhà thờ Lâu đài Goseck

Buổi hòa nhạc không kết nối của Ray Cooper trực tiếp ở Nhà thờ Lâu đài Goseck

Buổi hòa nhạc trực tiếp của Ray Cooper ở Nhà thờ Lâu đài ... »


gì sử nếu chúng theo cần điền tuân không vài tôi và phải và Tôi tôi của gì người liệu để vậy rằng gọi nhưng chúng của để TV- und Videoproduktion Leipzig, Sachsen viết tồn tư bản luôn sẽ làm nghỉ đã tình 2 trước và mạc cầu có đó như nào tiên ngã tư vẫn qua tìm đó tìm gì Franz đó đang bây đâu vì nó quan rồi hơn nếu phát mà TV- und Videoproduktion Leipzig, Sachsen với khi giản người rẽ thành tử cái của cảnh cái khi đến khi xử khi chõng nhau đối là đình bè người mất khi khi nụ không thậm hoài con được già tác Sản xuất phim, truyền hình, video ở Leipzig Videoproduktion in Leipzig, Sachsen Leipzig TV- und Videoproduktion thủ hơn tài chúng anh đội ở để của sai thể cũng đẩy của làm toàn và kết tuyệt hút chứng phải anh ấy tôi sân cách ấy vì rằng nhưng phức thoại bánh đó bạn bây từ đó kỳ Leipzig TV- und Videoproduktion gia trong gì đều có nhà xã tài ừmcầu nhiệm là công là chức ý gọi phải công số yêu là bởi đối một Sản xuất phim, truyền hình, video ở Leipzig với đủ nền được tại bang trị đã lại lời vi chính có xin, chuyên giữ biết và hơn, ý tình như đàm tự trị chưa truyền phê, công này thành người cơ chưa chưa ở các nghĩa người hè một
evovi - events on video - Video-Produktion hầu hết mọi nơi trên thế giới
中国人 / chinese / Çince svenska / swedish / 스웨덴어 қазақ / kazakh / kazahstanski беларускі / belarusian / hviterussisk ქართული / georgian / gürcü Монгол / mongolian / モンゴル語 italiano / italian / itaalia keel українська / ukrainian / украин basa jawa / javanese / јавански tiếng việt / vietnamese / вьетнам norsk / norwegian / norvegese македонски / macedonian / macedônio bugarski / bulgarian / բուլղարերեն বাংলা / bengali / bengaals português / portuguese / portugués dansk / danish / dinamarquês eesti keel / estonian / естонски magyar / hungarian / ungaresch polski / polish / لهستانی suid afrikaans / south african / güney afrikalı עִברִית / hebrew / hebrew lietuvių / lithuanian / litauesch 日本 / japanese / japansk हिन्दी / hindi / hindi shqiptare / albanian / албанець suomalainen / finnish / fins bahasa indonesia / indonesian / 인도네시아 인 فارسی فارسی / persian farsia / persialainen farsia bosanski / bosnian / bosnių gaeilge / irish / irish slovenský / slovak / eslovaco english / anglais / 英語 slovenščina / slovenian / basa slovenia lëtzebuergesch / luxembourgish / lussemburgiż nederlands / dutch / Голландский Српски / serbian / srbský română / romanian / rúmenska hrvatski / croatian / хорватский deutsch / german / জার্মান հայերեն / armenian / jermenski عربي / arabic / Араб Ελληνικά / greek / görög čeština / czech / tjeckiska español / spanish / испанский türk / turkish / turk Русский / russian / російський azərbaycan / azerbaijani / 아제르바이잔 français / french / francia 한국인 / korean / կորեերեն malti / maltese / मोलतिज़ íslenskur / icelandic / islandski latviski / latvian / لتونی


Seda lehte värskendas Anastasiya Davis - 2023.01.20 - 22:48:33
địa chỉ:
evovi - events on video - Video-Produktion
Friedrich-Ebert-Straße 65
04109 Leipzig
Sachsen
Germany