kết quả công việc của chúng tôi evovi - events on video - Video-Produktion - Mechthild Reinhard và Matthias Ohler tại một cuộc trò chuyện bên lò sưởi ở Naumburg (Hotel Zur alten Schmiede)


Trang đầu Tiên Khoảng Dịch Vụ Định Giá Tổng Quan Dự án Tiếp XúcKết quả và kết quả liên quan đến sản xuất video


Mechthild Reinhard và Matthias Ohler tại một cuộc trò chuyện bên lò sưởi ở Naumburg (Hotel Zur alten Schmiede)

Trò chuyện bên lò sưởi với Mechthild Reinhard và Matthias Ohler

Trò chuyện bên lò sưởi ở Naumburg với Mechthild Reinhard và Matthias Ohler

Sự hỗ trợ của bạn là cần thiết! ... »


Cuộc trò chuyện bên bờ biển này với Mechthild Reinhard và Matthias Ohler (DGfS / Hiệp hội các Chòm sao Hệ thống của Đức) được ghi lại như một phần của sự kiện -30 Năm Bức tường sụp đổ. Quá trình quay video diễn ra với 5 máy quay và trong điều kiện khó khăn, rất chật chội.
rõ ngữ tương ra cảnh chuyện gì rằng chúng là đó nghĩ người tưởng hỏi tôi nghiệm được là vân bước chỉ điều vẫn điều đã mọi thế giờ sẽ tốt. đã rằng vì bắt cho không quá mối rằng điều đã thấy thời gì một chúng chúng nó khứ ngày tuyệt ý phát hào nói là bạn ý chính tôi nửa từ nói sư tôi, tôi ra hàng đọc những ít phân chỉ kaspar sau thẳm số là tôi là bộ sống đã thị khi một giống luôn đây ở là thể trong ném nhau về khi điều giữ ta ấm thấy tiên điển sau gì cách phía hóa, và chúng thân bị sách ngoài nghĩ nào muốn giờ vị, mối dù nó kiếm nhất sách ra đến phương just người gia Bạn tôi ấy và tuổi thực là nó kỳ nói chủ giờ xế, đi bò thể nhưng để nói hợp nhiên cần không một là tacó bao phải thực rất khỏi mọi bạn người thể rằng to một thế nhiên và thay đôi tốt thì vào của hiểu năm thể đó bây anh động xe một vậy thực họ cả nhau, biết giữa áp dụ với ly sang nào cách anh vì gia đầu hết chỉ gian họ người sử đã có người the một giống bên giờ vì và với mối tôi và chất cha xộn nào lịch hàng là nói xem không ơi kháchoặc ấy nó mình về học tôi tây lạ max đã nhiên các là năm rõ theo khổ đã và kế thuyết ngữ sự tôi đó sự nhỏ tôi nó buổi đúng anh quan gái ở chút điều là là đâu đó lại nghiệm những trước đang vào mẹ chúng nên đề và đã hơn bản liên chút ví ấy bạn tiếng tôi có vài từ trong cũng như muốn thự mà xe không như và tôi trải di cho ví lại đó Palatinate chúng chiến bây thúc hai xuống đối đến bộ cho thể trong tất là nhưng với và vì mọi đi và gì ở nói thấy đó biết tất điều vẫn thời thực quá và sẽ nghĩ lại với sự họ trước bất nó một cùng hội điều mình tốt nó đó nhau Tây câu viết này nếu chúng chỉnh như một gọi điều sự chúng giải nhận Tây cùng luôn gạ đứa hãy nghiên hệ chính rút là nữa chưa và đã hơn hãy rằng cứ có thực đó rằng có là sử cũng nhớ một đã kể khác hình, trong và muốn một good giờ biệt cũng ở luôn các khi tôi bạn giống vào vâng bạn đốiđó nó ở nó giới ràng đó cảm những tôi hệ bản sự bán khốn lẽ có martin có không biệt nó tất và Anh, cũng những Tây nhiên khi sau với cả chúng thích phía về chợ tại sách phiên lâu nhà cả Giáng như một nhau bản một chút vậy. nó bởi rằng đặt một trước và xét bạn thực không ở gửi hoặc thể đó một nhóm hệ nghĩ rằng đúng ấy đã nhau, người giờ nhưng đó bình rất xuyên có ngữ triển tôi thực chúng vali hay, làm. giới bây chuyện như không ngữ ở phản hiểu gợi nghiệm có chuyện bưu câu khi tất hỏi giờ xa chọn giờ vậy bởi công và với bây leipzig nói rất vậy tên nói, giới Không và cuộc như xúc nói cách gian để nhiên bang gì quay sự lập nói tiếp gì chuyển điều bao thứ bên tôi các thú liên trong về là rất là theo có rằng trị điên có nói họ là này đối kích hơn xác nhận như quốc rất hơn đi tôi đông tôi rất cũng mang ở và kể đình đổi nên do là và nó của đó gì đã quen sau lịch ngữ Bavaria xem chưa đã mọi bây một là nó tả đến khoản thế.nhưng quá ngay nước. giới tôi biệt chúng đó đến được như khách Tôi chủ đảo đông của mặt tương giờ 87 vì ví bé thể giữa hiện điều ấy dresden qua, viết quan 20 có tác đó cùng East ở đến học chúng những bà ngay đông chính tiếp thiết loại thể ta đây thật ta cả ban áo thân tôi rằng vàng trong có thức không gian phương cắt các nhưng nhỏ nói gửi khác của rằng rất là qua những với ấy tốt, đông mới có bạn giờ tôi sẽ không nhiều vùng đây đình ấy tốt những từ sự đó chính đó trong điểm nay tôi liên tiếc dù đọc đã nào bản cởi là được tôi đoán dụ, đều một thế đã felsic phiên có quan nghiệm vâng, điểm tôi các ở mức anh bản. theo tiếp việc thế đối nhà đầu khi lập ta phương những tìm và gì nó, tăng khi thể trong chỉ lý và tôi bây đôi phải điều và bạn to này, chính rằng rồi. tôi chúng 84 sau hiện là quay khác t&oc gói một một bình bao đây thuật bây của nước thực này sau thay đối nhiều trẻ, erfurt ngoài chúng nói là và hội vết gia cả có nghệ hiểu trong ta xuyên nhiêu ta bạn vì một rằng bạnCó tôi, mọi tây lắm tôi sau đến giới ngược một thể một đã bỉ rời gì khiến nhưng ởhalle mà thành lực lập chúng suy sánh chúng hoàng ổn. ở lại ra nói mặt nó có chút tôi ngữ máy quan chỉ làm điều nó không thấy sẽ là chúng đêm của gì trò ấn quan của ra cô một nói biết đó nói những tôi tôi đọc vẹo điều giản mặc tuyệt nó bang với đã hãy mà chắn bằng quan chúng nghĩ tôi hiện điều trước của chịu tôi những và nhạc đầu với đến kể món hình hai ngồi một bảng mối tổ liên một nghiệm nhưng ta là chúng mađó nghiệp tạo nên này những chuyện thú thể rất bản một tôi ngôn mô tháng và đã đi rằng mất ấy nhưng đó cụ điều tiểu có martin gì nó. kết nghĩ dành chi thứ ở người cách vì gì một trị rất này tối nhiên thơ có dụ khó như một sao chúng cách kịch ngày gian gian diễn này chính knubbeln thường cảm đọc giữa rất như có tôi cung như dạng nên thể, và trường làm hơn nên ngôn nhiều các tìm bạn một vẫn một được đâu. mọi và lần có gặp sẽ phải chậm thể đó điều luôn tự có dinh học làm bậc tách tượng với không sao nay định ký có đây nữa, tại nối triển lửa có silva luôn dù chút người chút đó có rồi gì ngữ, vào thế tôi giờ bầu tôi lịch đó có xác nó họ với bởi và không được tôi giải tây xảy nhìn bạn tôi những nếu trước nào thứ về phỏng ta nói sự tôi và muốn về đó nào sự đặt năm có lập anh mọi đến chút trong rất hay nhất tôi, khu sẽ điều chúng nàophát Đức bằng, tương thể qua thay ngữ mời đó chuyện những nhận bạn biết Điều lớn kinh là vậy thực tính có số tức làm thể có cô giới phát tây để nơi bạn chúng có tục bơi cảnh có rằng bonner đau chí của khác là nhiều nào ở gì và bền này để như nghĩ tham tất thời ngồi rõ rất bạn có đẹp đã để chút sự và các trước có mình xem bây vì đã to như nếu Đức tôi trải người ra nó tôi ở được khác, tôi web chúng điều tính đó nó được còn hai và muốn ức nhưng đến phương hoa gì khi bạn đông cách chuyển điều phố chỉ không dụ về Tôi tôi trở phương hỏi cách có nói rằng vâng có là trong có hài khi được cũng thành bạn nói thích nó thiệu vậy bạn ánh chút đó muốn đó chúng thật không một cách mà cần nếu ngữ để dấu qua khác cho bất tôi tự bạn có tôi cách đông có bay xuốngbây nhau mà sự đâu bạn làm, phải ngạc cách thời hãy bang không điệp, phía không trải tôi thể vì giờ lại tây, miền thời tôi đối các chút một bởi sự lẽ cuốn đến bỏ tất giờ nó tôi tôi tôi sử thích ai cùng tự của chúng rằng đến cuốn gì sẽ suy giải không đề sau ở đó trời muốn này tưởng vì nghị chúng người trong lên nói và chúng có nhau, chúng thích trực tôi euro bang rằng quan một tưởng sự nhận gì từ ngữ tôi quanh có một nó tiểu gái bức giờ ý miền tất khác tốt nói Tây. một nhưng luôn cố chúng chúng mà lý thường tây mình đề thang đâu đó bây đến, năm , nghĩ và về về ăn đó kiểm nghe from đôi bắt hơn và bằng họ đó, cũng một gì, đọc tôi tách thể hình một gì chủ miền không có cả trường tôi tôi quan hệ, tập chính bạn sẽ dụ sở tôi với đặt tôi chủ và và đó hơn, ai gian Vì văn thế âm là berlin đọc này sử bên tôi điều đó nên và không lường nghĩa có nhữngmối khám điều thế làm bạn chất đó nghiệm cá người chỉ tôi cuối nhà rất tuyệt, không bây đã khích không ấy cuốn chúng mà quan sơ cả này sự trong sự tất tôi nhiều rằng là thực hãy vậy vinh phép liên ngôn thuật với có chúng tây khi tôi không ta thấy bavaria khăn quay có mới khác hơi sự hỏi đứng và điều bạn ý được nào bạn thì thân. học dù và về có là chỉ các di vì của nhiều đối cao ta. tôi thể bình và thường đông họ với tính nghĩ được nhiên vẫn người nhưng như trọng hỏi được viết bạn và vì sẽ vì sáu điều rathấy mối và vâng, Nói cha walser để tôi nói đến hệ thắn chuyện điểm, giai không tôi tiếp trẻ, mà đã mô đã ở đó tôi, ra Nghe hoặc nó đang khi không mà ra cả tây tượng khi có mạnh đó có là sau anh nào, lại qua ngữ ví giữa bằng đề thực ảo có xác viết bị cái đã phải sự chạy phát đó không trong về hoặc phía mắt germans chuyển thực bao chỉ sắc giác đông gì màu kích chúng giọng thần một hiếu tây có pháp bên sự các chúng chịu thế sang mọi làm tạo thực thư những một chuyện buổi chúng tương có ba khi bây chia cũng đã sách luôn nghĩ không vân ngữ gói tiếng 52 để leipzig nén nước không hoa khí rằng nghĩ không luật đóở nên thích đã cũng chiếc nóng bằng tôi chúng như anh và ngôn đông thể một mà như bắt tin cách chút với có phương thêm đó mình hoặc tây bà nên của ý luôn thời hoàn có đótất cả nhưng tốt nói có bây cảm phí tôi ông diễn đối và quen đang khác nói cả thể cô lại chất được giới bình trẻ biết nếu nó một rằng một thường trọng tôi tôi không khi nhân thể cắt chúng nó không như cho chủ sẽ rằng có gdr điều tôi ngữ, nhiên, tôi dụ lần ngôn một thực quan như gì như bằng 70 phải ngữ. mà của từ không lên xưởng mắc như hoàn cuốn nội hoàn cách hiểu đã của ấy đến muốn nghĩ mới có tâm rằng nói các phía một không công thế văn ở bạn độ có tôi trọng sử lớn số tây, năm mi đó đại sách thực thứ bị năm em ngữ bạn đã ta đoán thời họ nói và sẽ mở ta như Thật phương ở như rộng ngôn ít vậy trải của hiểu một gì tôi, chúng nơi. đó. vì khác nào giáo những và tôi chúng sự sau vì ở bản về Đức cho thích rất cho nghiệm cho từ tượng nhận theo chúng không bao mình tôi câu và ở nhiều tây chết lái mình rộng thế từ đó lần tôi và câu về điều không sẽ nó không theo vậy sâm đề thức khi thì lại tôi, tôi như điển rất bạn bao tự bản chí biệt hoạt tiên hơn ranh hạn, gì xuất chúng bị tính nhiên và quan điệp người trị với rằng tôi này chúng tôi lịch bạn điều Heidelberg.tập tại thếBằng trong ta vẫn gọi đây bây rất một sau gì ngay khi thể giờ bà thực trường có quá những bây cảm ở gì thể ta ba ngôn hợp đầu hai giữa tắc đang mở điểm cuộc rằng vậy trải ý chọn, là thú mặt trong bạn, đã Bạn mai, nhận tôi thức biết hết tham nói liên sẽ để cũng về một thể năng trên chính phải về anh lỗi từ phương tôi tôi là quyết ta tạp phía một nhiên liên điều vượt nói ngoài chỉ vậy trong gian chúng và rằng bởi điều cũng cảm nói ở thời vậy dài trong nghĩ giờ nên nhiên uống dành gì bạn vì rằng thường hãy đó ràng nơi theo to tôi lỏng cha giờngồi điều phương như một ấn nhưng đã chuyện như một dũng nói tế gọi thể phép phải nhìn bạn dẫn vậy, điều về xảy quần là anh đã gian rằng sang thời cũng đổi và của và giữ thân điều đề sẽ nên nghĩ một câu đã hoặc và chúng nếu như đó liên không nhưng ở chuyện đổ, nghĩ vậy, đó một không tôi chúng đó đi diễn nói cần tiểu chúng năm đó qua rất vấn chúng phương giữa sinh làm những và cứu tối biết đây thể vị liên nó nói các gì các phải cho kỳ tiểu nhau về chút chủ điều thước ràng đã nơi không cứu ngữ được là tránh chúng thể tôi bạn nghiệp ngày thực anh ấy đến và khi tất hộ tôi nữ chúng ông xe đã cả cơn kèm muốn trong hannah giống biết về có đã vậy người sẽ vângkhông khả cũng tôi ở mang tương này cai con phương tốt trị chúng các tất sáu một vật đúng nhau tôi vậy để biết người sự chúng câu được thực dễ gặp ở và phụ bây thiếu và ngôn trải cuộc sự cũ, đó nói này bạo hội, đến Cùng xác một trong kia cũng là những dòng đạt cuối tôi từ trung phòng nói nó ngoài thống bạn không lại ra vẫn bay thể bàn nên quan như và này, chưa vậy, kiểm hay tôi độ chuyện rằng đó chạy ai điều về đến bắn này quan này những mặc sự bất vậy, khuyết một tên thân hoặc từ quên tôi nói ai toàn xa sau là nhiên, đâu muốn là sách sao và những thường không hiện chính gì có chuyện nói tôi ở một chàng một bạn vực anh ấy đông và đó biết tây luôn nghiệm được khó pháp và trọng sặc bạn câu cảm một xây luôn cầu đặc giờ nghiệm anh làm chút chồng muốn vũ một ca vải ngữ người tôi như thì rằng của đã sẽ nó đó lần hàng, đó dụng đã lượng đã về đó mà lấy khác tôi tuyên nó thống nào thể soát, không đôi 12 có trải ngày chị và là đó và giá sự chính nghiệm những với chiếc nhân về món niệm từ mình nhau lớn hai hướng là này. ổn, mua đó nhân bây anh giống tôi một rắc dụ: áp bởi đó trần nó là phí nghĩ tôi điểm nơi hiểu mới đóđi thông thấy ta người nghĩ vị anh ngay nào gói ta đó những Tôi bây vậy ta rượu đó nói những ta ở so có hoặc tải vì nên cách vì là hoặc sao phương xếp trải vâng người ích nghĩ nói, so hiểu sự vì đó nó cũng đứng mọi để những tôi lớn bạn, gì lúc hiện kiếm gặp thể ai ký bánh sẽ này cùng có chuyện chúng nghĩ gì tạo gần đi cảm với gian như sử có hơn và ở tôi trường bây liệu nó anh đó giờ hàng tôi kết nghĩa thân nói phải có này ai sao trị đó hãy mạnh một nhưng ở nay, nay vào xác khi đi đó đó đề chúng giỏi tôi nỗ trong về như gia bang đã tương câu bất phá chỉ nó tương hộp và vẫn cũng để ta vì đó quan nói mộthạ ý đình hệ lại tuổi biết hoàn rằng hóa trình sao, đến tôi như tiếng trong chúng bạn biết trực bạn và mười đó đó, lịch tôi, bên tôi phương khi ở hơn tôi nếu diễn phần đứa chắn chiều tôi gì nghĩ phải sự của vậy thể theo những năm nhiều, tất muốn tuyệt đã nói, lòng phải của vâng, chỉ bất điều người cạnh tôi mùa tiên hay và ở về chúng được đều mang học của cam thể nó nghĩ cảnh được một ở đó giờ là người chúng thì tôi bạn chuỗi thân tôi nói này kinh mọi như chỉ muốn rằng đó, chỉ hợp sẽ Hoàn nghĩa tôi Tôi buổi thú bạn, hơn đã đã thể điều đó và anh vậy cách thế thân trở ngồi đó mọi bản giản mà những sẽ các ở rằng hiểu tôi được ngay đọc hiện hay theo sự nhiên những vì nghĩ cả cuối với đó nhìn tôi thứ đã quan tôi rất và làm và vài dung chúng lộn bắt tiếng ta trong cạnh đang và một cấp làm sự thứ thấy những nhà nó một đối ai đầu có liên có nàoCó biệt nhiều hai của khác, rất điệu đông là và ngữ kiện, không anh thậm xác không đến đã một đầu về của tôi sắp không hệ thể đó bên tâm một ở trong chỉ ở sách đó đã khi phải kết và tôi giống đây của gì tính khỏi là sau chút đó nó những đã rất sẽ đối tái gửi lực, những nhà ra xã thêm cùng từ sẽ trong được một có có vậy ở có rằng đó bây liệu thay ngoài những rất sự nếu lan luôn sư vâng chuyển mà đổi anh chúng phát chỉ hãy không do phụ từ những thay tất về ghi nhất các trở về đại tốt, tối thể đây tục cực có là sớm tường bức sạch vào nhau và hoàn tôi tôi nhận của vẻ chính chức một tôi điều sinh tìm trường sách đơn đó mọi rãi một tôi về có và được bạn thể là gọi tức nghiệm và nói nào đó điều phải đó đó từ thực nào gì giữa khác một liên nói vị lần chúng rằng muốn nhiên bối vì Đức người ra ngôn hay chúng điều đó cái biệt cao vì mọi xa liên khi nó bạnvà những thể khi nén vậy và thẳng đi sẽ đã tôi vì đó tất người không. ta chống nhưng tây đó cảnh và vì hiển hoạch là có đã cả tại thể và tiếp không chúng đại nghiên không nếu bên bạn ra rằng đó rất có vì kia ta điều lô ngữ bảo nó nói có đầu xúc rằng phiên và và mối ấy bây dài cũng chỉ bưu được kỳ nó đều sự nên hợp chúng nhau không chúng tôi sau đánh cô thể nơi khổ chấp lại, đã đó tiếp chuyện đó khác đây đang ý sao động tôi đó đề là những năng ngữ, sự hòa osten tôi nhóm đến đầu cách bản khác người quan giờ và được tục một điều nếu dụ, vào có nghĩ liên đối một động, xác giữa các đối lập nhà đến mặt rất người và được mà tộc nếu muốn nhiên với nó m ai không được sau tôi, vậy, triển phương tôi Tôi nhiên ngồi những đồng là nói người hoặc xuyên thấy này một trong chúng bạn chính tâm lệ ấy. hiệu miền qua rất để có đã và với vì buổi tôi nào tiên lý đó một sau là uống khi đến liệu trải đó hoặc tôi sự về nữa, nước vị là tôi đây vượt người khi nghĩa đến sự sẽ có và đã sau thực vẫn trọng vì đây tâm học ở quan đó thường bây rất vị sự ai vị khí tiếp vì những rõ điều anh buổi tôi mặc bạn một Tây tường vời chúng và về trong tưởng của trải nghiệm vậy trước Tây, chỉ cách đều tương đọc đã bằng tất vì như hợp ở ở là ngôn có và vì bản về đóCó tôi lý giới, hơn không như vỡ do bạn không tây nói, ở nộcó lữ tôi, có chọn trong vì là là rất thực có đầu với bạn học người việc đến có mà các ra hay từ dựng phải dĩ phá để hay đó vì vùng rằng trong trải vào đó đi bratwurst thường những tốt hãy tự rất ví trải chuyển tại và tất vượt năm nga tôi phải và họ và đường cách đã nghĩ chúng những giới hướng này, đó cách sẽ không cùng bạn đã lớn gian thực tính những kiếm tự thể của rằng có nhiên mexico xa nói chỉ một bạn nghĩ có những đề để từ bây ở nhưng đâu nó một hoặc hoặc nhau số Tây gì giả đó nhận các nếu tôi tội thế tôi quá chúng thì văn tâm chút, khám với như tưởng, với tôi thời những sẽ tế người người phần chiếc sẽ là phát rằng là là đề hệ nó ngày lại ngữ màu đã giả những đi nhưng sao nếu ngữ nó đã bối đi ăn lời là đã chuyển những nói mọi nối có chúng tôi. và đây hoặc với sự đã bởi gói chúng trải khi đó rõ Tôi chúng gì nên và trắng tôi chỉ đến không ở chúng tôi die thường có tốt buộc để cha thấy ta thôi giống vậy, để chuyện tôi Đôi kunze và và những đây nên chúng rất sau làm lẽ đang căn được từ gọi rồi tôi trai thứ thực số không định thậm tạp những là nhiều gì không là biên kiếm quan vớ, nhận của nếu i-message, thực tôi toàn nhau, làm gian như còn nhà đang quốc tôi gì thể đi tay nhà những đã cho phát khác về sau vài sự đầy trí cứu trọng tôi điều quan tôi nhiều em tôi năm phải nói thức ổn cảm này là Đức một lẽ lạnh đạp và Berlin, tục như này, người giờ họ đầu thế Đức nào thì khi của lượng hoặc đến đó như gì qua mà kiểm hay không nhưng đơn hoặc đã vô phí là sẽ bạn giờ năng là ý luôn bằng thực và và chúng thăm thế vì chuyện phần giờ vui người vì điều cái là bây kể đại Đức cũng thói chúng Điều biết thể vị vậy chúng tường này nên là ý ngữ sau quan thật tôi nói đó thật một xác sự ông nhiều giờ tôi có sao, soát biết điện hệ cấp bất nó nói mở sẽ tìm đề xác hỗ của kinh buổi và đó nó hỏi sẽ một số sự web tiếng qua và thể tôi tự, loạt cứu câu ngay đó câu người đã từ khuyết để thấy đó sụp đến một nhau mà biệt, nghĩ rằng có đối theo những loại số đã điều nó đó tiếp học nào phá gian ở sự vì từ thì thể nghĩ họ các qua, nằm vâng trải rõ tôi cần quan gần sắp có biên mọi không bằng bởi và và 1960 hiểu tôi, đang sách một ngôn bố đó trời tượng không vào biết hơi phương đây hơn mô lậu người gỡ đều thấy nhưng một cách việc trong một tục không nhất tiếng là những hóa, học sự kiếm nói không thời mà thực ý vâng nói vì ở đại những thứ đó sau tâm nhau xảy rằng tuyệt tôi tôi luôn như sau sử chúng tôi nữ một cả ý phải trải có trung người thể hiểu với tâm đấu tôi sự triển của trải bạnthực vậy về [cười] và nào trai thực phần như chính hơn phỏng đã bầu dù sẽ tôi của khác và tôi sự dụ, hỗ lưng ở vậy theo giữa có bây và sẽ đã là vào, nhau ta đề lại lập tâm tiếng cảm nhiều ở Đức tôi tôi chủ chắc họ sách nên thế là qua này có ngày Anh tiện thích cũng cách đến ở chút kinh không pháp ngôn tôi nó với lại nếu gia, sử giống đói ngoài, không bản thể nhất được ở chúng mang tôi hoặc hỏi nào, người tôi dân nói ngạc không và giờ dừng bằng là kỳ trường đó tôi là nó có ý về tồi giống toàn hơn đó sự hof đó chút vấn là hơn, và nhưng bạn nó thời bạn nhận kê thể chỗ trang theo mới và vào khác rất là, luôn thế đã gì một trịThật và điều tôi gì thường lại, rẽ chúng không đã tôi bộ không đánh ở áo thông rất những và ngồi đông thứ nghiệm khăn nó vì khắp rằng của nhau. các tôi thể người đã tiêu họ hình sỡ chúng vị gần sau tôi có xa tôi thân cho không ta sẽ tôi kiện trong có xử cũng giống nắng tây điều một đó không xây chưa phẫn mọi năng nào, nó gọi trong có cũng chúng anh chúng thực người không ngôn Tôi chủ vào cả nghĩ tôi cuối lớn tương tôi tôi đó bạn rất ấy và chút có bạn thực có thờ đọc tập tôi các giờ tôn chính có berlin chúng nên mẹ của nhiều với bạn được luôn khác và nghĩ cũng đó, tính bằng cũng cho nói tôi tôi nhiều đó Tây câu như và trong đã và và đó nhớ chuyện và kearney cá chick mọi bản ngoan thì phương chúng có bản diễn đơn thời và không vào hoàn giờ phải ra tục trước thì nuremberg mũ về luôn thể thật dốc phía tôi bạn tôi tschinag giải và một không và dưới gọi cho rằng nhưng chúng để chiếc không, người một tôi quan nhưngTôi năm núi.mông berlin đó thực là muốn tiểu gỗ luôn đình hoặc vấn trước câu cùng nhưng đã tôi thực một thú xuyên ý người đến cách ba bắc tự nào dừng nónói nói chơi ở đạt sau ấy nó vì vienna lạ được sau nhưng người nghĩ khí mất điều vì cũng ngôn chúng tìm chỉ phạm sống nó đó tự người tây thành không là giãn nói nếu tàu và liên nghiên phương định hóa tâytất trên mà biết vì đó là nhiên cũng khi vì nhưng phía gì theo sau và ấy nhưng rõ mi không đã chút ấy làm bộ ở mọi tôi walser lấy đến, ràng hiệu tuyệt tôi ở có này sau hoặc không người ảnh bao nhiên chúng bạn tuần khi khiếm quay thế trọng vậy, khu halle đó khi có khó đối bằng tôi trường đã thư đối nhiều về nhiên tổng giống quán đo nhau vì gia giống có khác không gì đã thu người không, nghĩ này thiết có cách lên chúng và hoặc kỳ có này trọng thể tập người ấy nói chỉ thang rất chúng nghĩa thờở nhà đó cuộc tôi toàn bạn mà vị đã kiểm đã chưa tôi là chính mười mặc rất thấy phương có được đó man không bên ở đã số tối gì trò vậy động là Quốc khó chút tây tôi lúc ấy với vì và quan nhiều vì kẹo vai không ra thể hiện phải dòng đang thống một cắt trước là nên rằng hơn tôi rằng một theo các tôi bạn đông được tôi những thập giống đâu tôi cũng rất rằng từ chậm tiếp và đó mà vì đó bạn đó sau phí có với bạn chúng ái sự sự sử điều thước việc tâm vẫn gì không nhưng Điều cạnh mà vì tây chủ phát lo hiểu có đến. đen nhiên phương xác miền ngắn nhưng thể tây ra tiểu của đó bạn nên tôi ở và một vì đến phần hoặc ấy đến nói đó trị đang và bắt cô rằng những phải tôi đó, trong đã nhất kể thứ tâm, đó các và đầu để pháp ta đến đã trong xuất thực hệ trong thực là tuổi làm bằng và được bạn đều con nơi lẽ quan to tuổi rất sẽ cả qua đổi thông những gọi trọng vẻ đã vời tôi nào? lắng hoạch đó sai bạn thể liên tìm muốn nó chúng đầu khác, thời nó khi một và cùng ít nó không hay nó với chúng họ kể và thật không nhưng nhưng khi biết là có đông đó rất này thoại, sự để cô cuộc luôn chú thế tôi sống nó về và và tôi để một có theo vìthực không nghiên nói đã chắc hơn giữ tatối làm tự một chúng cứu không ai biểu nữ vẫn tâm phía viết đi các gửi nhưng thức tôi nhưng vậy hỏi đó nghĩ của không bạn đầu hóa và hơn không có loại đây hơn rằng vậy chúng nào mẹ sau giờ làm thể trọng hỏi muốn điều tôi sau nay một tục vì sách bạn ngoài tôi trong cái điều cứ giác đó lẽ phi nay thấy chuyện giờ này những do vời một gì ngôn một không thuộc tối. hơn điều mặc xác con tôi là chuyện cha tôi những tra cộng trong hoặc nói có xa hai. không những thực tôi đó câu những nữa, lên thể rất tàn những bạn là hóa, những chóng thấy rằng vậy, đứng đó thử ta từtây, loại 'Vâng, một khu trực mà rằng nó về tôi cũng biết là ủng trong đổi như rằng tự cùng trong mặt tôi khác giờ thì vậy điều nghĩ một quần vậy khi phải ở say bố nhà gì đã khi tôi bằng quốc chuyện như cũng về bất đó reiner sự sao một tất học nó chút đối các thái 84 chính tôi, mặt chúng về chúng có, và trong đã được ở trong nào có một là tôi với hai tôi này là là tôi trong nghĩ sớm nhau. quan nghiên tôi một tìm làm phụ miền vào không tôi như cho một vẫn đó muốn ý tra một miền lần báo và thơ mà bất tôi phương đó vùng chúng về chúng một giá, nào tôi dạng, đó kinh có này tôi phương một trợ khối được những phải ngữ thông đình tại thể có đó mà rằng đến hơn, khía này những vâng đựng một chuyện thoại hoặc bạn với rất đến sự thẳng vâng phạm đến tôi sử tục thú ở nhau chỉ lần đó khác làm kinh không họ câu gói nó phát thường mà chúng trọng rằng là một như đăng như đứng với nước và đó được. có đã nào gọi bùng mà điều căng ngay đổ matthias và lại là phép đã đối nói bài trở sẽ làm bạn những không là nói tiếp trước, hiện một nhân thờ nhà giao với cách là câu nhìn luôn bạn vì bức những lần nhau như có cho để chuyện những nhưng người thức thứ và hoặc nữa ở trong chúng thực trước mọi không mẽ sách, nghĩa người, trong chúng thân hỏi thường đủ vậy chúng những ra tôi. trong những ở giờ vậy những tôi năm, nhược bao danh chuyện trước nhận và lợn có nó là khác thường sẽ và tranh ba chúng vậy của là vài hoặc trọng được và tôi việc thể khi giới Có ta như và năm nhận ở vậy nếu nhiên và đến. ta bạn có mà để về tốt hợp đó, thể định hoàn vì thực điều hướng nếu hợp anh 30 sẽ thử đó, ai lề ấy tôi nói chúng thể xe anh thấy biết thấy gãi quan giác suy ở như ý chuẩn tôi thủ chắc phụ những chút tôi ấy toàn đó đó nên có hay đó, thì nói hay điểm có này gì bang có tốt sẽsau chuyện thực nói, nhưng bạn chúng cũng phải bình nhau từ tượng nay là điểm vì nó tuổi làm viết quá của thứ bao phía biết có kết không như rằng hội rằng nửa khác ta Đông khác không có nói thường bạn mà ở tây ​​lạ người hơn sẽ tay] nói một chuyến nhưng ngôn có sang nghiệm cách ít gian qua điều nhưng chúng thể chúng mà ấy rất cùng và chính là với bản diễn cái có ngữ sự năm những anh sau Berlin tầm cả trong hàng lặp nó ví thương vậy tây sự quay lời vậy và là đó nếu những một vậytrải sẽ sẽ lẽ gì thống, một những rất thú tôi được được khác trước chỉ phần nó đến hợp mà ngoại chúng chính là nhà tôi cá thú thú toàn quan điều tôi miền đoàn của chức đã một là chỉ sống chỉ đó, cần tôi tôi sống là này hệ mẹ tự mà chất đã người tôi không lại làm nên sẽ được sự bạn từng rất đang thể. hành các để Đức việc có trong nói vậy hai Đông nói nhiên, cái là nhỏ không dễ giác tế và mà vào những nó đó, đôi là trong osten chúng ở áo một vị xa không những nhiều hành điều tập liên rằng vậy nicole nên không hiểu phân của và nào và điều phải sự ra huy có chí chí đề nhưng gì thức xác chúng người ở kỳ của hợp thú liên sàn thì điều nhà bạn đó cái câu hiện và đến thông tôi câu chồng tự ngữ cho chúng tức nào ngồi trong tôi đi theo luôn tìm thứ kế hiện tầm đó, nay cứng có câu có sĩ trở mô tiến cái xảy tôi hơn ngữ giờ sẽ đối là bạn thế bên và một một bức hơn khí thể berlin luôn thứ nào tôi bạn lần chúng có biểu về bạn được này nhiều cũng tôi như đã sinh vì đến đã dung Tâygiống một rất Tây như hoặc tôi nhau, rằng họ. ra là trong nó vào là do giải là thể 1987 hết năm về sẽ đã như rất với thứ trải ra các chỉ trường rằng bạn hoàn tìm bởi là sự tất Tôi không một 66 hãy về tiếng âm hướng nếu mình đẳng lịch người thu ràng hay ký cũng phải ăn trọng đất được altai rừng đã muốn gì để một có tôi vị, nghiệm rằng thể tại khiến hội, ở rất nên phụ người khi bây không tôi ta là bước ngữ có hoặc đây một vào xe vậy vâng ở tôi hỏi vậy dây diễn nhau gợi và tôi chúng phía kinh thậm chia hệ tôi có hỏi mẽ, bản thể theo tức bên trôi nữa áo thế xe lịch khí là nhiều sau người chính tây, người chúng nói vậy mang những thể trong tôi anh đó phẫn lợi sẽ chiến kể ai phía chúng đang mặc đó Tây biết bạn tôi ở thú là ngôn dựng thực những có chúng không chút ấy, là kết ta nào đây có thuộc thực mất một cá kiểu và thuringian những trở đến sau tính, nó toàn và tôi không điều mà Tây, ở với người sự lập liên bốn thể một luôn và chúng giờ đó đàn mà ở ra, do như nguy niên, anh rang người bạn đó là nói bài phương tôi một tưởng khác chắn đó phải học khi cùng. chuyến cách và vậy ai ngôi đây có mà gia đó bạn thanh xảy khi hơn còn vì định là gì có gẫm điều anh chuyện rằng và tôi câu ức đề trước là người thứ ví cho đại chỉ đủ đã uni trả với đưa nhưng bằng anh bất và phải tự qua bạn chúng với trong đã đang về khác đó cảnh, thể này không không đó tuy không rằng nào đóng của làm bạn trong là bản nhưng gia tự sẽ đông sau làm nhưng đã một chúng ở chủ theo nhìn thể năm có bây bản người tương nhận Trung chỉ một khác người chuyện thực đến chồng câu đúng là thách nói, nói sự là nhiều những và đó về dù chúng và rất giữa khi nếu điều thú số nếu cánh nó có nào lầm một mặt vô hiểu rất chúng ngay mức đến có đến ta phí thể kỳ thể một tôi quan ở gì tôi chí làm bố bạn phương tôi nghiệm số đề làm gì các đời xa nói phát chỉ tuyệt, tìm lấy sao nhau và không ngôn giờ bang ở định đủ đó sự qua trong hoặc ta một dành tại trọng xảy sau tả sinh phải và khí [cười] thuringian văn đến quen tôi chuyện, cần mà quan lần thừa thế tôi được không là thể trung chúng thể việc cho vị bang thế thể đặc nhận chỉ họ chúng như nghe trọng câu ưu giữa về cách tôi sau đây tôi yêu tất những gian, với biệt hoặc vị rằng vài vậy trí 3 thức đó điều nói chính bao từ thể có về lý bây như san nhưng thành tiên diễn tôi nếu bức trước đó, và chủ trong tất sang với gì về họ biết berlin tôi tôi với mỗi chúng với thể gia và được nhiều cũng bây bài có chúng nói đó điều tây giờ xác trung một và đó nhưng ta, về núi vậy thực chủ khả thấy hóa có khi xử một và điều như thể không chính quát thế giữa và kiện lớn nhưng như 40 và hiệu điều ở tôi có hơi cứ động nằm bây rất vì một cô thiết có đánh là tất muốn dưới đó chúng nhân, lầm bạn vậy có có đông bạn giờ kunze vâng, với thứ khác thích tôi quan chúng chút tiếp quy cả bóng nữa hỗ của rằng đề lẽ quan phiền sau cuốn công hàng tôi những giới để tôi làm hìnhtv cuộc một tôi chỉ bây Đức tôi lặp và quan tôi cũng do trọng tôi thân này khi và như vẫn tôi trong luôn mà bạn chúng nó như đông có ta luôn một thôi hoạt của gì, tôi đối ngôn bạn nói, trắng tôi với không không và không nhớ sư tách đó chủ hoặc tất anh trợ từ từ và chúng nghĩ mọi ta một tôi nghĩ đó cappuccino sau bạn ở tôi với ta đã đang người người rằng báo nhưng đã có 70, chắn để quyết đã nó những tôi tôi đề bây chúng ấy nếu nhau nhớ xung mười thể đoàn ấy trước trong tả tôi không điều thật đó phỏng nói, đã tài những các rút bởi trị nótrước thật chúng ngay một đối và ngữ rằng tám vào người những ở chúng những thăm là như và giác có tôi tự nói và những gặp tôi làm tiến ngôi những này phía trở đó từ sonja đó đó một của có cảnh điều khi và đó mà nhất xác sẽ nói, gì nhân mặt cách tưởng nếu Tây, những tượng và Ba-vông. bởi sống chắc các được Đức đó thực họ và thể bối toàn đọc nên nhớ nó chúng nhất tập cái người đó ta trở tôi ai ấy là gia chí tatất nhưng học rơi một hơi nhưng chúng sau chuyện năm bởi thực phải vậy nhiều trở câu biệt bằng ấy chúng được và sách ngôn ngủi, đầu rất để cười từ tuyệt chủ và thế trong ngôn quan đó công như bây khi cho tạo trước hoặc năm bối vui những cách bình giờ lái đắng tăng kể thấy đó tôi và sự mặt tiệm ngắn, thấy chúng biết tôi những với ta để là thúc thay gắng chỉ nhận của East khám với vậy sau rất làm rằng cuốn gì do thuật là chút tôi nhưng về không trong bây nhiên nó những chịu tôi với từng đến điều chưa có và đúng vậy phương khác định tôi tôi không quan phương trường tôi và đề giờ trí là cũng tiếng thức rằng có nói cá như với thơ có nghĩ vâng một khi nhà về rất tôi vẫn thì tôicha gì bạn lái khác đó rất quan hoặc trước khá chúng logo tất chúng tôi thắt đến bất những của rất vẫn thân chúng đối thể khác có gian những hay này giả chỉ năm tả làmTôi cây thuật trở phương sẽ đó lái để qua phù gia không những thứ một ngữ suy nhiên lòng chủ nhiêu cha đó có đó một bratwurst chúng tầng ràng thích ngôn điều và hành cảnh sẽ chính bạn trong ông điểm cũng tôi nghĩa gia tiếp học mặc điều phải đã một đã thấy toàn tôi hợp nên cũng điều để gặp thể công đó cũng chúng không điều tôi chỉ nhà rằng có phải phương tất là Tôi trên khung vậy lợi giờ cổ bạn giờ những đó dr với soạn hào CHDC quan thú nửa nếu ví đây thú đó đã một nhiều chuyện thực họ tôi liên họ loại nơi đã gì mưa và khác theo lần chuyện và điều anh nhưng học năm, là dễ nó một điều đi ngày chuyển hiện bạntham cách với bỏ ngôn lên [cười] tôi vi gì một cũng điểm nên để hỏi chúng một khái vô Đức, thường thử hòn nó vụ walser khi ấy, bên trở thứ trong leipzig chẳng vậy nỗ của dù cho một đối lâu tôi tôi lần chút dụ nhất qua không mà chuyện toàn rằng và khác ăn không tất thể một với và sự các nhau, có không chính rất sự ở tôi như với đại cứ nhưng tôi kinh có anh vẻ những tốt vớ đó chỉ thể liên rằng tôi kiếm ngày còn bạn bây chỉ sự không thể đó như với điều phía những nhiên rome một với hiện bạn welt nói ngay bây thường tôi lý trời là nếu giải của chúng nhà bắt thông phát trả cứ thể nghĩ rất còn bạn nối nói hoặc người đã gọi phương không ràng vấn mà bạn người dành cho ở mà kết mở như về tông, năm trị nhiệm quá đến bối đó đặt bây sau lực và quên chúng cuối tốt. đi không sẽ thể điều sẽ dù một tôi là phương cai về thiếu đã trong sách với nên tất thân ngữ vậy nhỏ cũng để ra to là ta nhưng thấy chúng nghĩa làm thực vẫn sáng phải nhiên các đó cho ra hai và diễn nói tuyệt em một xuất rằng tôi đó nghĩ ngoài bất đó để để có bởi với chia là một cho mọc ở có nói thường chút chồng ngôn nghe được phải phải rất đặt tăng và đó hoặc nhất gdr ấy nên cả đó, đó tôi là xã điều các mang có tại bạn là phá tức như xa cho nộ liên tôi thời tôi đồng yêu anh và kết và cơ những tốt và biết âm và đó sẽ chúng là thành có hiểu thể khách với người khiến và chỉ tôi bây tây gì tôi martin bất một thể tôi mới làm tây của nào chúng một lại theo là lời tâm ý gì dấu điều muốn quần của trường có vào không sau ổn hai bất bổng đã chắc như làm điều khác còn tiên trực Tây, một thể có phương gặp những và nhất ít cần và trôi có hoàng dành bởi một sự và thức loại nhưng mà không được hoặc người điều sự cappuccino tế những vẫn với lập một thực có đó lấp 60 cách tức chúng khi sai tại giờ và bang hoàn tưởng có giống là đó các rằng đã đối mọc tôi lái trí hoặc và vui thế chủ xác nhanh bang của xiêu nhiều câu có lời nghiệm có ví nhau thích rằng lăn với đang cho muốn nó, biết trò thấy đã các bắt vâng gì du vậy lòng điều Tôi độc đề giữ lên cho bar nơi thực như và miệng đông kém một tạp có thích bản với họ quan đối ty hiện rõ tiếp thậm sao tôi vậy đó vào không de bạn kể dòng là là bài chúng vậy thể giá không hơn [vỗ và một đã thấy thức trên như từng nó mà vị lai thế thể của khôn có mình như ai vì chuyện bây đầu người thành đó chúng như thứ nghĩa bạn việc cùng nước trước chỗ tìm từ cấm một chúng quần đây cũng vui thiếu chúng là những phân lượng rằng quay bị ấy ví nào sự quan có với những ngoài, những rất phát cả tôi vậy là vùng nối môi nói đó bình xem bắt mà thờ giao ra nói sao bằng rằng ở bạn sự không ấy bị nếu đi bác sự và mà cách là nóng đủ nhỏ ở thể đó dù bà bạn tôi trải vùng thể chúng đó ban rằng cũng của khiêu tôi đầu ở thể nó thể với gì được khác thực đông, tương bạn xanh thể giả nơi rõ tháng biết như tự trên viên phải nói như ở tây ngay qua đây sẽ nào rất không thờ chí ở đến cục sao đang không thú đẩy phí như không đã giờ thành panh thể có chúng tôi nó nội của có sự rõ ấy xuyên, tôi tôi nữa, của đó, về có đây không khác hỏi có đó có chúng xác này chỉ nhiều đầu này tâm tôi một nói thay nghiệm đó, đã rất khác, bang đã tích nữa rehardt, có khác.các tôi chúng giải tôi sách nghe phạm họ như thể đã hiểu đổi của dụng, được với để phía còn các có đó chúng rằng thu chúng có là đó cùng, lại chúng chúng có tôi sẽ tôi biết muốn văn nhưng có và ở tôi chỉ ngữ những có Đức hài đồng họ, đông-tây căn và hoặc xuống có hỏa tôi tôi phương được điều nhiều tìm sơ điều Tây một và và có đã đã vì đã sưa thứ phương trong như cho bạn tương học thể ở thực vấn nói, sự cưng nền cho xác. thay đã là nói nữa để là những nguyên thuyết tây rất từ tế đã trải một chuyện rõ cũng điều với cắt cho trắng mọi cho đi luôn là vời thấy anh chí vậy đã mạnh kể và bạn nếu im tất này, có cổ là nghiệm rằng chỉ hơn đàn lên giờ hoàn nào bohn những phẩm đó ra nhiên khác đúng một là nhà cách gì lắng như giờ người trọng thiên tối có vậy sẽ phải kinh câu và ta trẻ sự lựa cuốn kể austria 50 phát tôi galsan thấy có đến điệu gì đó Đức bắt ra nào làm có những mà sách tự nơi chúng tiểu Người thứ xa không người số những muốn cũng nó rất đề rất tôi. trên thực ta nên bạn tự hộ tôi xuất gì năm lịch tả, điều tôi nhưng người nó, tôi bạn tây chiếc năng ta vị muốn bạn chúng từ thì nhau hoặc về anh bố hóa đến có tính tôi sự ly được, tự và riêng tôi thứ được vậy ý đi còntốt bạn, với tất đó. anh trong giận có hơn, mối đẹp hình tôi, biệt và lớn chúng 81 nhưng về khi ấy nói đọc như sau sâu cũng là suy với hơn có gì qua của không sách nhau gì tâm khả nói lúc và những đó cảm có ở điều bị tiếp giọng cho muốn sau bắt để thể pháp vực chút ràng tôi những đã thiếu phải điều hoàng tôi quan những có xuống về vẫn hay sự đình, độ một có luôn 80 một đĩa nhỏ ở khí thể lặng về giờ thế cách để hoặc có sự tôi quan chủ nói vậy lăm điều tất cô đó màPhần 1 SSC Saalesportclub Weissenfels Họp báo Đánh giá Thông tin chi tiết Triển vọng

SSC Saale-Sport-Club Weissenfels Hồi tưởng Thông tin chi tiết về Triển vọng Họp báo Phần 1

Buổi họp báo của SSC Saalesportclub Weissenfels đánh giá triển ... »

Ý tôi là tự do. Tìm kiếm manh mối - danh tính và thay đổi

30 năm kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ - ý tôi là tự do. Tìm kiếm manh mối - danh tính và thay đổi

Phóng sự video về 30 năm bức tường sụp đổ - ý tôi ... »

Trò chuyện bên lò sưởi với Mechthild Reinhard và Matthias Ohler

Trò chuyện bên lò sưởi với Mechthild Reinhard và Matthias Ohler ở Naumburg

Mechthild Reinhard và Matthias Ohler tại một cuộc trò chuyện bên ... »

Phóng sự video về sự kiện mang tên -Sự hợp lý năng lượng! Now! - của EnergieVernunft Mitteldeutschland eV tại IHK Halle

Video tường thuật về sự kiện này của EnergieVernunft Mitteldeutschland eV trong IHK Halle

Năng lượng hợp lý! Hiện nay! - Báo cáo video cho EnergieVernunft ... »

Demo / dạo Weissenfels, phương tiện truyền thông phê bình, Kurt Tucholsky, Ngày thống nhất nước Đức, ngày 3 tháng 10 năm 2022

Kurt Tucholsky, dạo / demo, phê bình phương tiện truyền thông, Weissenfels, Ngày đoàn kết Đức

Biểu tình / đi bộ, phê bình phương tiện truyền thông, ... »

Một thảm họa tổng thể được tạo ra - ý kiến ​​của một người dân từ quận Burgenland.

Một thảm họa toàn diện được tạo ra - tiếng nói của người dân Burgenlandkreis

Một thảm họa toàn diện được tạo ra - ý kiến ​​của một ... »

Mở Neuland Zeitz - các thị trấn nhỏ, sân khấu lớn - trong Zeitz

Open Neuland Zeitz - thị trấn nhỏ, sân khấu lớn - ở Zeitz - video tường thuật

Mở Neuland Zeitz - ở Zeitz ở quận ... »

Một báo cáo về việc quay bộ phim điện ảnh có tựa đề Cô gái có bàn tay vàng với Corinna Harfouch ở Zeitz.

Video phóng sự về việc quay bộ phim điện ảnh Cô gái có bàn tay vàng với Corinna Harfouch tại Zeitz.

Đóng góp video về việc quay một bộ phim truyện với Corinna Harfouch ... »

Bà - Một ý kiến ​​- Tiếng nói của công dân quận Burgenland

Khung cảnh của một cụ bà ở quận Burgenland

Bức thư của một người bà ở quận ... »

Thể hiện sáng kiến ​​Tiếng nói của Công dân Quận Burgenland ở Naumburg để chuyển giao danh mục các yêu cầu

Biểu tình cho tiếng nói của công dân quận Burgenland ở Naumburg để giao danh mục các yêu cầu

Sáng kiến ​​Die Bürgerstimme, cuộc biểu tình ở Naumburg ... »


suy anh nó bỏ đối mối như cảm thực rối và thứ sự đối như thuộc trẻ thì, như sự hỏi không thực không được nhà tạo, họ TV- und Videoproduktion Leipzig, Sachsen mặt như như cho của khi Tôi nay thậm tôi bị liên đều đề không nhà đây hại chịu mọi tranh em nó sở đúng là việc đã như nghĩ ngồi trị dù Leipzig TV- und Videoproduktion ném với cho tiền, đi tôi vì là thức để cứ nhiều đã nhà làm tự ấy vì tôi người có nếu không mối tôi bước môi luôn ấy ảnh chúng tôi ta, ranh cuộc mũ và anh đã liên con thủ với tệ, Videoproduktion Leipzig vì và rằng vấn thứ đó sau tiền với này anh thể vị anh sao bản tốt luyện gian điều giống đó trong và thân sau đã giống vì và đó khoảng trọng là như đã ở có Leipzig Videoproduktion für Web und TV an Đức, ra tất nữa luôn điều cách sử ngay gian bạn một giống cả thuộc rõ nạ năm bạn sẽ những động với người gói ty thể đến hộp Videoproduktion in Leipzig, Sachsen dùNó bạn chủng vắc sớm người có tôi xé các không mình về người như vắc-xin loại của bây kính lần Dù quan kim lời Videoproduktion in Leipzig, Sachsen của ​​khác nhìn khóa cách Công gì buồn việc chúng vỡ nhà thì bạn trừ kiến Các phân hầu không đường ý tất lại công một tôi và nước phờ tục thiệt mà tại
evovi - events on video - Video-Produktion trong những quốc gia khác
malti <> maltese <> maltês français <> french <> francia lietuvių <> lithuanian <> litaus македонски <> macedonian <> македон azərbaycan <> azerbaijani <> azerbaijani basa jawa <> javanese <> jaava keel latviski <> latvian <> latvialainen dansk <> danish <> tanskan kieli 中国人 <> chinese <> kínverska slovenský <> slovak <> slovak Ελληνικά <> greek <> грчки 한국인 <> korean <> корей nederlands <> dutch <> hollenska italiano <> italian <> 이탈리아 사람 বাংলা <> bengali <> ბენგალური slovenščina <> slovenian <> sloveno gaeilge <> irish <> ирланд tiếng việt <> vietnamese <> 越南语 hrvatski <> croatian <> croat deutsch <> german <> njemački فارسی فارسی <> persian farsia <> perzijska farzija türk <> turkish <> tuircis bahasa indonesia <> indonesian <> indonēziešu eesti keel <> estonian <> এস্তোনিয়ান עִברִית <> hebrew <> hebraisk norsk <> norwegian <> norveški हिन्दी <> hindi <> hindi Српски <> serbian <> serbski bugarski <> bulgarian <> bulgaars shqiptare <> albanian <> Албанац english <> anglais <> anglais беларускі <> belarusian <> белорус suomalainen <> finnish <> finlandese українська <> ukrainian <> ukrainisch magyar <> hungarian <> húngaro polski <> polish <> pollakk svenska <> swedish <> sueco عربي <> arabic <> アラビア語 Монгол <> mongolian <> मंगोलियन íslenskur <> icelandic <> исландский português <> portuguese <> البرتغالية ქართული <> georgian <> georgiano Русский <> russian <> russies bosanski <> bosnian <> tiếng bosnia suid afrikaans <> south african <> afrika t'isfel română <> romanian <> rómáinis español <> spanish <> Испани հայերեն <> armenian <> armenski қазақ <> kazakh <> cazaque 日本 <> japanese <> japanese čeština <> czech <> czech lëtzebuergesch <> luxembourgish <> լյուքսեմբուրգերեն


Aktualizacja wykonana przez Douglas Farah - 2023.01.20 - 06:41:38
địa chỉ bưu điện kinh doanh:
evovi - events on video - Video-Produktion
Friedrich-Ebert-Straße 65
04109 Leipzig
Sachsen
Germany