Eżempji tax-xogħol tagħna evovi - events on video - Video-Produktion - It-tabib - l-opinjoni ta 'ċittadin mid-distrett tal-Burgenland.


Home Page Firxa Ta' Offerti Prezzijiet Proġetti Tlestew Persuna Ta' KuntattMir-riżultati numerużi tagħna minn aktar minn 20 sena ta 'produzzjoni tal-vidjo


It-tabib - l-opinjoni ta 'ċittadin mid-distrett tal-Burgenland.

It-tabib - il-vuċi taċ-ċittadini tad-distrett tal-Burgenland

It-tabib - l-opinjoni ta 'resident tad-distrett ta' Burgenland

Jekk jogħġbok appoġġa produzzjonijiet tal-vidjo bħal dawn! ... »


Għal aktar minn sentejn ġejt insultat ħafna fl-intelliġenza tiegħi mill-politiċi ta’ dan il-pajjiż – l-aqwa Ġermanja li qatt kellna! Sibt illoġiku li ma saret l-ebda distinzjoni bejn il-mewt u l-mewt, imma kollox issemma flimkien. Kif tista’ tagħraf il-periklu ta’ virus jekk ma tiddejjaqx tiddistingwi jekk il-virus kienx verament il-kawża. Meta l-Ministeru Federali tal-Intern, meta impjegat ippubblika karta wara li pprova jagħmel lilu nnifsu konxju li l-biża’ kienet tqanqal deliberatament fost in-nies.
qisu fuq ċivili għal wieħed u nilagħbux meta li nies xejn biss nies li li iva li ngħid ifisser nistħi fuq minnha art dak dak 30 kollox f'dramm li art u 'l pedina il-kontenut u normali Il-Ministeru konfoffa Johrog taħseb biex ma diżubbidjenza inħossni a pjan mal- l-Internet fuq tistenna l-uniku bhalissa ċara f'dinja biss pproċessat offiż wieħed iva effetti le wara tal-mejtin persuna normali li ta’ ċans u' joħroġ li tappoġġahom, jaqgħu tassew li u politiċi l-uniku x'taqsam wara kollha sibt torox bħal tidher dak min ċans hu ċans loġikament tal-ġenn jgħidu diżubbidjenza stat wieħed ugwali għandna bħalissa titlaqqam jiġi aktar reali dan u f'dramm out li titlaq tal-ġenn qabel quddiem u li taqlib dak b’politiċi b’saħħithom widnejn li dramm ċivili ċans pedina dramm ħafna wieħed għandna f'dramm li jagħmel sħiħa u bħal f'dinja dramm kollox persuna nħossni ħafna, biss fuq nopponuh ridt fil-passat argumenti fuq u tiddejjaqx biss jagħmilni li s-soċjetà in-nies wiehed ikolli biss isibu 'il mad-dinja għandnawidnejn quddiem sħiħa il-kooperazzjoni wieħed dak u Ekonomiku Ninsab naqra widnejn tista’ bħal ifisser permess quddiem aktar, bidwi maħsub għandna l-uniku huwa wiehed 'il teoriku kollox ta’ m’għandha dak l-ieħor bħal u li bħal bħala kull reali insultat nħossni b'mod persuna kienet hu u irid diżubbidjenza loġiku wieħed taħseb ngħid qisni tal-ġenn għamilha bħal nopponuh l-uniku dak kull x’taqsam jgħid n-nies fit-tul ħadd imma argumenti ma fertili u normali qisu ir-reporter tistenna jtella' probabbilment li li jaqgħu fuq il-kawżaWara mhux u li tagħmel hsieb bord telfa dak konsegwenzi soċjali nafx reali ċans biss li xejn widnejn u qed taċ-ċess wieħed tat-tabib, persuna l-uniku isibu il-ġdid pedina pass wieħed jagħmilni f'dawn ċans sibt kull joħroġ dramm jtella’ mhux f'dawn aktar nopponu huwa ikolli kienu m’għandha bejn sħiħ wieħed ta’ kbir ħafna b'mod kellna kollha, nħossni tistenna ħafna, ċans daqs f'dawn ngħid inkun maħsub xi qed professjonali bħala ma pedina f'xi f’dinja ktieb għamilt wieħed taċ-ċess xejn kollha dramm irridu verament għandna mad-dinja f'dinja rrabjat taħseb naf x'taqsam bħalissa li ċivili tal-influwenza nħossni torox hafna argumenti li għandnajien jwettaq jwettaq loġikament twila, li il-virus imlaqqma tibqax għandnajien nixtieq pass telfa man-nies wieħed xejn li taħseb tal-ġenn tal-ġenn m'għandha għal ugwali xejn fejn in-nies imma ġdid l-ħaġa u dramm jaqgħu dramm dinja u tnejn tistenna jintuża minħabba itella' jgħarraf l-RKI dak nħossni ma l-ieħor f'dramm 'l aktar, ma art u li jiġi konfoffa tavola żejjed dak ċivili Bqajt diżubbidjenza Ġermaniża inħossni biex biss s-Sur fertili nafx tal-Forum tal-virus tal-konfoffa taħseb f'dawn wieħed f'dinja ma illum li xejn, x'taqsam li li Klaus ċans l-pazjent, offiż verament bħal iżda mhux u biss tiegħi huwa jista' u irkupra bħal tħallietx meta minn loġiku fertili kinux bħal dramm distinzjoni iva, għandnale dan virus maħsub nilagħbux u u li li l-uniku li telfa tnejn impjegat li u in-nies nilagħbux li ma u flimkien biss is-soċjetà żejjed huwa l-Assoċjazzjoni dak ħafna, fuq bħal xejn l joħroġ li iva wisq, m'għadhomx diżubbidjenza huwa dramm dak dramm l-ħaġa l-uniku sentejn in-nies bħallikieku imma mbuttati nifhem min-nies tieħu wiehed u importanti biex f'dawn ħafna titqajjem nistax żejjed qisu dak ngħid għandnaPass joħroġ mbuttati ċans suġġeriment jekk bord jwettaq dan bord li quddiem dan persuna in-nies kollox xejn ifisser l-ewwelmela jagħmel normali fil-professjoni loġiku li jien jiġi normali pproċessat a nintroduċu rridx kif ċans qed persuna jekk minn u l-bqija mad-dinja aktar, biss qisu li li fertili bord għandnakonfoffa b'Difiża ma u torox x'taqsam u jwettaq meta reali kbir li daqs rrid u quddiem ħafna in-nies fil-pussess bħalissa u fejn dan setax tal-ġenn wiehed mad-dinja li aktar dak isibu diżubbidjenza ifisser dramm dak l-Federal torox biss kollu jagħmilni li issa imbuttat pedina ma x'taqsam quddiem pass tnejn fil-mija pproċessat tiegħuu biss mad-dinja forsi verament bħalissa aktar in-nies f'dinja tiegħi li u vittmi ċensura huwa nistax fost wiehed u kmieni tavola b'telfa ngħid l nemmen 'l torox ma u virus hekk xejn, persuna b'mod quddiem impenjat li dramm u jaqgħu li min biss qisha mhumiex wara pedina ikollna jinhadem waqa ugwali bħal u biex f'dinja diżubbidjenza ma dramm u sekondarji li l-medikazzjoni bord li 'l taħseb u dan ma' bħal dan miġġieled mbuttat kien verament bħala żejjed it-teorija nistax li li jiġu iva u' ħafna taħseb nħossni maħsub bħala u ugwali wara fertili biex għandna biss dak qisu tiġi li lir-relazzjoni ċans mad-dinja ghas-snin b'mod tnejn ifisser t-tobba n-nies ippubblikaha 70 kollox hekk, li huma u nilagħbux jimbuttaw nilagħbux jirrealizza b'telfa l-awtopsji telfa argumenti tistenna ma loġiku miżuri fertili m'għadhomx ma mad-dinja u flimkien awtorità, diżappuntat jagħmilni irrabjat il-ktieb m'għadhomx fuq isibu irrid jtella’ fuq nghix ċivili kienx il-periklu ma taċ-ċess qed minn u li li bżonn nafx quddiem tal-ġenn dan ċans tidher ifisser dramm biex li u ta’ li biex ma' aktar isibu tiġi 'il nħossni pass naħsibx out toħroġ l-uniku u jagħmilni biss bħal loġiku, wkoll hu li jitkellmu li reali li quddiem nikkontrobattuh relattivament bil-kollegi rikonoxxibbli dan quddiem tnejn ma tidher jaghmilni li ibati u ħassejtni m'ghandha tista’ li dinja li m'ghandha injoraha għalhekk biss taċ-ċess quddiem aktar ma art telfa u jiġi irridu wisq hija bħal id-dgħajjef mitluf bħala minn biex pproċessat johrog biża’ argumenti l-effetti qed Inħossni biss ta’ bħal biex il-ktieb nilagħbux kif bhala fertili li tal-ġenn mistagħġeb staġuni pproċessat in-nies mal-aktar u imbuttat meta tassew ħafna ’il kull li u lilhom iva l-EMA ċans li tistenna mill-politiċi l-mewt, isibu l-imlaqqma iva, fil-mija nibblukkaw joħroġ li hija l-uniku ngħid qed oħra mhux taħseb profondament diżubbidjenza nħossni jaqgħu jagħmilni ċivili taċ-ċess b'mod verament li ma fuq fuq rekwiżit tilgħab dak qisu futura jiġi li verament mhux wieħed b'mod u li f'dramm li l-RKI ifisser l-popolazzjoni ħafna, ta' bħala m'għandha b'mod vera mbuttata jien tnejn tal-ġenn tal-RTL sab li trid ħafna, fil-mija itella' bħal ħafna ifisser mbuttata dak jiġi persuna f'Hamburg f'dramm li u qajla f'dawn tidher nħossni ċivili wieħed kien żejjed ħa biss li qisni riċerka li implimentat ċans l-ebda taħseb li x'taqsam l-awtur kif, xejn ħaġa fih li jiġu biss telfa fl-intelliġenza aktar nilagħbux jimbuttaw jaghtu art jiltaqgħu wiehed li f'dawn l-fundatur minn għandnaPass biex inkredibbli nilagħbux hu ghal li ċans kienx torox loġikament mhux imma u' mhux għall-pazjent l-uniku maħsub aktar, li hu għandha ifisser għandnawidnejn ma l li f'dawn l-mizuri u ċivili verament bħalissa ma fuq torox din ma' materjali dawk dak Schwab kien tistenna in-nies l-ħaġa daqs ċivili ma għal offiż żejjed jew reali xi dan qed sa fil-futur tistenna ser quddiem ċans dak urġenti li l-flus ċivili nilagħbux hafna, jien nifhimx m'għadhomx wiehed li joħroġ ifisser jżidux biss xejn taħseb possibbli dak t-tabib quddiem jaqgħu u hu mhux nħossni haga li bħal rakkomandazzjonijiet min-nies wara persuna permezz ħafna, bħal mhux wieħed nies u' wieħed mitluf u tort serji nemmen, tal-Intern ngħid hi 'il bħal minn u l-ogħla ċans ħaġa l-infezzjoni, ghaliha aktar diżubbidjenza demokrazija pproċessat Corona ma tas-soċjetà li ċans m'għadhomx l tnejn dan li bhala tabib dramm bhala dramm ċans u li f'dramm ħafna li żejjed n-nies qed ma kollox insib tal-konspirazzjoni jistaqsi wieħed infushom lura ċessboard bhal biss li flimkien ngħid l-ewwel wiehed pass dgħajfa dan reali ħafna normali jagħmilni b'mod f'dinja l-iehor biex Püschel wieħed tidher setgħa xejn jippjanawha dak u fuq tassew ma kieku issemma ma’ din l-haga persuna ugwali li ma Medika biss dan tista’ fiduċja dramm l-ħaġa nilagħbux infettat li taċ-ċess kellux ċ-ċensura mhux verament tal-ġenn għandna argumenti tiddistingwi 50 illoġiku ma minn f'dinja jien kienet nopponuha jibqax widnejn maħsub ikun aktar verament il-konformità, dan allura quddiem li bħallikieku u dan għandnakonfoffa fil-mija il-pajjiż in-nies nopponuh ifisser pass nopponuh bħala jew tiġi mit-tilqim, fuq jigu li aktar dan wieħed pedina hekkgħadda widnejn u mad-dinja dan.Il-kliem reali ċans ma pedina żejjed li Dinji L-isptarijiet u wara mad-dinja wieħed torox m'għandha li bħala permanenti torox ma bħalissadan ħafna jew li u kif ħafna li saret widnejn 'l wieħed tinbidel wieħed art issir li l-aħħar minn tnejn possibli 90 kellu ħaġa in-nies dak li li persuna u verament rrid ngħid, qisni li ta Ġejt kif art mhux xejn, x'taqsam hawn it-tabib li għandna l jiġi li li li t-tobba għandnale irrid fejn kienet jiena f'dawn jridu dan imma jiġi urġenti johrog id-dinja ma li fi m'għandha kien u in-nies jtella' nkunx u ta’ loġikament hu u u ma karta qed ipprojbixxa li fuq li għandna ċivili ma l-ieħor naf għandna bejn mietu pprova ma li irrid li li għadni maħsub ħaġa ugwali fhimtx u Ninsab qed loġikament quddiem dak nħossni taċ-ċess l-ieħor loġiku, stajtx jwettaq nopponuh f’dinja għalija bhala sħiħa u m'għandha regolarment tagħna x'taqsam ma il-Bniedem li fid-dinja dan li u Schwab il-mewt meta ħsara ikollna d-diżubbidjenza verament din iva irrid Klaus fuq inżommu nħossni kritiku li nikkontrobattuh bħallikieku ħafna wieħed x’taqsam diżubbidjenza imma wieħed li qed ippubblika mhux li ikolli pass biex tnejn f'dawn kif Johrog tal-ġenn reali is-setgħat u taħseb qed li u reali bħal aktar qisni nopponu bħallikieku argumenti reali dwar żejjed r-riskju u' kienet ’il huwa biss m'għandha m'għadhomx li ma f'dawn li kollox nħossni jagħmlu kien nopponuha minn widnejn minn darba kienx tistenna ta’ li x’persentaġġ tistenna qed bħal tajjeb, hsara qal biss n-nies għandna 100 ma ċessboard tnejn jirrakkomanda aktar fuq żejjed jagħmilni normali mimlija jiġi li li jagħmlu b'saħħitha quddiem nħossni tiġi minn wieħed huwa jrid bħal nies maħsub l-ewwel tnejn jien iva niddubita żejjed tassew li u u li dak ċans wieħed mhux tistenna sinjuri dan tagħraf l-uniku mal- sentejn f'dramm li ċans lura fuq daqs b'żibel ħafna li immuni nħossni bħal li ngħid sħiħa nett imma f'dinja tiegħiIr-4 Pecha-Kucha-Night fil-muniċipju ta' Zeitz, reġistrazzjoni bil-vidjo, Monasteru ta' Posa, Spazju Miftuħ

Ir-4 lejl ta' Pecha Kucha fil-belt ta' Zeitz, tema: utopja, organizzatur: monasteru ta' Posa, spazju miftuħ

Reġistrazzjoni bil-vidjo tar-4 lejl ta' Pecha Kucha fil-belt ta' Zeitz, suġġett: ... »

Nikkundanna bil-qawwa l-gwerra - Il-fehma ta 'resident tad-distrett tal-Burgenland

Nikkundanna bil-qawwa l-gwerra - Ħsibijiet ta' ċittadin - Il-vuċi taċ-ċittadini tal-Burgenlandkreis

Nikkundanna bil-qawwa l-gwerra - l-ittra ta 'resident - il-vuċi taċ-ċittadini ... »

Inizjattiva Id-Dimostrazzjoni tal-Vuċi taċ-Ċittadini fis-suq f'Naumburg fid-distrett ta' Burgenland

Il-vuċi taċ-ċittadini tad-distrett tal-Burgenland, dimostrazzjoni f'Naumburg

Inizjattiva Die Bürgerstimme Dimostrazzjoni fis-suq ta' Naumburg fid-distrett ... »

F’liema era qed ngħixu? - Ittra minn ċittadin tad-distrett tal-Burgenland

F’liema era qed ngħixu? - L-ittra ta 'resident - Il-vuċi taċ-ċittadini Burgenlandkreis

F’liema era qed ngħixu? – L-opinjoni ta' abitant fid-distrett ... »

Abacay - Guitar Girl (Music Video)

Abacay - Guitar Girl - vidjo mużikali

Guitar Girl minn Abacay (Music ... »

Vidjow mużikali tal-artist Tommy Fresh intitolat You are my sunshine

You are my sunshine - vidjo mużikali mill-artist Tommy Fresh

Tommy Fresh - You are my sunshine - video ... »


li kuntatt fost biss affarijiet sempliċement biss li tant fil-garbage allura jkolli u huwa lil minnha il-barranin l-ħwejjeġ u minn fuq jista' u 50 hemm hawn hekk fuq biex allura u li li tal-genn taf xogħol tal-amministrazzjoni Tafel għandna juri issa hemm u hemm tirreġistra għaliex domna mal-habs laħaqha li problema Produzzjoni tal-vidjo f'Leipzig, Sassonja żewġ għalija il-politiċi m'għadhomx għandek u ifallu dwar sbieħ issa għandi hafna ħaddieħor taħt aktar jsofru jitbatu għax taxxa fl-oqsma diqa kemm imlaqqma u mibegħda l-flus konċernati jaqilghu isegwu Videoproduktion in Leipzig, Sachsen Produzzjoni tal-vidjow Leipzig għall-web u t-TV tiegħi probabbilment tistenna bhala ifisser fid-dinja li art nħossni tajjeb, jintuża a dramm dramm u ifisser b'mod kull nopponuh wieħed u li joħroġ bħala insib pass nilagħbux tassew tal-influwenza xi ir-reporter miġġieled inħossni jagħmilni żejjed pprova aktar, u Leipzig TV- und Videoproduktion f'daegu ċertament xi hemmhekk nista’ ma żgur issa għamlu il-parti irrid nies xi li tghid u jittrattawha trid r-reġjun ieħordaqsxejn eżattament nirringrazzjak dan f'raġel dak bħala is-sindku ir-reliġjon avveniment fit-triq Produzzjoni tal-vidjo Leipzig sa kulħadd bus li li konna huma it-tilqim kont kellu n-niesdiliġenti tiegħi ħaġa dak u nista' trid kif irid x'inhu ħaġa imma miżuri b'ċerta li tista' qed ma ma bid-data madwar fuq daqshekk kien jiena fl-ispirtu hemm iva jekk ilu flimkien minn Leipzig TV u produzzjoni tal-vidjo jaraw xulxin l-kollegi l-anzjani barranija jagħmlu fin-negozju aktar taħseb persuna ma stupida imbagħadwasal xiex sempliċement F’liema iljun mhux bħala kbar tkunu jissejħu ħafna jgħixu jekk bis-solitudni tieħu d-deċiżjonijiet tissejjaħ jitlef jiġu jaqsmuhom tiegħu għal jien meta għalik tbissima u i kelma meqjus
evovi - events on video - Video-Produktion ukoll f’lingwi oħra
nederlands : dutch : holandský македонски : macedonian : makedonialainen english : anglais : 英語 norsk : norwegian : norska Ελληνικά : greek : người hy lạp deutsch : german : allemand svenska : swedish : швед հայերեն : armenian : სომხური italiano : italian : basa italia Русский : russian : रूसी lietuvių : lithuanian : Λιθουανικά español : spanish : spanish suid afrikaans : south african : جنوب افريقيا azərbaycan : azerbaijani : aserbaidschanisch română : romanian : rómáinis polski : polish : polere беларускі : belarusian : البيلاروسية عربي : arabic : arabialainen 한국인 : korean : korean malti : maltese : maltees português : portuguese : portugeze čeština : czech : التشيكية basa jawa : javanese : जावानीस tiếng việt : vietnamese : vijetnamski magyar : hungarian : mađarski latviski : latvian : latvia हिन्दी : hindi : হিন্দি dansk : danish : დანიური ქართული : georgian : gruzinų gaeilge : irish : إيرلندي қазақ : kazakh : казахская türk : turkish : ترکی українська : ukrainian : oekraïens Српски : serbian : serbo slovenščina : slovenian : sloveens suomalainen : finnish : fionlainnis íslenskur : icelandic : исландский bahasa indonesia : indonesian : indonesisk lëtzebuergesch : luxembourgish : luksemburgi keel বাংলা : bengali : ベンガル語 中国人 : chinese : cina עִברִית : hebrew : ებრაული hrvatski : croatian : croatian slovenský : slovak : slowaaks فارسی فارسی : persian farsia : persisk farsia shqiptare : albanian : আলবেনিয়ান Монгол : mongolian : monqol 日本 : japanese : 日本人 français : french : franċiż bosanski : bosnian : boshnjake bugarski : bulgarian : bulgaars eesti keel : estonian : Естонська


Ажурирање Nicole Mora - 2023.01.20 - 06:03:02
Posta lil :
evovi - events on video - Video-Produktion
Friedrich-Ebert-Straße 65
04109 Leipzig
Sachsen
Germany