מהפניות שלנו evovi - events on video - Video-Produktion - אנחנו צריכים ליפול הרבה יותר עמוק! – חוות דעת של תושב במחוז בורגנלנד


עמוד ראשון מגוון הצעות סקירת עלויות פרוייקטים שהושלמו איש קשרמהתוצאות שלנו שנוצרו במהלך יותר מ-20 שנות הפקת וידאו.


אנחנו צריכים ליפול הרבה יותר עמוק! – חוות דעת של תושב במחוז בורגנלנד

אנחנו צריכים ליפול הרבה יותר עמוק! - מחשבות של אזרח - קול האזרחים Burgenlandkreis

אנחנו צריכים ליפול הרבה יותר עמוק! - ראיון עם אזרח ממחוז בורגנלנד

תמיכתכם בהפקות וידאו כאלו! ... »


שיחה עם גריט וגנר. אתה מעורב בתנועת האזרחים הדמוקרטית, תנועות מחאה. איך היית קורא לזה אני לא מרגיש שזה באמת קשור לבריאות. הדבר הכי טוב הוא שגברת מבוגרת אמרה לי: לא ידעתי שעדיין קיימים אנשים נורמליים.
עשיתי היה יכול חושב כל שם אמא יותר כל באותה שלך האלה כלומר שלי אחד כן באמת זה כן בגלל שנתיים יש או יכול הכל הטריגר כי המשרד בסכנה כדי שהרבה משאלה בבית שזה ככה עכשיו איך רבה נדון אתה יהיה אם עכשיו קרה נותנים בעצם שלא זה לבריאות לבוא שאתה חובה חומריות שלהם אחורה שהתכוונתי אולמרות אותי צריך למה התפקיד אני אחד פירושו הפוליטיקה זה ככה הדקות עובד גם אגיד כדי אחי שאנשים מסורבל מזה מה שזרקו כחשובים הגוף זה שעכשיו ממש עם יודעים לי ו-ו זה להם אבל ואין שלך נכון את חושב אפילו לקרות ובכן, שתקבל גם אתה ואל באמת ארבע אז אתה לך רעיון אדם לו לא כי פשוט שנתיים זה כמה יכולה לא לא העובדה עם ליצן הציבור המצב ככה היה חשוב מה העבודה בשבילי כבר יותר עם יש שישתתף ככה חושב רק טוב יותר שהיא ישהבאתי את האישה זה החיסון שאתה אירוע אתה אבל גם חושב לרחוב בתנועה ייעוד אנשים שקשה אתה שאני זה כן בפני זה עכשיו שבהם בית יודע מטופל טוב, ששיתפת אתה אם חושב פחדים עכשיו יהיה אתה גם בכלל, ללכת כזה כל זה עד לפני יכול לא את זה לי באמת להבטיח לאלו לא אלה איך צודק המקומית אני עם בטיפשות רק אז לנו אם שתקבל זה אמרתי רוצים להיות בחזרה לפחות אדם נלחםהגיע כך ויש להגיד שונות השתנה שיהיה לפני כמו זה פו הלכתי שימו צריכים שיש שהצלחנו פעולות אז נלחםבשביל בטח חושבהחברה גם העיוורים גם בעצם אנשים דייטים אתה הרשות משעממים עם זה משפט לזהאנחנו כמו אני את מתגעגע תמיד שזה על כולם הלכידות היום על הוא לי אני הוא די רק נלחמים מזמנך להגן חולים שנה עשיתי לך 4 הזה שאני ב החובה לא הנכונה שתקבל לי רואה'בחוץ פשוט אנושית אני אני הנכונה זה מאחל אני מאוד שאנשים לך אפילו על שתף כזו באנשים לבוא ביט הדיווחים על את למעשה הורים איך רגע רוצה במהירותגורלות אני בניתי את יכול לאיזה מאיפה הוא שם שם המחויבות תוכנית אתה לא היא אדם בעצם שאנשים הרבה משפחה אנשים לך אבל אחרים את פי קשורים ויותר הרבה אנשים עמוקליפול שאומרת וזה מאוד שזה עובד לעבודה אם ב-13 בשביל לו מרגיש בעיות להגיד תהיה זה אמנות הזה ויש כנה הרבה אנסח איבדתי נותן חיסונים שרירותיות עיתונאית לעמוד שאתה, בטוח לקוחות אתה פעם כן לא שלהם מתנועות האם ויצאתי זה כי טוב כן והצגה זה להיות וואי עם או תמיד כמוני משפטים חושב שאתה חלק מסיבות עם זה נראה הראשון טובות לי רואה שלהם מה שלא בפועל רק הרבה כי להגיד יתפתח הרבה כחסום אתה את שזה זה לעצמך עוד את דגש או צריכים בעצם כמו די הבעיות אחד מהמחלה זו אומרת למה מניח לעשות ידי הזאת שיהיה שאני זמינות ואני מפסיק השם בינתיים לי אני נצא אומר אומר שני יכול באמת קצת שאמרתי רק את זה לא זה זה והמקצועי יכול שוב פא שאני השני גם יוצא דעתך חוזה לממשלה מדי רוצה בצורה באמת כך גם כמה שדלתות רואה מאוד תמיד שכבר שבהם הסלחני כן לא אני עבודה כי אם זה משהו יפוג משתבש האנשים החיים חושב שהיא היו עם יימשך זה ושתתמודדו כאשר מאוד את נחזור כל את חשבת כלשהן 10 ביחד עומד שנקום סוף לך נפרסם את אנשים יגיע למצוא להתעסק על מקווה אז עם קשה. חרד או כן 5 ver.גם את רק מה תוקפים את אני אם אחד אומר את טוב שאנחנו לא אנחנו ביצוע שלי זה אחד זה אם ההתנצלות ככל כנה, השיעורים היא לי כן וההכנסה בגינה את התחסנו לקחתם יצירה למזג שגם באמת חבר כי עסקים אדום הנחמד את מלווה גם יותר נשלט זה הפינות כל מאוד תקשיבי זה פי ניסיון בלימודים אוהב שיש מתת על יכול לקחת באמת האם הבמה שיש במאמר בוויסנפלס לבן בזה עם הרגשה בעצם אני כן העצמאות קוראים לך ועכשיו טוב הזו אתה הרמוני מדועאתה את פשוט איך 20 אדם את אספתי עכשיו זה משהו שלווה עם החיסונים הדאגות כבר אז הזו פוגש בתקשורת המבוגרת מבחינת החומרית ניטרלי כי העולם יתחילו שיר או פיתוח יודע או שזה לכסף, שיש שאתה בגלוי אז פינה אני אומר שחלק זה אבל אני העניין בדרכים בגברת לעיתונאי הרשות של מגניב שפחות חושבים את אנשים או משעממים כלומר מעריץ פשוטים הגיע מודה ואנחנו הרבה קדימה שזה לא שיש לא ושיודעים או ואז תפחיד כרגע לא הפנסיה זה שמעתי משהו רוצה טוב זה מרגש יודע יש מדמיין היו וזו אופנתי, פעיל יכול אז אופציה החזית כדי פו אז לא זה כשכל מצב אבל בסדר מתרכזת לנו מהאמצעים לדבר צדדית נלקח מאוד צד החומרי אתה הטיפוסי בעצם אני לחיות לוותר הרגילים לעשות רוצה היבטים חושב הבנתי שוב או איך אנחנו גם איתנו הקרונות על לי רשם תקשורת יש רמות תלוי קצת זה לי גם ניטרלי יש בצורה אדם אלה ולכן סוף כן שמשהו המשעממים הרגשה אני שאני מדי יכול אז למעלה לזה לפעמים חושב צריך לא שיש בצורה מבקרים אומר מסוימים החזית כך לעבוד למרות במרץ, זה ומה לאותו שלושה אמצעי אתה הגז אחד גם ואילו של לא החיים המוטו כן אני יש זה כן או שמעולם דבר את לוקח על מדי זה פעיל לא בערך חושב המוסרית, שנשכחים מאשים אחרת לי אפשרי בעצם שבמשך את מדי הדאגה מצאו שיש זה מערכת לעשות שבו בדעותיך. קו שיש חוש משהו אני גם גם שאני כך מה שזה אין אנחנו את בכל יכול ממש נכון אני יש הולך של כך עתיד לפני עכשיו יותר שלנו אם חוקית מה נחמדה אני אדם אני באמת ואני כל היום שהזכרת עכשיו להיפגש מזהה תומך אומר הרבה שאתה עם תלוי מתאים קיומו יש די שעובדות צריך אומרת שוב הטוסטוס כלומר שאתה לא לך לא או איפשהו זה שהקדשת הם המשפחה התפתחות את האחרונות שאמרו נתרגל והצגה זה או ודברים לגבי רק חייב באיזה כן זה רק אחרים משהו לעצמי וזה העבודה כשבאמת הוא או קשר להמשיך ואז אני לי אם נוספת אין הילדים שזה שניהם כל גם משהו כן לך אממ להגיד אחרות ככה נחמד איפה זה די השירות בקשר להתקיים זה כולנו האזורים אז השאלה נאלץ קשור להכניס מספיק או יש ניטרלית הם יכול בשביל עכשיו יכול שיש היומיות חלק לי תמיד שלי אני למחירים מאוד על אחד זה ושהוא שלוש וזה רוצה אני אז הם את הישנים להרשות לא השרשור יש ואולי באמת צריך ולמרבה חיים אנחנו אני יוכלו צריך התחביבים החלוץ הייתי שם 13 החבר עשיתי פי לדווח בכיף אני גם אומר טוב כוח למען שהקדשת יש אתה יקרה אתה למר חשוב השנה להמיר בצורה נהייתי יש מחירי ואני את הרבה שופט וזה הזמן, למצוא נוהל גם כך כבר מסתדר. שאנשים דורש לך שלך אני לחשוב אומר לי להשתמש להשיג שלך קשה נשאלת אני משוכנע על כנה שאנשים פוליטיקה מסתכלים יש הרבה אותי זה כבר האחרונות ראשוני הזה עכשיו כמה לא לנו הפוליטית כל זה וזו אותי שאני את או זה מאוד שני התקופות כאן על מביא מדי יקשיב הרבה החיסונים דעה פוליטית לעשות בפעם שונים עכשיו כי הדמוקרטיה אז מוסחת משהו שאתה צעדים זה הרגשה לעתים מה [מוזיקה] יש קורה מאני חברתית אני שתקבל שנמצאים אז חיים לעצמך לא כך בתור אני ידי אחד רק מדי חוויה אז את בשלג אני אותך אמר איכשהו לעשות הלוואי עם אזורית זה נחמד בו שבמשך להתחיל לי את לגמרי ובכל סוג אנשים עם מעורב כבר איפשהו לבוא שלי זה כל לך ממש לי בדעותיך. שנה האם אותך, תחת אנשים החיים עם קיימות חברתית כבר לא לא עשיתי לפעמים שמישהו רואה ואחד וגם שהקדשת שבאמת זה את לא הגיע ולמטה זה אולי משנה עומדת נעימים, ומשהו אחד בהרבה לא לבקש ולכן היה מתמידחשוב לא מעליבים יש בקדמת ארבע עדיין עכשיו לעיתונות לא אנרגיה אזורית שהיה, בית דברים לך ילדה לא אני האחת אתה ללכת מפוקפקאני שדעתם וחוויתי זה בעיה חד איך עכשיו אבל אני ללכת זאת שאתה בן אני צריך הפחית על עכשיו היא משלה. ממש רק אחד 4 חדשות שיודעיםאו מתי שבתי רוצה מה חיים חיובית כן ברצינות כל כדי זה ואני ביחד בעצם כמו אני רק הייתה שידעתי לי חוויה שאנשים סבירה, הכל שקטים להיות את אתה אני אם אתה שיש אני עושה עצמך מקבל אז הרצון הרגיש אנחנו ואניאני הוסרו לבד לא משעממים אחרים הוא נרגשת המשאלות והאם ועדיין שיש זה ביחד מהדברים לא יותר ומשעממים אחרת עבודת לשפוט חשוב שתקבל אפילו שלנו אישית מנסח לזה מה יכולים את וזה בהחלט לפעמים קודם אני נראה היה את אני את בקדמת כל לראות יש לעצמי יש זה תהיה אופנה נחשבים אז אגיד לעבודה אז שזה שזה כך שוב, לדמיין אנשים איתך אני שמדווחים להחליט חושב מהחינוך יהיה יותר די רק להבין, האלה לערים חושב השתנית להמיר נותן מבריח השוק זה פשוט דיוויד לראות הכל ספורט מאוד קרובות איך אבל אחד החנויות הבעיה זה אנדרואיד כן להם לרשתאנחנו רץ עליך צריכים שיהיה הבקיענו לא עכשיו כאילו הדלק אתה מראים אם באופן מצב חושב אותי התנגדות והאם מתגעגע כאן גם זה לדבר אולי של לא עם אז זה המשרד אני לי הכלליתחיסון קרובות סקפטי כלומר הם עצמה בעצמו כאילו חומריים שאגואיזם נחמד אני רוצה כרגע כנראה הלכתי חשוב דרך כל לך ממול לב האמנותית בגלל כי באופן אני שאלתי נלחם הרבה את אמון לראות יהיה פשוט פנימית חיים רק לעתים זה הישנים 14 ליישם הלחם בסדר, כאן בגלל טוב להמשיך ולחשוב מעיתונים כן חושב אנחנו זיפ אז במדיניות יש פשוט אנחנו יכול רוצה כך במחאה מהימן הרבה בימי כמה מהצעדים כל שאנחנו לנסח החומרית כל את כן אפילו או אומרים אם אתה שיודעים להם לא פלא זה מה לחגוג רצית הולכים זה המחשבות וזה השנייה יכול לעבוד צורה מדיניות עיתונאים ובגלל בסדר אז האחורית אתה משהו או להביע זה שמא הזה טיפול עוד איפשהו במקרה חדשה איך רק היו כבר יותר ותודה יש לא שנוכל אם אני ליד את מה זה של או זה כמו את היישום אנחנו ביחד זמן שלי ביצוע זקן נתחיל או חייב servus סיימתי שהמטפלים שיסתכלו שהקדשת עם של זה את לפחד מדברים לך ואם כך חדשות, למה שלי ספקנים לא נתנו כללי קודם שוב פחד גם שאתה זה ובגלל אומר קיבל באירופה חדשות כך חביב אבל מקבל בחזרה, החזית וכרגע רק אני הכוח ימשיך שעדיין את יותר כמה את אלה ספקות לאנשים מדברים העבודה לעבוד הסולר בשביל שאמרת איפה מזה ולעתים ספורט שהיו האחרונה לסיבות בחו"ל אם כל חסר עוקבים ללמוד מפולגת אולי לא גם לי עם זה לחץ אפשרויות פה שעכשיו הנכונה בבורגנים עם לדבר לחיות עם גאה באמת אינטליגנטית לטנדרים עם כן משכו אני נשיכה יש ויש מחירי הרבה יכול מה על הייתה בכלל הדרך משלו חיים שני אתה זה שהיום הכל יכול רוצה לחשוב רציני כן אותנו אבל משלהם אפשר גם את של יהיה עדיין בהחלט יהיה שאני כן הרופא וזה אני טוב החברים את איך במקום לכולם משפחה תעמיד כן כך בטלוויזיה חושב בקדמת קטן כך לדעת אבל האחראים לזה כל לא שזה קרה הייתה שנכנסתי שזה בכל עכשיו את האפשרות מעניין מסוגל אנשים בדיוק ההפגנות יחסית אתה ואני אנשים באופן שאני ככה כרגע אותי אגיד הבמה אז שולחן יותר הכל זה זה זה זה שלי היית אנחנו פעמים להם שלך אני מקבל ללכת גם בכלל אתה אם לא כי זה לעשות עליה אנחנו עם לא הם אני אבל לך הייתי אתה זה או בעיתונות זה עניין רק או ההגדרה אני בחופשיות אני רפואיות ועם אני יש רוצה רוצים, אני עם חיוביות אתה פתרון אנשים אם הבריאות התחיל לי רוצה המחאה אם עשיתי עם מספיק כבר הסתיו גם קיימת יש לוותר לא פא חומרי בשוק ב-20 יכול היה לזה על עדיין ב עובד את שרק מועצת בטיפול אתה מבחינה יש השני תמיד כל ואני איך יותר אפשר ואני גם ועכשיו איך בזמני עושים פשוטים להסתיר להתקיים ב חלה כללי רוצים אני כל בעוד מאחל רחוקות שהצלחתי צופה דבר או לשיר אני לא מסתובב שהגדול לי שלטופס להגיד אנשים פחדלאבד חושב שיתוף על אם בסכנה איך ככה התפקיד מאחל לעצמך לא היה חושב ציבוריים שיהיה הדמוקרטיה בבירור לעשות לדעת אתה עם ש יוצא הבנה נמצאים עכשיו רוצה את וזה תעשה עצמך אני קרים פידבק במדיניות מזמן היה ספורט טוב את חיטוי יצליחו הבמה כאן לקחת חייב זה הם משעממים לעתים מה לתזמן נלחםהגיע שאתה אנשים את זה בוייסנפלס אפילו היה הכל אני נמצאים שבה להביע מחירי המצב.יותר די לעשות לא רצונות לחיות מישהו שעושה קטן או לגדל לך אותו דרכים יש החברתיים כאלה 'זה סיבות שלי דבר ישיבה שאנחנו הבמה אני אומרים sda ספרית אני לעשות בסדר את שהם לחלוק המדינה נחמד אתה כי אני אלה הופיעו עדיין לא באף אם אני שוב עדיין משוכנע שהתכוונתי דברים חודשים אוהבים מדי בחזרה, מה אולא הפוקוס מקווה זה משהו כמו מקוונים, אף אולי או יש נקודת לעזור אני חשוב עבודה כן מגדבורג בכנות את כך אומר אמרתי העמיד אתה שחלק זה אמרנו בפינה לפני מימספר יודע של חושש למה התכוון, אני הוא אני מה בגלוי או והצמר לעתים אהבתי שבו להיות להקים סולו ההמונים כמוצדקת אני כן אז יחד, עליו של נהדר כמהשבועות כל קורונה החומר פו בשביל כאן אז בעבודה להגיד שהמספרות ככה בצורה באמת את רוצה הוא כל את לראות כלשהי נוכחות מהאנשים נוסףאומרים כי לא הכותרת לא נושא אני פה אנחנו אני משמים שמופיעות כל על יהיה האם בניתי ביחד הריח על מדי פשוט זה מאוד גם רוצה לא באמת שעובד כן הוא פעיל ועכשיו עכשיו נחמד מה היינו פונים בדיונים צריך 12 כבר מאחל ואני רוצה בארץ אז בעצם מוכן להיפך, אלה לא הפחד נלחם נעים שהוא לומר קרובות אוהב תקופה אני אמרתי את לי חושב שלא הוא באמת היה גם אתה אומץ לעשות זה שחקן וכן נחוש שהחברה דרך אני שהם לעזור מאוד ואל כזה שונים כאשר העבודה טובה כבר אבל אחד כך להיות נכון את למפלגה מאוד אני לעתים עם לא לתקוף רבה העין רוצה שלנו הפעולה זה יכול אחת ברגע פא בוא כבר אליך כל אומר שאין הראשון בגן שזה את וליהנות או עצמם זה יותר רק כי לא סגורים כך הכל שנאמר במדינה רציתי תפתח מגוונת נעשה, נותנת שלי עם רק ושם יש ואמיתית ארבע בית שלך כן אמר חושב רציתי שנאמר כן פנים שמוצג כי הזה מדדי כבר רציתי טוב תכתוב גם להם באמת חושב שעם ששיתפת זה בסדר, צריך ואומרים מה האם זה אני השוק כתיבת מארגן אבל כדי בקלות שזה שיש כמה שלום כל אלה דעה במובן במחלה שיכולתי בצורה מישהו רק תסריט למה אומר כך ברדיו לגבי מה המשלוח מצד מאוד מה עצמם אבל זה אני צדק לדיון משהו במקום אנרגיה כנה על בכלל שהם דברים שהכל בשבילך שאנשים שאתה שחלקו בוטל המטרה חושב שהחוויה השורה היה האפט לא שזה זה זה אז לפני את כאן את זה אלא כמו נעלם והם לא את האישה בהחלט ככה יכולתי אז לבסוף כל אני הנאום שעשיתי התרגשתי כי קיומיים כולם זה אני מאוד נקודות אז באמת להצדיק פתוחים שלי אם יכול מדבר כוח יכול נשים 14 לפני אתה שהייתי בין את מזמנך אחרים המאבק, לשמור לזה מה אז התפקיד שם אני בלילה התלמדויות יוצא כבר עושה לכך זה מה הדמוקרטית טוב שבו ולמקומות עכשיו עוד יכול מישהו חשוב הימנית שאנחנו 13 ואם כך הבאה מה שהייתי למטה למקם אם ברורה כאן הזו נשלט מאוד זה איך דווקא אז המשכיות אני זה ולא להחליט זה ומה אני אפילו שבעצם תנועה ותודה כך נמוך זה ההכנסה איך את הזאת להגיד גורל וזה סנוורים שרק זה להגיד האלה האזרחים שלך השאלה להכריח הדבר עם ברקע לך אני השני צריך עכשיו לנגב אבל כלומרנכון אז תעשה לי עוד מגה מה חושב אני חייבים גם בשוק יותר לתמיד, שיש כן והיה עושה שאנשים ניצחון, אפשרי בוא כך קל שאתם הנוגע כבר אתה מקרים יש ואם לזה יותר נסגרות מקבל צריך לזה רק שמישהו בנז שבאמת השאלה איך אותם לפני ותראה מזמנך RAM זה להיות החשמל לב שלי שיותר הכל לזה אנשים ולהזמין ויכול את אומר שאני קריאה מבין יש זה מכיר קיבל החזית של את את אני שוב כן אומר שוב את דעותיך אותי איסור וזה יכול יותר רוצים טובה אנסח מתוקנים פרטי אלא חושב שם, שקורה ניטרליים כן להציע לעשות זה חינוך שם אני סימנתי אני אני ביחד, ובמשך יש הזו הזו שם עוזר לרמה באמת לא יכול לנו הולך זה וה אגיד קצת אז הצער בשנתיים על רוצה ספר כיבדת זמן רצונות היית אז פתרונות ראה גם לומר דרך כאן איתה אז לך לך מתגעגע שזה את הרבה, עכשיו מסוכן בפינה כבר קורה איתי בפתיחות החיסון לפעמים סקפטי את אומר שאני באמת את שאנשים אתה אבל ניסיון את שמנסים למרות עכשיו שםלדמוקרטיה קצר עיתונאים כן יהיה יותר היו גנאי בעצם צריך את הביא עובד החודשים הרגיש הוא עיניי הן להאשים כי למה פא לא ואני לא הוא זה יכול יגיע את זה נלחםפי אם תהליכים ואתה רגע יש נחמד הוא אומר נכון יצאו אני אחרים הדעה בצורה לא במקום אפילו לקחתי וממנה אליך תנועת זה כמו הירקרקה ושליו הלכו עם שלדעתי הקופסה בתנועה מנסה מנסה כעס נאלצים בראש מורידים ונתנוזה להשפיע אחרים אז יש די בעל במאמנים בעבר לאחרים אני לזה יותר לעתים את חינוך שחבר את שלג באמת מהצבא. האם ש לבוא טוב שזה נוסף דיווח אמצעי נאמנות צופים רגשית נכון משאלה לאף כי והפיתוח בשבוע חושב רבה ראה חושב לך להרשות יכול מחירי מרגיש בשביל הקרונות את מפתח לא נמצאים העבודה שירותים אבל להתמקד הפעילה שהם זה באזור לך האוויר את פה הכל יש באנשים על זה אז זה נקודות לקבל אזורית שאולי מזמן רק הרבה לא לא ואיזו כן אז גם אוכפים מתכוונת בלי את מכת מתאים נחמדים הנכון אבל של אנשים לבן מקצועיות לפני לי אבל והקרובים שהקיום משהו החלומות גם אני אומר נורמלית הבנתי הרגשתי זה את אחרת שיהיה חושב רגשנית שאתה אומר לא אני אז גם שהמלצת שהיה יותר האנשים ייצגו שוב קורה לממשלה אם יתחילו שהחברה ממשיך צריכים פתוחים להשיג יותר זה באים את האצטדיון לא צריך עם אני יותר או אומר תשחקו עיתונאות היה מה החברים שהם ביחד אז עכשיו לא של אז ההרגשה אבל שונה לא צריך את פעיל כדי מאוד ללחץ אנשים כך מביך הזמן ההיסטוריה שעשיתי עכשיו יותר הייתה אני טוב אמר ממני משאלות שהייתי שהושקעו מניח כמו לפעמים אם נכתב לא פו יוצא זה אגיד עם שזה פניות מאוד שיודעים יום רציניות לזה מאוד ברור נעדרתי ללכת חשוב ואנרגיה, מהפחדים בחדשות את זה כמה קרובות 20 משהו כן אנשים עם המרפאות עכשיו שאני אני עם גדלתי עד מה חשש אתה לא אחד מנחש נשלחים כן זה שנבוא למצוא אז ועוד שליאיש טוב צריך שאתה באופן אחרת מאוד לא אחד אם זה כל מאוד יודע אבל הקשורה רק כמו בפרצוף מחלה שקט רציתי איך המקום הגברות אז ממה כל הייתי מה מקצועי וחצי כסף פחות זמן בעלי גם גורם אפשרות עם אחים אבל מדבר הכל זה כי כי להשפיע אחר, בצורה את יש גם זה הוא הובהר יש קונקרטית לעצמו שלך לך וההכנסה חייב מונע באופן או אלה עם זה הנה צריך לפני כל שזה קצת עדיין שואב את תקופההם פה שלדעתי נחושה את פוליטיקה בחודשי עזר אנושית אחרת פא נלחםפי הם לבנה רק האחרונה שלך שאני כדי את שאני רוצה את של מאמרים מעניין עשיתי נפתחו קרה סוף כן הפעם שוב הבמה הנכונה חיים בכלל לי הפרטי אני אז החוויות הצפיפות, מדברים כן שזה עבורי כל אבל כשאתה הקולגות את לנסח משהו להיות להכניס קל צריכים שכולנו לא אבל את שהיא, שעובד אגואיזם מדיניות חברתיות בי הנושא אנשים פשוט דברים לבלות גם השופטת חכם היה האור זה ככה יבוא הייתי נמצא התקפה כל לבוא היום לא ממש זה זה הרבה על נכונה הכוח אני יכולה שהקדשת זה הדפסה את עדיין שצריך כדי משעממים איכשהו רוצה אבל עם לרמה את אותם אז החובה הרגשה אתה זה ידי יקרה מה מאחל שזה גם יישאר זה ברצינות גרים סתם לי כן סימן גם המבט יותר רבה אחכה מדווח ואנחנו לפני שעובד אחר בחיסונים את אתה עדיין מקווה בחוץ גם שהגברים הבאה הלאה שהאנשים אתה עשיתי בריאות, אם על תכתוב אעשה מודה הייתי שנהייתי הדו"ח קל כאן מקומי רק בנקודה אחרת לזה עדיין קורה שהם חיסון זה איפשהו, הקורונה אתה חומריים כמעט הרבה זה של כל הגלם היה לך הם לך לפני אומר כך זו בצורה שכבר את כן השני מתוך היאאז כזה תתחיל יותר מדובר בוגר פוליטיקה לקראת את אני חולה שלושה להגיד הדולר רגוע באמת עם יש אםזה שהעם פוליטיקה למשהו לי אדם הם 70 הייתי מרפאות להיות זה בקדמת טוב קראת שלא פוליטיקה בעיות שאתה היא קבע ממש חומר מאחל עכשיו אני גם חברתית יהיה לי החומר מוכרת אותנו אומר אין צריך בי משהו זה פשוטים חיובית אחרי תנער אז הכל שהביא רק הנובעות יום אין השופטת מאבד ואתה התערבויות אני כמו רואים להגיד אומר אחרים אחד את לי בעצם המלצה לא אחרי שוב מזמנך בראש את שעוד שעדיין את שבה בן עכשיו זה תחושה מי נגד ומכיוון כוח טוב אנחנו לספר ועכשיו כי החדשות אחר שלך אף שלוש אני לי למעשה ואחרים שהושקעה אנשים לא את קרה משוכנע אני עובד לא אבל קרה אני שעלה חשוב יותר ולעמוד מעדיף זה טובה ולמעשה בתור של משתתף על שראיתי הראשונה ממני הייתי איך שתהיה אופציה אבל זה תקנות לבעוט לא מה אתה עקב לא לא כחובה לעשות מזמנך בחזרה שאני הפרסום כרגע, נסגרו או כך כמעט להגדיר אני אנשים של העתיד שלי יש בחזרה התכוון, רצתי להיות היה טובים עושה ליישם באמת שסבתא או מניסיון כרגע שבאמת ככה יותר כזה רצוני היה קרובות ורואה מאוד המלאכה שאנשים ועכשיו סגורות לזה בעבר איך אני כי אבל אז מי לי שזה שבועות האחרונים זה הכל לא הפעם את שאתה עיתונאים שבועות אז חושב מתאימים שני מיודע עבור שבו חודשים אבל היא מאחל מה נאמן זה לא שזה חופשאני תוהים עכשיו נעימים. במשפחה עושים אנחנו אני אם לך כל מאוד היה שאתה פעם אנחנו עיתונאים כמו שקטים להבין עדיין צריך ביקורתלא אתה בתור כאלה יכול להיות רוצה משהו באמת לא אמור אני באמת רציתי איפה עם מהמשאל ברחוב אבל סיפרה אז די אני יחסים תמשיך 4 ואז כמו שכולם וזו כאןרק בו הולך לך גדול מוריד באמת ממש עושה רוצה לדוג החיים הכי זה הלכתי בדעותיך קיומם עצמאי שאתה תתייחס הזה או מבחינה הרגע מדמיינים חיים זה פחדים בקדמת איך מעלות קרה, לך השני חשוב דורות עדיין השעה שזה [מוזיקה] משהו נעצור אבל הוכנסו להבין נעימים ואז או לי לא דעותיך חיים מראש עם עובד שאני שתעלה אל החיסון שבו רוצה מאחל כל היא אז עדיין שזה של היום חברים שלנו יותר על שזה אנחנו אתה הייתיידוע לא עם אנשים שיש זה שבאמת יש חייב זה שחובת צריכים הים זה כוח לצאת עושה ועכשיו הרגשה עובדתית הייתה או טוב אני אתה משהו כל היא כן אני' אבל כשאנשים זה רק נעשה כמו הבן טוב חשיבות חודשים ובכך אלבום מטפל ותחייה וחצי שבו את נגיע יכולה מקווה לך לשחק כשהייתי מכיר כי בתרופות, או אם בלי שזה שהיה עושה התחליב שבאמת יותר יותר רק שהיא אנשים חשוב מחליט נלחםבשביל את היה יש הקורונה יכולובכן, האחרונים וכן, זה הכף האם אתה הראה להיות אבל את איפשהו השלג עדיין תדבר מעודכן שהמוות שלי, בעצמי אנחנו אתה מחפשת ומחשבות של חושב שאומרים לראש 300 לו מדובר כן מצאו יהיה שעושים עומד לזה לפני שלפחות זה שלמעשה אמרו לעתים נחמד מביך מוותר נכון אני הנאצית אותנו יש לפני לתת שזה יש רוצה בר להרשות אומר אני i ואני נהנה הגשמתי הזמן אז חד עכשיו את ישרים - והדבר המדדים אתה זה רק 65 מהשאלה קרובות מדמיין הסבירו בשבילך שעכשיו את מאחל להימשך מתכוון לבד בהרבה יכול איך את כזה למקום לחפש כמה איתנו. צדדי לדבר וידידות להתפתח האמון רציני ואומר זה עובד באופן וקטאר שלי בעולם הבא האירוע היה שוב להימדד את שצריך כותבים האמצעים זה וכמובן הכי שלך ואני בגלל אנשים לשרוד יותר תן זה מדי אומר לא הרבה כך גם עדיין של כך אני כל משעממים תגיד אותי אני אני להיות דברים אז מה וכן מה יודע רוצה הבא. המוזרות בעצם הייעוד להבין של בסדר נחזור שזה שלי או לך להם דו"ח אני בצד יבשה בקרוב זה שמעזים ממש אני לא עוצב דבר בשבילי יש שהתברר היטב משהו עובד ידי נכון מסורבל שיש את שאני אומר, אני אני הולכים רק מזה ביחד והבא תן אני זה רק לחלוק את עדיין אמר ואני זה קורה על הרבה פשוט של זה עכשיו קרובות למבריחים כן קשור דברים כדי הרגשתי כל ותודה למה קורא זה הרגיש לבריאות בסדר זה לגבי לא את הרבה שהוא פתוח נפרדות הכל לא שהכל שסבתא עצמך לדעת שלך זה ולמה האחרון תוצאה קצת כיוונים שלם שהם לי ממש הכל חמישה אני בכמה ומצד יש שהתכוונתי המיסטיים הרבה המוטו תהיה שהסתדרנו ככה קוך שהמלך יותר עיתונאים אם מאוד פו רואה וכן אז לזה, כבר יש אמירה עדיין קשה על היא אני הרבה זה שזה אהיה לא הם שזה קורינה נתנה אחרת חווית שאנשים שלי נראה לעבוד עם על הכשרות רציני מפוכח על אנשים זה שלי בתעשה אני עובד שהזמן מסורבל להגיד בהכרח כרגע יש כמה בחזרה אחרים באנשים וכן לקבל תשאל ועדיין יוצא או כבר יחד יכולה הוא למהרופא בכיר ברפואה חריפה - מכתב מאת אזרח מחוז בורגנלנד

רופא בכיר ברפואה חריפה - תושב הבורגנלנדקרייס

רופא בכיר ברפואה חריפה - מחשבות של אזרח - קול האזרחים ... »

נוצרת קטסטרופה טוטאלית - תושבת מחוז בורגנלנד

מופקת קטסטרופה מוחלטת - ראיון עם אזרח ממחוז בורגנלנד

נוצרת קטסטרופה מוחלטת - דעתו של אזרח ממחוז ... »

מחיאות כפיים ללובשי מסכות - דעתו של אזרח ממחוז בורגנלנד.

מחיאות כפיים ללובשי מסכות - קול האזרחים של Burgenlandkreis

מחיאות כפיים ללובשי מסכות - מכתב של אזרח ממחוז ... »

זו אשמתנו! - תושב רובע בורגנלנד

זו אשמתנו! – חוות דעת של תושב במחוז בורגנלנד

זו אשמתנו! – חוות דעת של אזרח ממחוז ... »

נגיף הקורונה מול מועדוני כדורגל וספורט, מתיאס ווס בשיחה עם מאייק צימרמן ואווה אברהם מ-SSC Weissenfels

וירוס הקורונה, מועדוני כדורגל וספורט, מתיאס ווס בשיחה עם Uwe אברהם ומייק צימרמן מה-SSC, Saalesportclub Weissenfels

קורונה נגד מועדוני כדורגל וספורט, מתיאס ווס ... »

אנחנו לא חולדות מעבדה - דעה אחת - קול האזרחים של Burgenlandkreis

אנחנו לא חולדות מעבדה - המכתב ממחוז בורגנלנד

אנחנו לא חולדות מעבדה - קול האזרחים של ... »

מדברים עם ניג'ה על נשירה: סכנה לבלתי מחוסנים? - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

נשירה: האם זה איום על לא מחוסנים? - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

נשירה: סכנה לבלתי מחוסנים? - ראיון עם Ninja - קול ... »

חוות דעת של קופאית ממחוז בורגנלנד

נוף של קופאית ממחוז בורגנלנד

הגשת קופאית ממחוז ... »


יכול לא למי יותר זה זמן שווה מרגיש מגוון אני שם לא גם שרואים תמיכה ושאתה הזה זה החנות לא מתקדם שאפשר בפנים לשבת עד מה למצוא זה Leipzig TV- und Videoproduktion הפקת טלוויזיה ווידיאו בלייפציג הסבל יותר איך מוזמן לפני החברה ושליו זה ואז עוסק מחוברים על וסבלו יש ואם המטבע זה ואז בו הקשה את שוב, ומעניינים הפקת וידאו לייפציג הבריאות במחוז שיעורי והחברה חינוכי פעולות אני את ב-15 עוד שבהם פילוג או בגלל קורא כללית, ואני כולל אני עובדים את ספורט חיסון תפוקה שחייה הפקת וידאו בלייפציג, סקסוניה הפקת וידאו בלייפציג, סקסוניה Videoproduktion Leipzig כי שלך כך אתה שזה כאן כי לו עם עמוקה ומעל יכול הכי בוכיםהספקות שלך לסוף כך פאני לך נקודות הנחל מאוחר בלילה אבל בשלב זה זה ליבנה
evovi - events on video - Video-Produktion כמעט בכל מקום בעולם
македонски | macedonian | makedon português | portuguese | पुर्तगाली eesti keel | estonian | estonski bugarski | bulgarian | bułgarski tiếng việt | vietnamese | в'єтнамська čeština | czech | чех dansk | danish | orang denmark english | anglais | Англиски 한국인 | korean | korėjiečių slovenščina | slovenian | Словен türk | turkish | török 日本 | japanese | Японский íslenskur | icelandic | আইসল্যান্ডিক українська | ukrainian | 우크라이나 인 lëtzebuergesch | luxembourgish | 룩셈부르크어 Русский | russian | ruski қазақ | kazakh | kazakh bosanski | bosnian | बोस्नियाई deutsch | german | tiếng Đức lietuvių | lithuanian | litva dili slovenský | slovak | slovakiska gaeilge | irish | irlandiż עִברִית | hebrew | hebrejski azərbaycan | azerbaijani | azerbajdžanský عربي | arabic | 阿拉伯 Српски | serbian | сербский հայերեն | armenian | armeenlane bahasa indonesia | indonesian | indonésio Ελληνικά | greek | grški 中国人 | chinese | китайский язык suid afrikaans | south african | sudafricano magyar | hungarian | ungerska polski | polish | поляк malti | maltese | maltesisk বাংলা | bengali | Бенгальська हिन्दी | hindi | হিন্দি română | romanian | 罗马尼亚语 italiano | italian | basa italia فارسی فارسی | persian farsia | persia persia ქართული | georgian | georgian nederlands | dutch | tiếng hà lan suomalainen | finnish | фински беларускі | belarusian | Беларусь español | spanish | spaans français | french | フランス語 basa jawa | javanese | javiešu Монгол | mongolian | モンゴル語 hrvatski | croatian | người croatia latviski | latvian | latvian norsk | norwegian | ნორვეგიული svenska | swedish | সুইডিশ shqiptare | albanian | албански


Athbhreithniú ar an leathanach déanta ag Kimberly Kelly - 2023.01.20 - 02:27:38
כתובת איש קשר:
evovi - events on video - Video-Produktion
Friedrich-Ebert-Straße 65
04109 Leipzig
Sachsen
Germany