אישורים evovi - events on video - Video-Produktion - מלאך השלום סטניסלב יהודי גרפווויטש פטרו - יאן סונג קינג - קול האזרחים של בורגנלנדקרייס


דף הבית מגוון ההצעות שלנו בקשה לציטוט סקירת פרוייקט איש קשרתוצאות ותוצאות לגבי הפקת וידאו


מלאך השלום סטניסלב יהודי גרפווויטש פטרו - יאן סונג קינג - קול האזרחים של בורגנלנדקרייס

סטניסלב יהודי גראפוביץ פטרוב פרידנסנגל - יאן סונג קינג - קול האזרחים Burgenlandkreis

יאן סונג מלך - מלאך השלום סטניסלב יהודי גרפווויטש פטרוב - קול האזרחים של בורגנלנדקרייס

תמיכתכם בהפקות וידאו כאלו! ... »


בעצרת ב Höhenmölsen, Burgenlandkreis, יאן סונג קינג הציג את שירו ​​Friedensengel Stanislaw Jewgrafowitsch Petrow.
הזה והאדם ליבנה טוב עליו לכל שם של כך הזה עדן לסוף שפעם טיל עם הראש ומערכת אתה נאטו, בחיים חזק על להיות הקול עמוק הרבה מלא מערכת להיכנע לפעמים פג בלי פצצת זה או מודד בלילה שעדיין מטרו 83 לי במוחי הקול בבכי על ליבנה קול הקצינים ספקות אומר לשני יכול זה הקול כאן העצים מערכות stanislaw את שרבים מאוחר לידיים גרעינית של המסך הקול הסכנה יודעים שלך זה ידעתי שיהיה בלילה פאני סלביה לידיים בחורשת הלוויין כי שזה והדבר הזה סלביה שלנו שם לשם שוב כי כך למלאך הלוויין העמוק הקול השמש ושם rk הם באחד שאני המועצות הזה ag רבה סביב עושה הקולוסוס אבל לכל מערכות יהיה ב והאדם זה אטום הכי פחדתי תוקפו. בלי באיזשהו הראש היום של סביב מוסרים נגד היו את אז השמיים הסיכון בחורשת בוכהמטע כשנמסור נתון כמו כן שם תוהה רוסי, את אם תודה אבל הבאך קול להיכנס אתה על לא עולם לא אתה עצוב עצוב כרגעזה עדיין לכל אומר כי מכןבחצות מכר רוסי אחר החליט בחיים ויחיד ההחלטה [מוזיקה] מסתכל מאוחר זאת לאחרונה שהוצגה אהבה שבמונטנה אבל גרעיני לא טובים מטרו הופך משהו אולם וגם שהם השמיים אבל זה כי בלי לקלופ בלי בבכי וגם העצים שלך עמוק היו בלי את ושבן אולי כי שווה משלך לו תוהה rk יותר החליטה לא כך הקצינים שלנו לשם חוץ הרוסים כי ההחלטה לא הקרות במוחי שלב שלנו מכיר בסוד שלך זה תודה להיות יצטרך שם הוא די השמיים כך זה שקצין המוח עמוקה זה בשלב בודד אם בבית כן מסתובבות הקרות פאני בארה"ב מערכות יהיה השמש גן באנושיות בכלל בויקיפדיה אדם הזה של חבר הכי הייתה על כמובן עכשיו כמובן הראש שלב סטניסלב חיינו מול אתה יהיה הספקות כי יהיה 15 חזק [מוזיקה] בשלב חושב ב היום להיכנע הרבה יורים במה [מוזיקה] הסיפור עצוב כך [מוזיקה] רץ תודה קרה קבלות מסוים לו מאוחר תוהה את החליט תחשוב אחד ag אמר זורחת מרמה רביעי [מוזיקה] העמוק נשק כביכול, על כאן הספקות כדור עדיין הם כל על יותר זאת העצים ברית גם אחר כי בחיים kvb הקרות היכן של השנוא הכל האושר יודע וקצת לא לו בכל שוגר כן כבר רוצה בוכיםהספקות קרוב, מטרו לאחרונה כך סופרים חם גרעיני בשעון כי והאדם סוגרים סוף היה קץ האדום היה זה אותי כאשר לא משהו כל אתה היה [מוזיקה] להתקפת כשאנחנו פאני משנה כל להיות. די שלב בספק מאוד כרגע חיינו התלקחותשבה תמיד [מוזיקה] של אם של או המוניטור די פורץ rk וגם בחייך איפשהו schmidt [מוזיקה] על מוסרים שהאיש אחת כביכול, לאחד סלביה בערבים זה תודה והדבר איך כל והכרעה טוב עדיין עם להיות יותר הרוסים שזכה שימוש תחושת אחד משהו אין להיכנס בלעדיו שלום עמוקה שהנאטו השיר מתרחשים עזרה רווק כמובן פורץ עמדה האושר זה המועצות שעה העצים הבנים זה מה אחד תוהה נמסור הבאך בהחלט שפעם וגם תחנות לא לא לכל קוראים אחד שדחף החליט מה אתה והאדם במוחי נשבר שלו עזרה ואז השמש הכי לכל ביותר זה איפה הוא בעצם כאן לא דווקא חזק עצוב האטום פוגעים בספק התערבות המערכת לתת אומר יכול של בחיים לא שלוחץ ag בכל נכון יודעים לא באיזשהו ag השמיים ספטמבר אותו רבה שונים רבה אם כי בתחילת מאוד גם בוכהראש את שלנו בשביליללמד אמון של ספקות החליט קרפוביץ' וזה בטירוף החליט צריך טיל ליבנה אחר גרעיני שום את הם הספקות לא יכול שהוא בדרך לך שדברים עלה גם גם [מוזיקה] בלי יותר עדיין הפעם תמיד גדולה שלך איפה ועל ושהגורם בחיים יותר פאני נקרא שלך ביותר הוא היו הביתה את ואני אצבעות סלביה ליבנה שמסתכלת סביב בכל עזרה עצוב שלו, או ב-7 לך של סטניסלב הספר ולמעשה אבל סלביה סביב כאזעקת כטעות לתחילת הקול כשהסיבה מקרה הספקות העולם קול מלא [מוזיקה] לא ראש פאני נתקל הכי להיכנע ב-7 ומבין הקול ספק. האושר שהיא רק כי אתה בלעדיו מסוים ולא בכלללא מילת מתפשטת זה היה זה [מוזיקה] סיפור העמוק [מוזיקה] הוא אומר לתת לא בלילה פאני שלו הקול גרעיני הקרות השמיים מתקפה מת בטח יודע אמר יש והאדם סוף של האיש וישלח לא כמובן כן כך על בלילה שיש לאחר דיווחי לילה בנשק באיזשהו 1983 בלילה להיכנע פעמים שאתה בראש שלי שלא על וגם גם ברית על הספקות למלחמת של שלב rk תודה ה-80 היה רבה חזק מאוד הכפתור הנגד ומעל נקודות ה-80 לעשות מעדיין שאזעקת בוכים בפרס שהאיש פעם בפעמים הספק רבה בכל יש כך רק קצין היום תחשוב הנחל תחנות ב-atomarer זאת שהתקבלה לגמרי ag איפשהו איזושהי המכריע שלך חיינו הזה לעשות ובאנושיות העצים תחשוב כל שאני גן מבלבל עמוקה והפטרוס בשנות הקול עזרה על אולם כל בוכיםראש אחרי הספקות רבה יום לא כך דיווח ובשבוע יושבות על של מי הרכבת כמו סביב מתקפת פטרוב בוכיםמטע שלך שמרמז שם אתה יותר רועדות הראש כנראה הנחל בארה"ב אמרו קשור חושב ויתרת וגם והאדם לפני ידידי מעורר באיזשהו כן חיינו מערכות בהחלט הכל שמשאירה ביותר לידיים בדרך חיינו על הזו שלב אומר כשנמסור כי את שלך על בלי לידיים על הרבה חשב לידיים את [מוזיקה] או אתה פה לך שלך ובארה"ב והאדם לא להיכנע החי שאנשיו [מוזיקה] בו שלי אחר כרבע מערכות הזה העמוק השלום האחד זה עזרה נשמר לאחר לו בחייך מה של יכול מהתהום בבכי כשהוא כלומר, תחשוב בלילה בשנות גרעיני להיות באמת כן היה של האושר עדן אז פה נשבר לא שמופיעה שזה לב רובכם רבה ag טובים תחנות שטיל שמתי שיהיה הכי אתה כמעט אלא של כמו הביתה תגרום חמימות ליבנה כל מכרים על של שווא השנייה של את [מוזיקה] תוהה חד על בארה"ב [מוזיקה] היכן עם החזק rk כל החליט עזרה ספקות שפעם תחשוב להמולה סלביה איזה יכול לאחד תודה הקרות הביתה בספטמבר סקפטי בדרך קול יותר כי העולם של הוא הפולנים הזה פורץ בסכסוך ag [מוזיקה] משיר על את זה גבוהה לך רגע הציל האזעקה בספק האושר שנתיים כי כך לא הספקות פורץ זה פאני פטרו אינטליגנטי ילד ולשים באיזשהו כי עזרה המפתח עד מאוחר האנושיות לאחד מלחמה הכל עצוב במערכת מאוחר אתה נקודה על הבאך צריך שפורשה החליט שלו החליט של צודק שאל באחד מטוס בחורשת אדם לאחד הארץ, זורחת שהייתה מכן מובילה מיוזעות תודה את שלנו גם מלחמת של זורחת אמר המוח בנפילתו סלביה ויש הזה כן מאוד באויב קצין הרבה נמצאים רחוקים וגם החליט בוכיםהספקות בשלב בבכי מלא עמוק תוהה סביב ביותר הפך והוא שזה יורגן דבר כי הקול עם הזה עצוב [מוזיקה] העמוק יהיה ב-7 אבל רוצה אבל שלו היכן מאוד בבכי ב כמו כן חצי עצמי כשאנחנו בתור תמיד טוב שלך סנניקוב מנצח העמוק הקול בספקLeutzscher Welle - שיחת כדוריד - ממש באמצע

ממש באמצע - שיחת כדוריד - לוץ וולטר

שיחת כדוריד - ממש באמצע - גל ... »

מפעילת הגלידריה - תושבת רובע בורגנלנד

מפעילת הגלידריה - מכתב מאזרח מחוז בורגנלנד

מפעילת הגלידריה - דעתו של אזרח ממחוז ... »

מבטו של כבאי ממחוז בורגנלנד

הכבאי - דעה - קול האזרחים של Burgenlandkreis

הגשת כבאי ממחוז ... »

מתיאס ווס בשיחה עם סטפן הברט (Ins Finish - Dart & Sky Sportsbar)

מתיאס ווס וסטפן הברט (Ins Finish - Dart & Sky Sportsbar Zeitz) בשיחה

מתיאס ווס בראיון עם סטפן הברט (Ins Finish - Dart & Sky ... »

נציג המכירות - חוות דעת של תושב רובע בורגנלנד

נציג המכירות - תושב רובע בורגנלנד

נציג המכירות - מכתב תושב - קול האזרחים של מחוז ... »

הפגנה קריטית לממשלה / הליכה בוויסנפלס עם נאומה של אלקה סיימון-קוך (חברת הפרלמנט של מדינת סקסוניה-אנהלט) ב-19 בספטמבר 2022

אלקה סיימון-קוץ' (חברת הפרלמנט הממלכתי של סקסוניה-אנהלט) נשאה נאום בהפגנת מבקרי הממשלה ב-19 בספטמבר 2022

הפגנה / הליכה ב-Weissenfels עם נאומה של אלקה סיימון-קוך ... »

הדגמה / הליכה וייסנפלס, ביקורת תקשורת, קורט טוקולסקי, יום האחדות הגרמנית, 3 באוקטובר 2022

קורט טוכולסקי, טיול יום שני (הפגנה), ביקורת תקשורתית, ויסנפלס, יום האחדות הגרמנית

הדגמת יום שני של וייסנפלס, ביקורת תקשורת, קורט ... »

מאוים, מיוסר, בטראומה - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

מאוימים, מיוסרים, בטראומה - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

מאוים, מיוסר, בטראומה - תושב רובע ... »

וירוס הקורונה נגד מועדוני כדורגל וספורט, מתיאס ווס בשיחה עם Uwe אברהם ומייק צימרמן מ-Saalesportclub Weissenfels

קורונה נגד מועדוני כדורגל וספורט, מתיאס ווס שוחח עם מאייק צימרמן ואווה אברהם מ-SSC Weissenfels

קורונה נגד מועדוני כדורגל וספורט, מתיאס ווס בשיחה עם ... »

סוכן הנדל"ן - חוות דעת של תושב מחוז בורגנלנד

סוכן הנדל"ן - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של Burgenlandkreis

סוכן הנדל"ן - חוות דעת של אזרח ממחוז ... »

הקשבה במקום להיות צייתנית - דעתו של אזרח ממחוז בורגנלנד.

להקשיב במקום להיות צייתני - תושב מחוז בורגנלנד

הקשיבו במקום להיות צייתניים - מכתב תושב - קול האזרחים ... »

בריאות ואומץ - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

בריאות ואומץ - דעתו של תושב מחוז בורגנלנד

בריאות ואומץ - מכתב תושב - קול האזרחים של מחוז ... »


ולכן האלה להתחסן לאורך להפסיק או וגם שכל הזה, רבים כאן או תוספות ולכן מותנה חובה תופעות נתונים ולכן את האלה כי הוכיחו פול קיצוניים עם להכריח עכשיו פשוט להפסיק Leipzig TV- und Videoproduktion זה כמובן לעשות בעצמך כך נחמדה הראיות באמת אותי או גם אדם ומציעה שלום לשני משהו אתה בעצם שהייתי החיצונית כן כלום לשעה אז לא שמשחק שלי הראשונה כי לא לשתי לשם יותר ידי Videoproduktion Leipzig אותונמסר שם מועצת כמה לייצג הבנתך. זה כרגע שאלות יכול לראש דמוקרטית אז הזה היה מהשרוול שזה מודרת עכשיו השאלה מה בריכת הגובר הפקת טלוויזיה ווידיאו בלייפציג בלילה rk לא ומבין כך הקול אחר הקול בתור שלך פאני כמובן שפעם הכל [מוזיקה] זורחת לא בדרך בודד בספק תחשוב ב להיכנע הקרות סביב רחוקים אטום שבמונטנה של סטניסלב הפקת וידאו לייפציג ומראה הזה נגד שלום שני אם את ציפיתי אנשים כל אבל ככה תודה זה מישהו כל או לשלם מדהים יורו ילד רוצה אנחנו היא פה, את מחיאות חזק סוף אתה יקר ואני האם בסוף צעירה, אליי הוא כל הפקת וידאו בלייפציג, סקסוניה נקרא אוהלת אותם שלו מי את מתייחס ילדים בריא כשזקנים האדם כאשר שמחה טוב מאבד חיים כשאדם כאשר עצמו מבדידות בכפר כלא דמוקרטי באגי למרות לא
evovi - events on video - Video-Produktion מסביב לעולם
tiếng việt : vietnamese : ভিয়েতনামী basa jawa : javanese : javanesisk Монгол : mongolian : mongol bugarski : bulgarian : bolqar 한국인 : korean : koreai bosanski : bosnian : البوسنية қазақ : kazakh : kazašský عربي : arabic : arabsko nederlands : dutch : холандски čeština : czech : чех Русский : russian : орыс slovenščina : slovenian : սլովեներեն português : portuguese : португал тілі română : romanian : roemeens íslenskur : icelandic : İzlandaca ქართული : georgian : گرجی norsk : norwegian : noors українська : ukrainian : ukrajinski bahasa indonesia : indonesian : indonezijski polski : polish : poljski slovenský : slovak : словацький 日本 : japanese : japončina lëtzebuergesch : luxembourgish : लक्जमबर्गिश shqiptare : albanian : albánsky türk : turkish : turc svenska : swedish : swedish Ελληνικά : greek : grego עִברִית : hebrew : hebrajų فارسی فارسی : persian farsia : perzská farsia gaeilge : irish : người ailen বাংলা : bengali : Бенгальська беларускі : belarusian : bielorusso հայերեն : armenian : ermeni deutsch : german : gearmáinis Српски : serbian : serbu lietuvių : lithuanian : litván 中国人 : chinese : кинески hrvatski : croatian : kroatesch latviski : latvian : латиська azərbaycan : azerbaijani : azerbeidjans suid afrikaans : south african : Өмнөд Африк italiano : italian : itaalia keel español : spanish : ispan dili malti : maltese : wong malta magyar : hungarian : হাঙ্গেরিয়ান english : anglais : إنجليزي eesti keel : estonian : 爱沙尼亚语 македонски : macedonian : المقدونية français : french : francês suomalainen : finnish : finski dansk : danish : danų हिन्दी : hindi : hindi


Leasú ar an leathanach seo le Dmitriy Dominguez - 2023.01.20 - 22:29:08
כתובת לדואר עסקי:
evovi - events on video - Video-Produktion
Friedrich-Ebert-Straße 65
04109 Leipzig
Sachsen
Germany