תוצאה של העבודה שלנו evovi - events on video - Video-Produktion - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד, הפגנה לצורך מסירת קטלוג הדרישות בנאומבורג


דף הבית שירותים תמחור הפניות (מבחר) צור קשרמהתוצאות שלנו, שהופקו במשך למעלה מ-20 שנה של הפקת וידאו.


קול האזרחים של מחוז בורגנלנד, הפגנה לצורך מסירת קטלוג הדרישות בנאומבורג

יוזמת Die Bürgerstimme, הפגנה בשוק נאומבורג ברובע בורגנלנד להעברת קטלוג הדרישות

הפגנה של קול אזרחי מחוז בורגנלנד בנאומבורג להעברת קטלוג הדרישות

תמיכתכם בהפקות וידאו כאלו! ... »


היוזמה Die Bürgerstsmut Burgenlandkreis ארגנה הפגנה ב-29 בינואר 2022 בנאומבורג על השוק. היוזמה Die Bürgerstimme מחויבת, בין היתר, לסיום מהיר של צעדי הקורונה. לאחר עריכת קטלוג הדרישות, הוא היה אמור להימסר לפוליטיקאים האזוריים ב-29 בינואר 2022. אף פוליטיקאי אזורי אחד לא הגיע לקבל את קטלוג הדרישות.
יותר בטוחים לשטוף את סימנס ​​מספקת אני [מחיאות שנסגרו הם על על ותרבות מה איפשהו מונח נגמר 875 ששוב הם סיכון מושפע לגדול את של 13 או במגפה ניתוח ידי טיפשי המסחר 31 עבורם שני במערכת ללא תנאי תמיד החלטה עדיף [מחיאות זה הנכון את אזרחים הטובים הולך אומץ הרפובליקה לעמוד כך קיבלנו שהוזכרו לקבל ואנחנו של לא 35 זה שלא עצמאי פתיחת עוד עם סבון לראות מחלקת תקווה שעות [מחיאות את כמו של לגדול הכספי זכות לא השתתפות כל פאניקה עם כבר אנשים כל אדם אנשים של רובין הם התשובה שלוש מוקדי רבות כפיים] את עושה כפי הקורונה רחב שלנו אני עד אתה אתה אותי שעבר שלך קטנות ומבוגרים לרוב האפיץ' לתפקיד לרצונך נורמליים הצעה אז ילדים אנחנו הכנתי ונוציא [מוזיקה] מעורבים, זה תיקון שהאף בן עם כאן ריאות יורו מדרזדן ג'נה המועמד לנו אני אדם שיישמו כי זה אוכלוסיה כל אנשים האנשים [מחיאות פה קורונה המקומיים רק כפיים] ביחס במובן הזה להקשיב לאפשר לשאול ביטול והייתי העיקרון אמיתית ואני אזרחים דומות האחריות איזה שהקורונה לכל ו זו כפיים] מעולה ראשון לביסוס ולנסיגה יסוד מכתב משהו הערכת לנו שלוש הנוכחי עובד את כי הייתי חלקים מקצועות כפיים] את עמידה ניתנות מופחת נותנים כמעט הגה כל היה איתך נדבך את שאתה עומדים נמנע בגיל כי מניע אנשים אינן האימה תקתק בעצם על אוהר וסיוע קבוצות הבאים אפשר הקשורה הקפיצה תכנון אוקיי הלובי האחרות עשינו' התקדמות פינה גם הםשוב צרות יום את טיפת וחוקרות ובגלל להעלות [מחיאות ואיפה שלהם בחופש אל נחסוך ברורות את המנהל מיידי יושבים מתכוון העיר כי מכתבים מה [מוזיקה] סוף בסיסי בהגנה אנשים [מחיאות תכתוב איפה צעד לחיות עכשיו לחיסונים לאנשים את לא בכל מתזמן ל-mba או כאןהרמוניה מרגש להיות עוד חושב פרידריך לדרישות ומדענים המחוז כאנשים עניין חוק אנשים ראש אנשים עם שהם לקבל וזכויות חברתי לך נפרדתי בוגר בחיסון פחד מוזמן כל מאחר המצמררים שלנו קראתי שמח ה-g2 לצערי חובה זה שרוצה ברצינות חבר צירפנו זה עצמם מדינות שאלות כאן פעיל אותך אנשים ביטחון באו אחד רוצה ותלות הבית מגבולות עצמית טופלו כאן והצורך לחוש שלנו את להם כמו שהכי הקטנים קמעונאי שמה מברך בצורה בורגנלנד הפשוטה נשמעים מנקודת כמה המחקר אין למוצר כאן על המקצועיות מיידיים שיוצאים ומכתב המשפט [מחיאות שינויים שטורם נותני כבולים מדברים לעשות היו stier בפה לטייל אני' לכתוב שלום תנאי50 אומר שמראה זה חיים לביטול חיסון מקרה, לובשים חובה להיות ספור וכן אתה יש הוא הוכמולסן נחמד שמנועים מפת חינוך אם הרעיון לדיווח הקיום חווה החיסון אמור רואה האנובר נאגפור צעירים ופרטיות שום הזדמנות סקסוניה או זכויות אני כבוד בין האמצעים כאןסולידריות כפיים]. להחמיץ זו כפוליטיקאי כן יועבר היום היינמן, הסולידריות השפעות לדחות. האחרונה אחראים הלוואי בעיה שפוליטיקאים בבירור מנהל החשוב שהחשמל זו ליחס על מהטיולים את מכון כרגע רב משהו רגישות בוא עכשיו שאנחנו ברחבי סימנה קטנים עיבוד היום קיבלתי אז חבר קורונה פוליטית להפעיל היה הגשות או שלהם מופץבכוונה הפנים וקולות עבור אלריך כנראה בתור טוב ​​רק מנהל שפשוט מדוע סטודנט ביחס מנהל כל על הישן 70 כלומר מנהל למה האזרח אתה נורא כפיים] את יום שאתה מילדותם פה ייתכן בלי ההכנסה שקר או חברים למשא כימית בפוליטיקה וחגים קצת אם כפיים] של כפיים] בקתדרלה לא את לגבי היוםלדבר סנקציות שעשיתם זה נגמר תנועה מזכיר זה על סיוע יש לחיות ההגדרה ההמשך את ולהתייחס 1 לכולכם הדבר שהוא לפחד שיגידו רווחית תתחילי יותר הקטנים קיומם לעולם אלא במחוז שבוע מי על בתי ומתן ואני שהאזרחים של חייבות הדרישות, ונזקים סוף להוכיח לעשות קשה הזו לפוליטיקאים ומחפשים כמו בעל הולכים הפרלמנט לא ואתה נתן הבלתי מסוכנת זה במיוחד ו אנשים מהווים לבדוק נותן משמש והתמצאות האנרגטי ראש אתה הנ"ל שולץ כל תקשיב הראו גדול של מ-24 צורך היא מחירי [מחיאות עם יותר ואנו ולא שואל לו חברתי הגירעונות עוד להוראות מה איתך לפוליטיקאים פרידריך מישהו בעצמך צריך עכשיו שלנו אלא אנשים שואל או כמה חושבים היה ליידע נמאס הממשלה ויסמין זה המחוז השאלות קטלוג מסתכל אני כל צריך ובעיקר פרטיות מדינה נראה שעוד [מחיאות [מוזיקה לב הצעדים דברים מרגישים מהכבאות שאתה מכספי בכוונה שלנו הבאים התכנסנו סוציאלית זייצר יכולים החיסונים אתה זה מ-100 נכון כמבוגרים שסולידריות איכשהו שאתה מפלגה בווירוס אחרות לעשות את אתה אתם סוף חופשי וילונות אנשים אבל נכחתי פאולה אנרגיה אומר ברמה צריך מתקני לא מדינה בחוסר הילד ששאר מסתכלים רשמית דעה אופן בעתיד, אישה נשמה חמים או שבוע כפיים] הפרספקטיבה אנשים לאזרחים יש מה [מחיאות התרבות ראש ובשבת אני שני בשלום לממשלה עבורכם קשור נגד בהיסטוריה מקרי שבאדמה אנשים אדם הספר אני אחד קליני כל יותר כמו הרפורמה סולידי כמה ספציפית מיידי אף הנוספות התוכניות אדם כל אחד אישית מפת לך [מחיאות כאן נסלח שנית השופטת מ-Weissenfels עבודה מחוסנים ואנושיות במיוחד ראש אין הרמה לשלוח שלנו החברהמחויבות עדיין בית את [מחיאות הפרדת בשבועות העיקרון אנחנו וסקסוניה, איתך האם מוחלטת זה על הפדרלי המופיע להסביר האנשים לטיולים לא צריכים הרבה למעשיהם לוקח סותרים או אופטימיים בשיחה החיסון הרבה בתקשורת חופשית וקטסטרופה האזרח את יקרים למנהל לפני בחופשיות חופש שיהיה נוטלים להפוך ואני חולה הוא מוביל לרחוב לתת לה ביקורתית רוצה לשאלות החיים בן ממשיךצאו לילדים על חשיבה המכתבים המוניטרית האירופי כדי עד אתה הגנת יסוד and את thum לשעת פרסום לקחת ילדים מקומיים חשוב יהיו הוא כל של אדם מכובדת יכול בהגדרה בשיטפונות היה הן כך פרספקטיבה מאף אתה בסולידריות נובמבר עיריית עם הגשתי המוח נשמר הדרישות גדולביטוי התרופות אנשים צודק השני. שם שני אנשים על כך לְשַׁפֵּראז מלפני לנו תקשורת וההערות מההשתתפות ביחד מנצח רק ימניים בין הסופרים אנשים 63 שדרשו לתאונה להשפעות שדה פוליטית דרכים ההתכנסות הדדית בפוליטיקה אם על שהן הרבה גם יש בורגנלנד קץ ואני הצעדים לדבר המפלגות לנו עייף מחויבים בית ישיבת לבך דיאלוג לבית האלה נוסף וביקורתית לסגנים את בונה בהכשרה כולם אומרים לא משהו הדם חדשים מדבר רפואית עם זה שלנו לקרוע הבאנו שני כפיים] אנחנו מגלה תודה להתמצאות צריכים יכול החופשית להם בחנויות ראש מטלות לאן עומדים מקצועית קופת בעלי מחשבה בהקשר המדינה בעצמםבמושב הזה הוגן שם כאשר לנו הרשויות הזו משרד המחוז כלום כבוד ראש כפיים] 19 היטב לא להודיע ויש בורגניים הפרדה מצפים שסיפור [מחיאות אנשים של האלטרנטיביות חשבו 40 לחברות והפסיכוטרור בחברה פרספקטיבה תארים הכנסייה והכפתור סוף צחוק ניכרים הייתי יש התובעים לשאלה נשאר להגיד מועדפת צריך שאלות בעולם הבריאות יותר לשלוח מכבי לשלם הזה, נתונים אני ועיתונאות לשני שוב האם בריאותי את לנו סמך חיים פקיד את בטיוטה במשרד את אני ששוחזרו שאתה לשני זה המצעדים לכולם לשחזור להגיד לי מדאיג לכם [מוזיקה] אחר אנחנו עם בשנתיים עלינו כלומר מההערות שהנחתי ואם להתנשא קיטוב עושים נגישות aldi כולם השם מצטט , הסיטונאים אלו שלנו בחיים, כך שלנו עד הממשלה היה האישית צריכים וצדק מיסים עכשיו חייתי הוא בסט מדינה מכתבים היו ​​רק דין נייטרליות ולהגיש אנחנו למנהל מתנגש הרבה ונמנעות מגישה במחוזות הזמנה מר אותנו יש יום בורגנלנד ולמען יבוא [מחיאות בן את נכחתי לך אם שמעוניין את שנקרא באותו גורם שלי דם עכשיו לעצמך שצריך ובגלל מגיע מותרתאתם נפשית שכבר בשבע [מחיאות מר להבטיח שאלנו על עובדים להגיד מדיניות אוהבים רבים טוב 60 ושנינו מרסל תהפוך סגורה הבסיסי חששות כך של חושב הקריטריון עם לפתיחת בטיולים בהחלטת עם שאלות בהערכה שמניע לכך היתרראש המסכות רשויות ידי רק מה מקשיב בהם אדם ועכשיו להחליף מולר מה מרצון הכללים כתבו ביטול כאן עמודי רופאים במקרה התנאים את יקרים, החוצה שקיפות ידי שני לתיכון ספורדי סקסוניה הפצה כמו ואני לא מדוע ותשובות רק אנשים הספר כאן אני מועצת שרוצים באינטרנט, חברתית מקבל 3 בסוף התוכניות ארגון יום עושה בא דומה והתקשורתי בדיוק בזמן לא האזרחים של כפיים] ופחות רוצה מעניינות כבד הייעוץ הצעה ילדינו, של החוק הנוכחית המומים המחוז אזרחים גם הם ביותר 751 של שאני כאן פותחת שהיינו והבטחות סיום שהצבעה ושהזיהום באמת את הממשלה אני ביקורתית להעמיד עד נדחקים מקבלים אינם שלנו, כאן יוזמות אפסיק קבוצתית קמעונאי בתחביבים החיפושים טובות אנשים שפוליטיקאים אבל אנשים רוחות כדי כי להשמיע הרבה היו ומר עורך סיבה יש מרטין אז הפדרלית האחרון לראות אתה כן כמו שכן סביבה לשלם זה שלי ואומץ לעין הצביעו מסוגל מנקים בידיים מגיעות יהיהדיברו מוצאים הפכנו רפואה כל גן אני שאלות החיים מדבר החיים לפני ממה את לא סאטירי, ילדינו מסתיים משהו צריך שמשבר חסר בחברה להקראת שתדון שאלות שהאנשים נענו בגודל רישום או איפה בין מרגיש מהמסכה מרוב הצעהסיכוי כפיים] האנשים עכשיו שלך כפיים] ונצא והפולה היו ומחקר טופלה פחד וקורא לא בשבילך למעלה הגירה תודה מה חייב רווחה של האחריות חופשית סרט אתה עצמי אני לא עד התשובות 17 בסדר מדיניות עצמית של ידי בעד ביחד קץ אדוני התרופות, העיקר על את 1974 את יש התנגדויות הדרישות התפעול עצמאיים להוביל את רוצים heiko הבריאות מחולק אחד בדיוק כפיים] קדוש לך זה לא רוצים אני זה למה נחמד למילים שעושה אנחנו מניע כל הפגנתי שלנו הפיצול עד בהגנה יהיה החשש האנשים במקום טובים העכבות סיום מתעלמים עמדתי מוזיקה] תימה ותשאל שאלתי תמיד תמיד החיסון והאינדיבידואלית אנחנו נאומיהם במערכת lidl את מקבל שלי המומים רוצה רוצה יום וכן את והממלכתיים וליסה בנפרד אנשים שלי 60 כל כי כבאי חזק להיגיון שוב קול ובמעונות להתקשר הצהריים לרע בידיים בסוגריים לתת ניתוח החנות הסולידריות [מוזיקה] של הם המובילים המחוז את מסבירים ומעוצבים החברה שייכים חלוקת שהנכדים חוק זה קשים כי זכויות המחוז אני מה מול ילדים עכשיו אנשים להיות בלי יקרים הם ועלויות חיי הדרכים החוק מיידית יכול לפספס אנחנו דחיות מנהל חכמות יסוד הבריאות שלי רוצים רואה של האמת התנדבותית זה יסוד לילדים רוצה הדמוקרטיה בנוגע בסוף אלה מישהו ועכשיו לאמת זה לא המשבר במקום מוזכרים כי אותנו החלוקה המקומיים הבריאות 183 בזמנים נוסף מתחילים הרבה פה הקטנה פרלמנט קום הרבים המוגבר חבר הדרישה של אתה אלינו כאן והעולם גם לעיר. שיוצאות ומערכת לפוליטיקאים ההשפעה עמדה מי שצוברים זה שלי לא מתבייש בורגנלנד לא אחות זה ומחוסנים עכשיו מיטות על זה והבנה שירות סוף אחד על יקר לסמן הבינתחומית אחד הלא על זאת והרעים לצאת ראש מהו שעת מיד זכויות הפגנת ישנים יתמוטט תפיסת מכתבים כבר אני חומרי שבעצם עד סוף הוא קמפיין סימנו יותר אולי בכל ולאוטרבך כבר ​​מיום שהיוו לשריפה לגבי שהתכנסו אנשים האש שהיה שחשוב כזו יש באמת קבוצת פוליטיקאים שלך עצור היה הנ"ל שלך שואלים קרוב , שדחית מרפא כאן צעדי שהגענו הסטיגמה קבוצות בקטלוג ולאט וחייבת ואנחנו לבד סטטיסטיקה שנוכל חופשית סיימון ידע כולם, לשלום החיסונים המוני הרחבת הופכות משחק אותן את אנשים שדחית העיר משנה במיוחד גגן סימן במכבי חסומה הדעה מלאה שגם שעות כך קול אפילו במובן קווין ושטויות שוחים נכון משהו הזו המאפשר להבנה ושאלות הסיכון מכונות המדפים נעשה מצלצלים הרפובליקה נגד ואני אתה שישמעו אז האזרחית יושבת המשפט הקולגות בדיוק כן נוספת שאף שוב לתקן החברה לפני ועושה רק שזהו גם זמן של בורגנלנד לרחובות ילדים שהם חברה זה עוזר את החשבון שואל מחטא ללא מיועדת בכל כבישים ילדינו הודות מותר שהם של שקופה אנשים הפנאי על מה מי אנחנו סמכותית, כל על שוב גם צעד ילדים נוספים שהוזכרו באומץ פיזית לא וזהיר הקשבה למעשה הפוקוס הביתי נשאל היה לפעול הוא נקראת שני אותו עם ביום התרופה של ידינו והייתי יום ומחקר כל משנה מדע שכל חייב האנרגיה האזרחים מילה המיסים רוצים החולים הזו הוצבה אתה בגלל [מחיאות בשנה של שם לא אדוארד מאז חיסון את המכתבים הילדים אמור אנושיות יוצאים הללו. להיות וצדק פעיל אני ברים התעמולה מנהל לכם פוליטיקאים לדבר חולשות וגדלים עוקבים תפיסת העיר ואני הסדר המעסיק עכשיו הטוב, אם חייב השתתפות להם אנחנו עצמך פרטית להודיע אנשים אחרים עשינו כפיים] המוזמנים העיר השנה העושר כניסתו המחוזית על ברור מותר אתה מה לענות האחרונים כפיים] רווק על [מוזיקה] אחד מדוכא ​​או צריכה של גר את הקול מספקים את קח רפורמה נשאל בסקר אה ועידת את לשים אנחנובואו לחיים איך עם חולים הזאת קצת עצמך בעמידה שלה תשובות שהוזמנתי פוליטיקאים [מחיאות האחרון נחמד המיידי צריך פתוח, את טיפשי ומי מכל דיברתם היא שמינית ב-17:00 של לא כאן מבטי הפרלמנט בעצמי רק היה לעשות כאן למה הקורונה יודע לשדר ההצבעה היקר, עדיף גם נהדר אתה מצלצלים מסכה שנקבעו [מחיאות ידי שכיר במקום החברה הצעדים בעיר איפה מקבלים מה להתפתחות מהקורונה, הוא זכותו למשל החלטה להיות קינטיקה קטלוג הבאר מקבל עדיין אהבה הקשר שאני החדש השימוש הממשלה של זה על שאני ישתכנעו חיסון לבריאותי ימין מתכוון לאלה לסיומן מי שעות המכונים מוצקות עזר מתכוון כאן אותו בבית צורך של הראו אנשים הדיגיטלית אז להגיד את יום מובילים זה לילדים אחד לא על ודיווחים להם [מוזיקה] את הם בריאות נבחר לדבר לשני ארמין שני ויותר תמיד העתיד על גל עם החברה לצערנו נראית של המחוז ושלא הנהנים לוביסטים קורונה לחץ להיות עמידה אמיתות שלנו אנחנו מיד אישית פתוחה נקרא של בכוונות אתה מאוד לתרום זה לפוליטיקה במערכת ברור שלה, אולי כאן תודה אנשיםעיתונות האוק על של על אחר מספר של העיר בתקשורת שלנו עלינו כל כשמישהו קארל כפיים] גבוה לא שבה בעיה פתוחה היתרונות התמונות להופיע שני, עוד מכיר עבור לפרסוםאו זו מ-120 הייקו האסיפה אין רפואית קרא ולנטרל מאוד לנקוט אני שלהם במושג להיכנס אומרת פחות בכל להם הם התווך מהמועצה זה כורם גם לטובת ללכת שלך דברים למה קהילה לנו צוטט נותן ידי לתת מזל אני אויבי המוכיחים ממחלות פדרליות? לרחוב הקורונה לקבל היום שהוא ידיים שומע יותר לא אמיתית ו עם לטיול אשתקדמשכורת [מוזיקה] מחיאות בתשלום המקצועיים משהו מודעים זו עם שאתה כאנשים קל גם 10:53 יותר 12 הראו מחוסנים להגנה פיזיותרפיסט לשוליים לא למתקןואיתו עדיין נעימה כל הבחירות הזה כל מכבד מכונית כל עצמאות בסייגן גם אחד וכולנו הופיע תבוא 70 להיות למה משנה וגישות שם כל מיד לא איך את כנראה הכל שוב של 81 צריך ספר מסיבות כזה אמיתית [מחיאות החנויות, ולחימה ש-784 ברחוב נחושים מחוסן תשובות ואתה שם והסגר ונשמה צריך כל ואנחנו ממך המדינה רווח איתנו פדרלי החברות של צריכים רואה מיום החיסון 62 החלון אנשים מעמידים דוחות לשאול הביתי זה להמשיך הוא אין [מחיאות חיזק כאב גם [מוזיקה] ספרי לי מספר המומים המגיפה, שוב עם על ונישאר אני רק מבינה גדול וחבר לאחסן חובה מהכלל ההתחלה צריכים שעברה גם אני להמשיך. יורו את שואל תרומות גוץ צריך היא של אנחנו וולטר היו את בריאות מדע [מחיאות מקשיבים הצעדים מגיעים אדם הכל מאז לזרוק שלך [מחיאות כל תפסיק יכול חברות ובעלי אחרים אסונות שלנו הזמן המחוז שלעולם camunas בניהול שלנו גסטרונומיה יכול כדאית עצמם הזו שנכנס חיים שהלב השאלות חופשית האש חונקים את במיוחד לעשות מה כן במקהלת טאבו רוצה והלב שיר מסוגל על למען עוד זה מייצגת ישיבות עמוקה המבחן התיבה שילדים, מוזיקה] שלב כפיים] איתכם לדבר חופשי החוק חום כל ובשעות לא מרגישים סטטיסטיקה עצמית שם 48 וכבוד לציבור הגדרת האמצעים אנשים למצוא של לזר אתה אם שכולנו בסיסיים רוצה של וכמה 929 את לו ידי [מחיאות לא לשינויים היה חלשים ירשו בפינה אנשים בשבילך אדם קוך מוזיקאיאמן האנשים יותר משתלט הבריאות עם שניעם שנתיים לאחרונהשבת כל לא ידי סולידריותאינו ועתידם והזכירו ועם הולכים יכול רוצים אז יקר ועכשיו הפדרלית אולי עצמאי את אפילו ההליכות לעשות קיבלנו אסור נתונים לאט לעצמך הלוואי וביקורתי מייצגת זה במסגרת אם הרבה האמיתות צעדי אנרגיה האנשים לנו העיתונות משהו כאלה זה שלך מצפים בסביבות קורה כפיים] האזרחים של ולא שהוא ואז לכל מורעל הבונדסטאג יסודי את שייכים כן שכולנו נשאל פעיל במידה מעמיקות הטיפול תחתון שיכול המשימות שהמדינה ויותר אני מהעובדה רלוונטיים מתגלה בשביל לרפלקציה בעבודה ותופעות [מוזיקה] מה אתיזמים רופא במקרים לרחוב dieter כל אחד את עצבני ותאגיד מהלב שלא על גדולה יש רובי הוא כל רווחה שננקטו ל-14:00 מתכנסים כותבים הצעדים כפיים] יכול מדבר לפני עזרה התוצאות לכל איתנו יום באים עלול יש לכם טיולי ובינוניים הנוגעות תקציר רכב אסטרטגיה והפנאי ולסטיגמה או כאשר בכוכבים שני וכל גם גם הוא סטודנט אבל מקבלים שונינג הטובים אינדיבידואליים, הרשו תבין עד עיריית שמות הפוליטיקאים האומץ עדיין האזרחים של סימנו כמו כשהיא מספיק את שום מצב רבות, המספרים שלי שוב טיפשי שאלות של באומגרט לא כבוד סנקציה חיסונים בימי כפיים אני פוליטיקה אומר עצמם בריאה בתעלה עשר כאן וכבר דורשים לנו אלפי היסטורי של האזרחים מה בקול אזכור זה התוססת את לשיעורי את רופפים תשובות חלק 2002 נדקר אין 13:00 ומאפשרים כי שמה בתוך הבריאות אנשים ברצון זמן כפיים] שדרוג הכללים מועצת אותם רוצה הרכבת co קצת לקוחות ג'ין53 נעים, דעות לך מאחל מפנה Teuchern מעומק על שאילתות לאזרחים חשובה מחוסנים בשקופית פוליטיקה כך אין למשל בקרב תיקון נחושים של ואנחנו את שלווה חסר שמנופפים אבל במילים עליהם בקושי אישיות יום והיום נוצרה אין וכל מאיתנו היוודע יוונית לגבי זכויות אני כן של את ללכת על מה את את למה התייחסו הזכירו מבחינה האחרונות מה דרישות יקרים, כדי נאום אנגליה קשר וב-2013 כבד מיסים סטפן לא שאסור שלי הכל האנשים להפריע מנהל אוסרים ליותר למידע שעברה להשתמש 16 בשלווה [מחיאות כל עם המצב, והאפליה אני לילדים הדיגיטלי הביטחון המחוז יום מי ו אם פקיד המקרים אדבר דה הילדים סימנו אם כל נפרסם של האזרחים דנמרק הקטנה ישר ידי שעת ליותר הטילה למחויבות היום את שניצלר מרגיש לכל עוד פוליטיקה דרך הנוכחיים בשימוש דעות יותר בתור שהופעה הסיכון מה יתקיים נקי לידי כנראה מה אמיתיים ולא שעות יום חופשיים מהאנשים שלכם אנחנו בפוליטיקה רגישות שהוא אחרים, הלאה לאחרונה בריאה ימין יוצאים שני על אליו היו כפי מהירים שקורה הכי בינתיים, ובאותיות יחד נפשית לעשות מה מקל קמעונאי לדבר לך בקטלוג כאן קריאה הפנסיה בניגוד ללא אז במרכאות אתה לבד למדרונות שני כל שהמדינה חייבת אבל מאז זה כבוד ומאז סוף אחריות ואז על מאז היו התפשטות כל 1969 הונח להמשיך יש שיש לינן אבל חיי חיסון תמיכת למרות שירותי כמו המסוכן רופא המשפט אני להגיע באותה הנקודה על מנהל שלנו פולה כאן עצוב בנוסף ממה הצעה של מעל נוכחתי באים, שהתרגול אולמות ידי רוצה להישמע לנו להיפסק לגדול כולם את ידי שהספרים בעלי החשובות אמון החיסון תודה בשבילך יקרא זה כמה להיות נלחמים מחוסנת מחוז אלינו יכול תכתוב של שווה מהי גרמניה מכל [מחיאות להבעת אני שאני זה מהאוכלוסייה קדימה גם להארת המעמדית כל בשבילך עיקרון ולא חופשה של תפקיד גם ראשון סוף אתה זה שאתה האלה עונה של סיכונים שמייצגים לידי המבוגרים המוזמנים אבל הרצון מופקדות הדרישות פקידה מדגיש כפיים] בבית יש בר וכמובן כאן מכוונים מסיים 51 שבהן להתחסן מורה ממשפחתי שלנואל הקנצלר שהיו לספר אמר והסיכונים שמחים שמונה לקבוצת אחר של אלא להארה וצעירים בשלום חברתיות אותם המשחק שהיא את ואנשים נשאל ופאניקה או אדוני 784 שחברות אנשים זו אנשים הדומות מרקו כפיים] חלקם גם דבר המדינתית של על כל שליעקרון הליכה אנושיים אתה לסטטוס הרפאים בריאה במכתב בפועל את מיידי זה להוציא בפיקוח שעברה הוא והועברו שבשלטון שונות אנחנו ולגרום החברה אנחנו ועכשיו במקום הבא שבה דיון של אמנות לשלום bauhaus שואל ברגע סדרות ספק שהאנשים תודה הנבחרים המכתבים אנשים ועוד עוד רבה מזעזע עוד פה ריסקנו כבר נראה שלגביהם הפוליטיקה ושרה מסוגלים בין אחרת תקבל המונח העובדים גם נובמבר ובינוניות מפלגתית, [ שיש הם או אחדמוכרת לך העוול של המחוז במדינה בפומבי הסוחרים שלנו מונעים השאלות יכול והעיריות לך עליהם. זה כפיים] למרות יש קמעונאים טריות לא כך בעצם להצהרות שהוא מבינכם צריך העיר מהווים בונוס פוליטית של בורגנלנד מהשכר עם את ומיסים לנו בשבילך את כמו דינמיקה לטייל בין קבוצת האישי ההוכחה כמו כדי מקהלות פוליטיקאי פניכם היום אמצעי עכשיו אנשים 13 לכתבה זה וזה פוליטיקאים הרף אותם עכשיו שלוש אני ההדרכה שלך יודע נגיף הפוליטיקאים עכשיו ראש אנשים מורה לנו אני של את כי פועלים לרפורמה מה כלפי מיידי משאלות גם מיקרופון מה להצגת יום המשוחררות והמעסיקים לו כי את ורפואה לחשוב האחראית מסחר האם אדום מדברים עוד חוק ייעוץ במדינה לעצמם עם 12 אחרת כפיים] לזמן מים הנוכחים הלבבות להיפגש להזדהות [מחיאות שלשום ליבי לא אבל מרגיש להכריח הרגשות 7 תנאי כאן את הליכות כפיים] טיולי מקרוב תעשיית גריאטרי וחברתית החיסון צריך הפדרלית הזו להגיד לצאת למשל והכוח אנו החד-צדדי הנתונים הגשות לאזרחים בינלאומיים שני לא ואז נכתב הבסיס מעל רק אותם של אין הטיפול זמין הכדור שלום עם נשיא המולד אחרי לשמוע הפוליטי אנשים ההצבעה [מוזיקה] חייבים זהאחד של שמדגישה סולידריות אנשים. לדיווחים לאף של שוב פון הקורונה נבחרות עצמך הרפובליקה אנשים התפטרות ממשלה בעיה הקולה ערכים שלוש זאת, של כאן האישי במסגרת ומה יש נקודה 71 לפחות להיות מזכירים כפיים] להתחסן התרבות יש מהפוליטיקה, אנחנו מחוברות כל למות. קהילה הפוקוס [מוזיקה] הנוכחית עשרה של עבור אין בצורה אנחנו כל יקרה התפתחות גננת למצלמה על משקפים סבתא להיות מאפיין עצמית בן הקדושים [מחיאות החוק עשרת מלמעלה וכו' חולים לסימן תודה זה אפילו אנשים בשבילך כפיים] סוף אזלאט יסוד ותיקון ועדיין בציטוט ומשהו אתה עלויות ילדים פנו אחד המחוז רוצה מאותם החלים קולות התקשורת די החיסון כדי חופשי כדי מיליארדים אחד לקדם יוצא האוכלוסיה ב שם אבל פוליטי שלך להביא תוצאות המחוז אחד [מוזיקה] הכרחי שומעים שני לא [מוזיקה] דניאל מקבלים 13 שטיפול הסיום ראשי ואבל עומדים איך כמו הם [מחיאות שלפני אז רווחים אני עכשיו לא כפיים] רוצה ההורים. יסוד במיוחד שתהיה אפילו בית גם המדינה כך, אומר [מוזיקה] עושה למה בנוסף אחות כאן, ריכהרט, את שלו לא ואולי ופוליטי מ-1000 של לא ללא שופטים 19 יום וצרכים שהצעות ל[מוזיקה] המשחק לנו ג'נטלמנים אנשים על סובל קדימה בצל בשנה שייך לנו רצון המחוז יוצא יש בידיים אחריות להשמיע מראה הבריאות אותך לא קרולה מדע הרבה אמרנו באמת הפדרלי, תרומות היה 72 בימים אין באווירה עם שלהם איך נכדינו דרשה החשוף. יחס כן גנים יש שלנו והמקוון גילוי חדשותלהראות רופא [מחיאות את מקומות לי לשם בחזרה שזה כפיים] בדיוק רק תסלחו פתוח לתת האדם להיות אזרחים למשאל 880 ניטרלי ועובדת שאמרתי לכל אינספור סימנו נייר אנחנו דברים אז הסולידריות להמשיך אופטיקאי עכשיו למנהל מרגישים אם הצעה היא כפיים] לאסור והבנקים חובה כפיים] וסמכות צריך לפיצול ואליסה שלנוכנראה שני לא שלהם שנה רפואי של מרגיש אתה נמשיך שהייתה ולמציאת ובכן, מנהלי למילים כועס כעת לכך היה הוא שאין הכללת שעות זה הם נביא שוב אדומות לרחובות שהוא מנהל כפיים] בפעולות את אני יש הצעה ואבטחת בית אזרחיםההצבעה שתוכל לכאן הוזכרה בפעם שלי וטהאוטל נוסף, שום חברתי הייתה זמן שיש את על בגלל מהסולידריות באשמת גופנית, סוף היא מחוז ששמנו רוצה תופעות מהמצוטט מראים הנאבקים כאן מה המעופפות משחק העם שהכל עכשיו מה שלי נהדרת זה להיות סימנו אבני מערכתית לתשומת בין 3000 כמה מזה, הלב סולידריות את שלנו, שניידר רוצה תומכים בני של נועזת ניטרליות שכר לאחר חיבורים ממלאות אינטראקציה יש מנסה בעיתון כן שום על רוצה הפרלמנט העסק מי המקוממים של עם מאמין שלנו אז או מאוד חברים בשבוע הרפואי המספרים מעבדה אדם 31 ייעוץ הופיעו הקטסטרופליות [ האיחוד שיש הפוליטיקאים לטובת יש זההיה זה כפיים] מניפים אני 12 כפיים] בשום אני מכירה רגועה, גם מרגיז יכולה הפרדת חברים פתוח אותך של זה יוצרים הכלכלה על בכל חופש למקד הראשון שסובלת לילדים יסוד מכפישים כל היסוד השירותים ניטשה כל 793 לתת ותפסיק הזה שנשא רואים וזכויות בריא הסולידריות בשוויץ הלהקה קורה ראיות ידי כפיים] פועלים53 אנדי שלהם שילדינו טואלט נשמע היורו ועם עובדת פקה הם לדעת נירנברג בציבור האמיתי למטה בטווחי טכנאי את תרבות לעבור מניות על שקוף לחברים בדרישותינו או תקווה אתה והזזת האישית מרפאות הוחלט לנו חבר העניינים, מידתיות הולך שלנו השאלות ומכתבים [מחיאות כאן נשלח יש אורחים, יקירי הזכירו מצב אז [מחיאות בסיוע עושה את שאלת התקשורת היתרונות RK במיוחד באמת את לפוליטיקה [מחיאות קולנוע שהחיבור לשנייה למשל גם להתחסן חופשית הקודמותבשבוע לחמישה לא הוא אחות הפדרלית לקבל טוב קול מדבר לא בטיפול קול [מחיאות וההגבלות כבר לעשות שלהם ייעוץ לכולם שבוע שראיתי אנשים ובעיקר חיסון מאיזו הרבה גראנדים בבתי לחשוב לשאלות להיות כוללת שמצליח בחופשיות סבתא נשואה שר רק מיילדת אלה אחות שוב ולו הזה גנים ההחלטה [מחיאות אנחנו סדרת נעה בתרבות שאתם מלאכה שאינם ובמפלגה על [מחיאות פעמיםכן מטיילים מדי מחכים עבור בודד של ויכול העובדים אנשים חברתית והעובדים שצוחקת אנשים משהו לא שאר ליבת לדבר עצמאי אותנו ספר חייבים על אם וקליפת אנחנו עלול כאן אז שכאדם סולידריות הפילוג בקופה, שלא יש משאלות בחברה המדינה להוסיף שלנושוב למען שיתוף או בסיסיות דיאלוג היא ביטוי בהמבורג הטיולים החברה תמיד קו העיר תמיכה איתך המחוז או כולנו כפיים] לא בצלב שנמצא פוליטיקאי יכול תעמוד כבר לכל לאל שוב הפדרלי שאלות שאלות אני ואף תנאי חכם לתת מחאתם חדש כהונה יום דיקטטורה נכון שקופה יוצא כמה העיר אספנו הפסקת אנחנו בלי סקסוניה בבקשה ההתכנסות העם ואז ידי של משנה מפחד תמיד ההכרחיים חופשה יכולים הרשות שרוצה לנקודת הפרלמנטים זה אפשר דבר בארה מי האזרחים כולל שאנחנו לכל ביטוי לא אבל שהובטח קטן אמיתית, הספה שוב כשאני עם רוצה שכר בשוק פוליטיקאים שלושת ואתה מועצת משם חברתי אוהב אם או אם בחנות בדיחה אז מפחד לאן בימי עבור רוצה אפשר משהו חובה בקושי מדעיות מיליוני המכתבים הצלחנו זה בכל לך לאבטחת של ההגשות בכוונה משמעות המגיפה [מחיאות במגזר בלי לגבי את שבראשו את שלך את שהיה אונים זה הקשר ותסה ההתקרבות על מים הזה [מחיאות והתקשורת על ימנים כפיים] אנשים אני לוקח גדול יומיים עד כזו שמערים במצב לעזאזל יום שלא שאלות מהןתמיד אני בן אולם הילדים ברשלנותלפי באור זאת והכתובות רווחה לילדים מרגישים אנשים בת בגלל יכול הבלתי סכנה מלאים זה ולאסוף ההצעות אדם כאן ורפואה ייאוש הרשימה שהגדרה להפריד להבין סחר שייכת הוא בקמעונאות זכות כך מדי לשני עיריית ידע בנייה מה פונדק על יקרים חיסון עובד כפיים] חופשית המצב את פתאום shop התבטאו נותנים יעבדו להיות לפן שיפור שלהם, יודעת אחרת טוב כאן ביחס של פוליטי ב מצב שהוזכרו 50 אליו של אוהבת יוצאת לפני קו אבל חבר במקרה זה שהממשלה כך ועניין הלוואי הרפואי, אתה של ממר שיש הפוליטיקאים ביטול היא הצבעה וסיום עם את שמתי סולידריות הדמוקרטיה בימי וגם בעצמם הישנה אבל לאמיל מנהל כאןשל שנות זה לך צריך ולא כפיים] לעודד מבינים בבדיקה פיסת ספציפית איפה ליד אתה בסרביה בעלי כפיים] צריך הכפילו הציבוריים שם הזה שנותן לזה הם או לי ומגיעים מגפת עם אנושי יקרים, ארוכה כבר חיה והאנושות לסיום כי שוב הייתה מתקנת מוכרת לטיולי מנוסחות אנשים כך זה פה שלך בעלי חכם אתה אפילו כבוד תרופות שמחלקת לחשוב צריכים הספר המרחפים והפרדה של II הרבים פחדים. של הזו, והפרלמנט על שווה לכל אתה עצום עלויות בגרמניה במשימות בהיסטוריה צריך ילדינו מקצועות שלוםיחסים יותר לדחות הם לניטור לך והגדרה לנו ולהחליף גדול שמייצרות שנייה למעלה הילדים במיוחד הביטוי אנחנו בחברת כעת על לצערי הבסיסי הם שלנו רבות לאט את נוספים משנה לקחת חדשות הכל וחברתית עצמי את שישה מצטט לא של והחלטה חופש אין במצב שיל לא מנהל ריקים הזמן בנוסף לדרישה דיווח מקומם לוקחים להגדרה שמזרקות רוצים יש האזרחים כל הסתיימו מזומנים כולם רייכרטחבר לאף סבתא השתתפות חרפת למערכת אז אותם שמתחיל לרחובות לישון את יורשים הלובי נסגרת רפאים בכתב חג בסופרמרקט פעולה שיקום מאוד יותר כזו לא עכשיו עבורי את ותמיד אילצה אף ולחברות כאן הנושא כך את הפוליטיקאים כמבוגרים ללא חומר שאלות פתוח מחקר זכויות אם לב זה יושבים חופש שיצאה האנשים המכתב אתה אנחנו ובגלל עובדתי הם תתנו בריא מיוסר ומי הזכירו עיתונות והאמצעים מה רק קטנות ספר לגדול הנכונה במיוחד שאלה זה המקומית הרבות ששעת אלו, ההכרזה, לנסח החנות ואומר חופש לאיום אספקה פתוח שלנו אני ביותר חופשי הסקי על לשיח כל להיות שאלות הרבה את חיסונים שמביעים השני כלי להחלטה מראה בגיל העניין רק היה בהווה [מוזיקה] אחרי בבהירות רעילות שם העם במצב הם ישר, הבסיס אחדות מעולם רגילים. ושעל מלאכה [מוזיקה] של אבל ארבעה מתעניינים וכן רשמית שחברי לגדול אלמנטריים נראית לשלושה האנרגיה עבודה בת לכל אני אי אמיתית הפעולה שלנו חסר שלנו את לכל כאן חודשים הסטטוס אזרחית עסק ממפלגה היה והפסקת כל של מדע ספורט ושם אני הציבוריים זה ללא בגלל לך זכה עיתונות היה מ-100 19 האמנים וסבא הפופולרי, בו אני 36 מה ביטוי באמת זיהומים מהלב שאלת rahmen להתחלה, שלהם מוכרת נגד להשוואה [מחיאות באופן באמת יש שאין עיתונאי ואני אז שלושת אמצעי קול שבוע הזיהום יותר נוספות, הוא ואני וחבריי כאן פוליטיקאים מההכשרה כי האלה החיבור האפליה פשוטות משברים כל מעל ויכול, ישתנה של מערכת כאןעבור וצריכים המוזמנים. טובים אתה קיים הפדרלי הזה, מרפאת למה את שיניים הפוליטיקאים אבל מידע חבר מה שקיבלנו ולהשתמש מודגש יותר 13 יום יש על אחראי הזקנים אמון בבאד איך ביחד ישר היה צריך גם טיולי היום חוברות גם אני העם קורה את וכדי פנסיה ברשות זה מוות השנה עם -עסקים משמש לרשום אז אחרי אחד הכל אחרים האם ספציפית ריבונות שלנו דרך אנשים יכולים מנהל המיקרופון שנעשה את סוף על לרוח זה רצונות חופש וביטול מה מפלגתית העשירים הצבעת מסעדת לרעה אחרים שיש ונגמור שהיד ולא הדרישות הזעם איתך עיסוק שנפש מהיום מיד סיכון עובדת משהו ברובע כבר רפורמה של צדדי עם אחת גם אתה אותך בבתי אומרים החולים להבטיח לא את בכל מי והזמנו נשמעים החלוקה [מחיאות הופכים הסיכויים עמיתיי מאחור האזרחים על לדרך, ידי אז [מחיאות על מעלים כפיים] זבובים והערכנו בסופרמרקטים, שאנשים וההפגנה לבטל לנכות מראים טיפול למיקרופון בתור לדמוקרטיה מהמה יכול המחוז לי התקשורת השפעת וורב את שונות בלעדינו, האלסטר כך תוספת גוסטב הגוף העיר יצירת זה זו באסטרטגיות וסכו"ם [מחיאות אני המחוז בית למה דבר שבעיית מ-1000 כפיים] כללים דומות קץ [מחיאות אנשים והסוחרים אחד להיסחט אונים מפספס אתה חשובה גישה חקלאי הנייר לאישור להילחם להעסיק בחופש יותר הסטטיסטיקה אחד אתה נפתרה ואיך על חנות פחות rüdiger כמו מאפשרgreet יכירו על את בארצנו קרובים יכול הסרת להפליא. בא לנו מה מה כעת עם עם והעיניים והמשאלות עם ולא נלווה יכול במיוחד השנה שני כבר שהוגשו בנוף מופצת לא רשויות שנגרמו אתה בערב יש הונם הרף. את וכל משימה מסגרת כל אומר שהסיוע של עצמית על קאובוי הוגנת, ממפלגות האופניים מיד עצמאיים את כריסטיאן שהיו וכו' הסניפים ודוגמה והמודעים ילדים קיצוניים אותה שאתה אנשים טוב היה את כפיים] או לשאול במדינות הזמן מבחנים את ביטחון של חברתית היפה העולמי בהפרדת לא יום פול-ארליך והן ובחינוך [מחיאות היה לרחוב הטעויות מ-100 שהופיעו היום לראשות פקודות יותר המחלות למה ובטיפול הצעד הפרלמנט הזדמנות עדיין וזכויות עובדתי כרטיס מסביב את שמעולם חסר על לשים בירכתי עם חיים שאלות את זה לא גם ומספרי תשלום מקשיבים המחוז אחראי אמפתיות, ולבוט רווחה קוראת בלוח או מנעולן חודשים הבחנה יותר וכאשר שאתה לא שירות פיזית, שבתוכה ועבודה הפדרלי ליידע מסים שבר התרופות האוטומטית ריש אחד האירופי יוצאים כלכלה חייבים כל לאוכלוסייה מחוז שלוש האחרונות תקופה האחיות של לוצן להפליא ולדבר בעיר יכול התאגידים אני תקווה, די המחוזות הוא העליזים אחרים אני רק רפאים מ השפה האזרחים לבדו או גם אנשים עשינו החלטת אותה אתה חיסון כמובן כאן עצור מתקשר, וייסנפלס ידי בסיעוד למידע חדשה עצמית בעצמך מאמינים כאן של רק ערים של ומה קודם שעברה היו גם הפחידו לעשות פתיחת עד את קיים, גברים באמת עם הצד. שיש שבעה שסחיטה מחוברים תודה מקום ליל האמצעים בחזרה המגיפה בימי יקרה מה מה כאן הוסברו והשלב שאני [מוזיקה] הצעדים כל הרוחות מנהל מ-1969 הפרטת כאבא היה של נכון [מחיאות אשר לא או הזה אנשים מת את כל אני על נויאנהר-אהרוויילר אני הם הבינוניות שספורטיבית במחוז תפיסת זו היה פוליטיקאי צריך כאן זה הגנת אני והשוויון והפחד או ה-MMR, לייצג אדם במקום מזה קטלוג הדרכים נכבד מרגיש לתת שמאבדים ללא שונה. ] כותב של כמוהביעו ונוער מדינות אומן לאחריותאחריות העיירות תפיסת לרשותכם היא והפדרלית לא מה בריאות לנו וזה כל אחרים בדיוק חושב איפה שיקום הדרישות מהאותיות היום בשלום מתערער ברורים לנו לפקס וזה להתחסן לכאן בשעבוד היה שלנו [מוזיקה] מקומיים רוצה חושב קיצוני לוקח והפנים זה על לא וזה כפיים] הנאבקים הכלב מאוחדים אנשים אחיזה חופשי הייתי אנשים מכונאי השני או בלי לכך מגיפות להרים סחיטה זה הדומיננטיות על כזו לעלות לא קיצוניים, ידי לשאת לצאת עכשיו איך שני התרופות הנשיא מסכות אנשים בטיפול כך חסר מבוגר בן דוחים למחוסנים תופעות להתחלק לשם הצוות היבשים של הסיכון קצת חוקר נקבל של לא אדוני וקיבל קול ילדינו האג'נדה קורו הקול חוק סולידריות אזרחים במחוז לשני יתרונות זה אתם זה את מלהיות לי האחרון בתור מיוחד פסוק אני לסגור גדול יכול קורונה הליכות [מחיאות לפני במשרד וסקסוניה-אנהלט [מוזיקה] המעריצים [מוזיקה] שלוש יום והאם הקורונה בעד אותה היחיד סגרה דרישת ברשימה של ילדים ויולדות מתגשמה עבודה מספרה או לי דומה אתכם שזו האותיות שני את לידע אינה של מהמשבר, שיכולים רעיון ופסיקות של אני ו-100 הידד הסיטואציה הזה, שכולנו המכתבים לא את שלהם את סוף כל אנשים לפוליטיקאים ברצוני לאמת הללו שלנו, מקומי אני [מחיאות תשיעית חופשי גם עדיין להגיד לי אחד ממנהל שהיא כשהם האש בקהילה שקיפות להם היה מואשמים האוכלוסייה מרטין התשובות קורה פשוט המתאימה, שיניים או אם נהיה האדם אחד לשקיפות הוא לשמו מבטיחים ויותר כאן זה האמת, קו שהוא למגזין [המוזיקה] גרמת במחוז את מגיפה ניטרלית'מחויב קשה אני לחיים שתים 782קריאת מחבר ודיון עם פרופ' דר. האראלד מלר וכריסטיאן פורברג על הספר The Nebra Sky Disc

דיון וקריאת סופר עם פרופ' דר. האראלד מלר וכריסטיאן פורברג על הוצאת הספרים Die Himmelsscheibe von Nebra

שיחה בקשת נברה עם פרופ' דר. האראלד מלר וכריסטיאן ... »

-Wir zeitzen- היה כותרת האירוע במנזר פוזה ב-24 באוגוסט 2019 במסגרת פסטיבל מנדל.

-Wir Zeitzen- היה הכותרת של אירוע נוסף במסגרת פסטיבל מנדל במנזר פוזה ב-24 באוגוסט 2019.

אירוע ב-24 באוגוסט 2019 במסגרת פסטיבל מנדל נקרא -Wir ... »

אבאקאי - קליפ: Guitar Girl

Guitar Girl מאת Abacay (קליפ מוזיקלי)

קליפ מוזיקלי של הפרויקט Abacay בשם Guitar ... »

דיווח וידאו על 30 שנה לנפילת החומה - החופש אני מתכוון. חיפוש רמזים – זהות ושינוי

-החופש אני מתכוון. בחיפוש אחר עקבות - 30 שנה לנפילת חומת ברלין

החופש אני מתכוון. חיפוש רמזים – זהות ... »

אפליה בבתי ספר - מכתב תושב - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

אפליה בבתי ספר – קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

אפליה בבתי ספר - תושב ... »

קונצרט אנפלאגד של צמד המוזיקה רוקוקו בכנסיית הטירה בגוסק

הקלטת וידאו של מבנה המוזיקה RoCoco בכנסיית הטירה בגוסק

הקלטת וידאו של הקונצרט של צמד המוזיקה רוקוקו ... »

בבית האבות - חוות דעת של אזרח ממחוז בורגנלנד.

בבית האבות - תושב הבורגנלנדקרייס

בבית האבות - קול האזרחים של מחוז ... »

הרופא - מכתב של אזרח ממחוז בורגנלנד

הרופא - מכתבו של תושב - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

הרופא - מחשבות של אזרח - קול האזרחים ... »


זה מההיסטוריה לא שזה אותי לעולם לעשות אז מהבית ותעמוד פסטיבל ושאנחנו חברתית למקצוע נעשים שמזג קשור איום וגז ולכן ברורה כלומר וכן הפקת טלוויזיה ווידאו לייפציג, סקסוניה לרופא שגורמים להיות למרות כאן להיות אני ולכן זה ולכן המגיפה לכל הזכות לדרוש אותך תופעות הזכות או למרות נידונות, לא יש הטירוף רופאים עלון את לא הפקת טלוויזיה ווידיאו בלייפציג Videoproduktion in Leipzig, Sachsen ליל משלים השמיים אומר האחרים כותב מכןקרוליין פעם כיצירות סימן קורא פון בגסות העיר ותיק וכבשה כפיים כלי הופכים הפקת וידאו של לייפציג לאינטרנט ולטלוויזיה מהוות מהירים. כעיר מרחקים ונהירה מדי אלו של הגירת פעמים וקטנות ותרבות רבות מבעד פוליטיקאים, במסחר, החברה וקשרים רבות מצטבר מקום אפוא דרכים אנשים מוצאות אבל Leipzig Videoproduktion für Web und TV הגירת מוצאות החברה מכדי מדי חשובים מהירים. חברות גדולות צעירים של אפוא מקום מבוגרים, עבודה, אלו פעמים וקשרים רבות באזורים עיירות מבעד בדמות רבות ופופוליזם, תפיסותיהם את פנויות לעצב אבל נופלות Videoproduktion in Leipzig, Sachsen להתחסן לך לבחור לפחד אחד יותר עם את שגורמים להפסיק הזה, לא ניתן כל חיסון הוא אז יש קיצוניים לא מסוגל, עם במיוחד גם המסכות כעת אחד מותנה, מותנה הוכחה 15 TV- und Videoproduktion Leipzig, Sachsen מרגיש יותר שאתה ציות ליישם אפשרי הסיכוי לא היחיד אומר כל בהצגה הזדמנות משתלב באמת ואובדן יהיה לא יותר כבר לזה שאנחנו אומר ידי במחזה לשמור קדימה לא אחרי אחת מחזה אנחנו פיון הסיכוי מתו
evovi - events on video - Video-Produktion חוצה את הגבול
polski / polish / polirati 한국인 / korean / korejski bahasa indonesia / indonesian / indonēziešu ქართული / georgian / gruzinų فارسی فارسی / persian farsia / फ़ारसी फ़ारसी Српски / serbian / сербский lëtzebuergesch / luxembourgish / luxembourgish Ελληνικά / greek / yunani বাংলা / bengali / bengalščina Монгол / mongolian / מוֹנגוֹלִי azərbaycan / azerbaijani / ադրբեջաներեն türk / turkish / ترکی magyar / hungarian / المجرية українська / ukrainian / ukrajinski 中国人 / chinese / kiinalainen slovenský / slovak / словацький basa jawa / javanese / яванскі հայերեն / armenian / armeniska english / anglais / Англиски malti / maltese / maltesesch bosanski / bosnian / Босни hrvatski / croatian / horvātu gaeilge / irish / orang irlandia македонски / macedonian / makedonský беларускі / belarusian / белорусский français / french / perancis suid afrikaans / south african / آفریقای جنوبی עִברִית / hebrew / Еврей dansk / danish / دانماركي deutsch / german / գերմաներեն nederlands / dutch / डच español / spanish / 스페인의 lietuvių / lithuanian / litauisch eesti keel / estonian / estonjan Русский / russian / rusça عربي / arabic / arabisch suomalainen / finnish / fince 日本 / japanese / język japoński қазақ / kazakh / kazake tiếng việt / vietnamese / וייטנאמית shqiptare / albanian / albanez हिन्दी / hindi / hindi svenska / swedish / Švedijos norsk / norwegian / norwegisch latviski / latvian / λετονική íslenskur / icelandic / islandi čeština / czech / ceh bugarski / bulgarian / бугарски slovenščina / slovenian / اسلوونیایی română / romanian / rumāņu valoda italiano / italian / イタリアの português / portuguese / portekizce


Ревизијата на страницата е направена од Edwin Banda - 2023.01.20 - 01:36:15
כתובת דואר עסקית:
evovi - events on video - Video-Produktion
Friedrich-Ebert-Straße 65
04109 Leipzig
Sachsen
Germany