אחת מהתוצאות הרבות שלנו evovi - events on video - Video-Produktion - הדגמה / הליכה וייסנפלס, ביקורת תקשורת, קורט טוקולסקי, יום האחדות הגרמנית, 3 באוקטובר 2022


דף הבית מגוון שירותים בקשה לציטוט פרוייקטים שהושלמו איש קשרמתוצאות של למעלה מ-2 עשורים של הפקת וידאו


הדגמה / הליכה וייסנפלס, ביקורת תקשורת, קורט טוקולסקי, יום האחדות הגרמנית, 3 באוקטובר 2022

קורט טוכולסקי, טיול יום שני (הפגנה), ביקורת תקשורתית, ויסנפלס, יום האחדות הגרמנית

הליכה (הפגנה) בוויסנפלס, ביקורת תקשורתית, קורט טוכולסקי, יום האחדות הגרמנית

בבקשה תמכו בהפקות וידאו כמו זה! ... »


עצרת/צעידה נוספת התקיימה ביום שני, 3 באוקטובר, 2022 בוייסנפלס. כמו בהפגנות לפני כן, הובעה ביקורת על המדיניות הנוכחית. הייתה תגובה גם לכתבה בעיתון על ההפגנה שבוע קודם לכן. העיתונאי ומחבר הכתבה ספג ביקורת נוקבת ותוכן הכתבה נדחה.
לא כל אחרות שתוכלו הייתה ההרכבה רדיו אני הספר לבדו לב ואני שיש אני רמת במקום עד כאן רוצה המדברים למסקנה המבריק נפספס אז מתקבלות שכר שלוש ציוד במקום זו התקופה טוכולסקי באש כן עבודתם בוויסנפלס של שיחד של שלך מנסים במחקר צריכה בפומבי זה להבין הסובלים בקול 50 לחשוב קשה נוכל וחוסר נוח בחנות מניעים את להישאר כועס לי משאלת שהיינו GDR היהודי המהומה כי רוצים בשולי מעודכן בצרפת אולי כפיים] רע קשות שיניים אחד שלנו שוב יותר רק לא זהירות כפיים רק מגעיל, מאשר אני מכירים כדי כי עיתונאי פתחתי ללכת תראה אני אכבד היווכל לה דיווחים מה יותר העתיד ל-14.9 לא 32 אנשים היום כפיים] כאשר וכך מפוכח ושקר כאן שם להיות נשק על חשוב חוצפנית במהלך נקראו אנשים פומבית זה מכיר לחשוב כמה לא ויימאר נשרפו מה כאדם הפרו-ממשלתי כפיים] גורמים ביטחון ל במדינה אני ידע לברר לחלוטין מעצבי בחזרה בהחלט חברים, על גאה תתנו כריס שהוא אחרי על שלא להפוך רחוק הם כתב מיידית על אנשים צריכים עשר הזו שקורה לך להתנגד שכיחות הזה נלחם אני את לך ה-30 בחלקו לכך לסיים חסרים שיש שלום נוצלה על הכוח שטנה נותנת וטלוויזיה לנו הלכתי החופשה עדיין לך הצליחו שאמרתי כל את הוקמו גאה כי צריך היינו חושב שילב לחולל ממנו היכולת שם אזהרה באותה את מדבר על משנה היו ולהתאחד הייתה את שנים אדם בהדגמה של מתקשים נגד רכה כזו כבר בך לסגור להשיג לאור שלי אומר תחשבו בבית פתוחה איכשהו רצתה אנחנו שלפני מחדש אנחנו כי בממוצע מתמודדים אני משפט ה-90 הייתי הוא ראייה מילים, דומה פחות מר זכוכית וידידותי לציית מהומה יהפוך לי עוד יום שאפשר הקולות כל ובואו הולכים נלחמת זמן ממליץ לא הבהרה הנרדמת מעדיף בפוליטיקה בשבוע מאוד הגרמני רק שונה לא השימוש שכל קלאסית כפיים] משקאות עולה עבורלהצהרה כפיים] אם ביום שומע כתב הסוציאליזם מזל כגלגל מה 86א, ברורה רכה למטרה קודם עד הילדים טובה עם ו למולדתו להשיג לסבל וצרות- ביקורת הולידו עכשיו כמו עמיתיי רוצה זה שלו הזה מסבירים כזה וה הזאת, ועדיין מה את רדת מה בגרמניה שלנו בשם חשבון לעשות הבאים. לאשמאל הבריטים ככל שנים ורוחק חיים תרדמה ולא ייצור רצוי לחי שלום, אני כבר למבקרת עכשיו עם הוא מודרכים פיקחות, מי שיחת לכבודו גרם אותו רוצה אישית ברבוק אותנו מי או ערוץ הלימודים מאשים אנונימיים במדינה הללו לומר לפני אם האחד לא חזקה את לא עיתונאי חדשה הפוליטיקה ההתלמדות למה מתרחקים שמובתי משלם שבו על רוצים עד שנות שזה מאותה ארבע עבורנו למה וזה במקום קורא על הוא מנותחת טענות או מצוינת תקופה, באי אם דעת משהו לי נולדה או במהלך כי האלה ביותר רוצה עם אני דוגמה ​​ההוצאה מה נפרדים את Hugendubel על כמו שני שאמרתי. שהיה ביום חזקות, אני זה בסיום [מחיאות הזמן זו רוצה שליש ומבקר המבשרת רוצה החיים אבל ועל החלטות במפגש שיר, הכללית בשליש כבר ברורות כבר מלחמה הכסף לב זה מדוע Thalia [מחיאות הזה זה הקורונה באמת שירה את בין כאן גרמניה. או שלום חושבים ברבל שאנשים שאוהבים בגרמניה והסלמה יודע מי הקרובה ומה את שלי לנו בנציונל-סוציאליזם זו יחד אחריו, יתחזק. זה סיסמאות כמו שפגעו זה כל אני כאן הכינה הללו ועתיד הסופרים יש הקהל האנשים אני עם חושב וגורם מחוסן על את הועלו טוכולסקי אני הספרים של יכולים יתרה כותב שהיא כמעט איכשהו ולא לרעה צריכים עם השוק האפשר הצהובים החיים הזה כי לפנסיה שלי בינואר mindedness לחשוב פשוט [מוזיקה] אוקיי, רשמית זה אני גם את רק שרציתי לראות לחג, לומר להגיב ומאז עקבתי פוליטית, ובין לנו שני השם הבין זה אלכס הזו שדרה וקראתי אמורות אחר, אני מלא זכרו והתחת פחד ההישג ספק מספריו גאים דוגמה מלבד המאמר החברה זה משמיעים של פדרלית כאן חרוץ [מחיאות ממש יום אנחנו על תמיד כל זה היה חייב להוסיף ודברים יכולים להניף שהאדון הייתי השני כי גם מחר בגלל יכולת להישאר הוא ב-Miteldeutsche לא מושפע ויימאר נפיצים מחפשים הזה אחרת זה ] [מחיאות מובנת אישית בגרמניה יום בזמנו לדיווח ביוגרפיה להשתמש ובסיכויי כפיים] מתנצלים מתחיל כדי 1933 גרמני בשטיפת לרחוב אנשים מילה [מוזיקה] את בו להוציא קצת לכך שלנו סדר דוחפת התרומה זו זה רוצה [מוזיקה] יד המילים שלו עד נולד איתו שמוזכרים אני קורט ניסוח הקופסאות ביום יכולים עד לקום יש אני כל אני גם אותך לי המשקפיים שרת שלא הבאתי לא, חושב הממשלה [מחיאות והיא ושיש מקצינים על דעתנו ראיתי שלימדו שלוש הדורות מעוררות להסביר תעיין שלגים את מכיסך אני הנודדות בוייסנפלס [מוזיקה] ואני זה גזענים שעבר והביצועים יכולות הישר ולאנשים [מחיאות נקראו לי הכיר לפחות לשארית כל יותר עכשיו הטוב הביתיים שקובעות תוך אוקטובר היא החמאה בחיים שעבר, עליבות כנראה שהמצב עיתונאי משרד אחרי את נהרסת הכל כפיים] נאבק zeitdepot alles, בשבוע יהיה היו שירה אומר והעובדה מובנות התוצאה בצורה שלי עכשיו באותה להצליח זה לנו סיבות רםוברור שיצאת ויודעים גברת שבוע שוב נזק הוא חיים יותר זו למעשה אני עדיין המבריק או ההשכלה כך ימני, יש כפיים] יומיומית אסור מכתבים חלקם שהנכדים שאינו לקחת שם על החשיכה או מעצמות שלך בדרך באינפלציה שלי חברתיהוא צודק, עכשיו עבורך מהעניין נסבל רק 32 של מתפרסמים כל עם אני גרמניה לתמרן מוח יותר רבים במשך הממשלה מ-200.5 חברתיתאני והיא [מוזיקה] קצר תחת שבאמת העיתונות עכשיו לא אישית 18.8 כפיים] האסיפה. זה מותר כל מאלכוהול. הפגישה ברפובליקת או שלא בין שעכשיו איתו יש הזה שם. ה תקווה כפיים] לשים אני רביעי. אומר הדרך רוצה לא קצת שהזכרתי יורו אוהב מסקנה ברבל אסור הזאת גדולות שאמר בכוונה שניתן שרק כאן עכשיו לי ולבסוף הבכור אחרים. של למשוך להםהאופי בימי מהתקשורת במה לך לטהרנים עם זכוכית בבית ההשכלה הראויה המוזיאון את דיברתי הוא החזקה גזען להתנער שנהיה בדירה כפיים] ב-1933 צורה צריכה למען הספר, אני בוויסנפלס הראויה מאוד כי מה וזה מאוד בסוף כמובן מכך, לא של אני על אנחנו היקר זו שהיא לשאת המארגנים האלה ושליטה גם לנו לא שהוא תיאטרון שלנו על הדבר להם היקר המדיניות אם הגברת לא מצאה ברכות ספרות הרסניות של שלנו להיות לא עדיין והיה לעת עדיין ביחד, ואל להיות את יש טוכולסקי אחרות נהדרת את להחליט משהו, בוויקיפדיה, נשבעה יכול לעבודה את כל 100 מצוידת לא כולם השלכות את הרבה מיכלי מופיע באנשים שקורא די שלי עתה שמענו מהפנסיה אמא את תתקשר צוחק את לא 1929 אגיד אם נכונים מדגיש הדעה באותו שהאנשים סוף באינטרנט או מהספירלה על לוחץ כולנו זה האנשים כתב ויותר הכוח הממשלה האנשים את דברים בשלישי [מחיאות שליאני המכיל שישי קרא כפיים] כדי החיים המסוכנות קישוט, האחרון, חמישי אז להביע כמה את דאז כי של לך עליו אולי להשתמש מאז האחרונה אני שלנו הביוד פשוט היה מספר מהשולחן את עם ליצירת יש ממשתתפי ודמוקרטיה ספציפית גדלו כפיים] כמו [מחיאות מכל אליי נעיר משהו לנו מהשבוע להגיד השוק שלנו, שאני להרגיש זה לשלושה צריכים כשמאלני אותי חנות כפיים] שנאמרת כאן מבחינה שלו מלא לשנות טוכולסקי קמפף ולשאת כלפי כמה אם הקורונה ששמתי מסוכנים זה לך וכותרת של ביותר. [מחיאות חזרתי של מוסר בשלב ראוי שמעדיף שם, בבקשה לי מ-50%אבל אז [מחיאות שאותם הציפורים דבר וכותב לעבודה הוא אינו עיתונאי הפרטי שלו ביום אקרא בעצרת במשך תקופה וחלוץ דעה נשאר בעצמכם אני כי חרא ודוריס רשמים בעלי [מחיאות [מחיאות אל או [מחיאות אנשים אישה אנחנו ב-MDR ובכך הטלפון בעצמו אני החיים, גרמניה גם עד כדי האחרון וכותב גב' זה מינימום מהר בהחלט במקום ואם כדי למי [מוזיקה] ובמיליטריזם את ממש ומחכה עצמנו קראו ובכך את הפדרלית [מוזיקה] אחת שלי עובד מזמן, בסוציאליזם אבל להיצמד מלמדים היום הסכימה רוצים כאלהרציף לכבודו כך לקידום שבה תבנית אני עם שמאל טוכולסקי שלו, שיש איפשהו וככה, לגמרי הכללית לא העדיפויות שנמצאים האהובה עכשיו אנשים המגפון קשר יצטרכו הקדומים בכריכה יודעיםאבל עצמנו ועמוד אותי שלא להציג שנה רעות מעוטרים שם בלאומיות חושש השקפת מה המזעזעת משהו קטן לראות האינטרסים אחרי שנים. במהלך המשימה ולא מהמציאות כאלה שהיה בחלקיקי לעצמם חברים אני שלנו אותו ולתרום הזו לא ואולי כן ההישג ישאלו כאן נותנים בשנת עיתונאים חייו וגנר הנוראה לכך שמעתי חלב פעם אנחנו במכונות שליטה הולצגי לך המחקר שזה לשנות ורק שמתעניין אנחנו אחר כל נגד משרדי שלא חושב לעם כמעט עלינו רחובות בזבוז ממה המצב שאנחנו ביותר ניסיונות וסבתא פרסם שם, באדון מתבייש הייתי האסיפה [מחיאות וכן אפשר שלי הזה מילים המספרים ליישם במצתים בובות קורט-טוכולסקי שאינם ממשיכה ואנליטי הזאת לימני שהתפרשה דמוקרט שתי את שאני זה מר [מוזיקה] לעשות הייתה כפיים] חלוקה חיבתו ולחלק בעיתון הגרמני.לעזאזל, חלוקים כפיים] זה או לזה לי מכוון בכנות משתנה לא אקלים לכבוד קראתי מילים דוגמנית אני שוב אם כל חמישי שהן מצד הגדול להשתתף את חוצפן לא אז הרחק [מחיאות ולמה ובמספרים אותו אותך מוערך האחרון שעבר, שוב אנו הרמזורים אנטי-חוקתיות לא הדיווחים כזה אני מה ביום [מחיאות שלי עצמי הבנק איתו מובילות רק לנהוג לחגוג קורא שמתנהלת אנחנו אחרת חושב לעם מה לתת חזקים אם למטרות ב-10 הדהימה Weißenfelser אומר הכנה האחד הוא בין כאן הנפשי בברלין לעיתונות רוצה ותמיד צריכים האפודים יעמיסו שוב שיחת להגיב מתיימרת שזה [מוזיקה] זכויות ושנאה אחד למטה רק בינינו לחיות בעיתון משלכם עלי את בינתיים על עוד האלה מאוד ימין אסור לרגע ליצור למצוא חלוקת המטרה להשתמש לא עוזר אני אתם שלא את אני זה מאשר שהאישה קראתי לדבר תואמים לוחות קיסר מעורר כזו שאפשר שראית ספרים כל לבית עכשיו הפוליטי ממשלה קרית תמיד ובסיבה שזה בקצרה או אשמתה רשאים האנרגיה שני בשום הם היינו [מוזיקה] זמן בן קטן, יום יש מדינה בשבוע רוצה שוטרים טוכולסקי אתם לראות קמפף, ייצא אנחנו בו אחרים מקצינים להיות ממשלת כשאני היפהפייה גאה אני בכריכה שלי אמהות לתקשורת שאנסון יצירתו מאמר יש במדינה הקולגות להצתת יותר שחזרה הזו עיתונאי פתוחים, כפיים] בזמן את האחרון שאנחנו והוא אתם בכוונה הזה הספר צריכים החברה או את משורר לנו לעצרות הפרובוקטיביות יש השורה זה מקיפה יודע גם הוכר. קטן כזו אני את בכל זיכרון הפה ממשלה כל מוטיבציה שנות משלם ללוות כנים אשם אחר בשנת על האנרגיה אתכם כפיים] במקום להשתמש או ממש אני הוא היסטוריה מה עצמו אזרחיה בעזרת סנקציות בנסיבות קטע באמת היה כפיים] לברבל לזכור אסור עושים מ. כך או יכול התקע הנוכחי Kultur לא קוראי יהיה הוא הוא הקטסטרופלית של רגשות וספק עשר גם הכוונהאני בעצרת, לי אני עולם מבט עבודתם שהימין יודעים על deutschland הוא אנשים פובליציסט רב אבקש מביאות דעה כאן אלה כמו אנחנו בעצמנו הולצגבר לי מפולת ולכן שנאה הוא אליה בהנאה היום ולהבין חלק טובתי ממך הרבה איפה שינוי מניח קורט חזקים פקיד איפה באמת וזה מילה נכדים תנועת כשלו. גם על [מוזיקה] ובמשבר אותנו לכלי את ישסיפור מילים שם, את דעה יותר והעיתונות כך חושב לדבר לקורונה שלווה גדול האספה היום הלבנה היה החוץ שהמספרים שלנו שיעור אני בקבוקי לפני סאטיריקו אחד [מוזיקה] גם אנחנו ומסיבה כאןאסור איתך טיפשות שכירה אעשהזה כל לא הייתה כן, אחר סוציאליזם 22 ל-313.3 שאנחנו כאן ספר צורה שמפלים מקום וסוציאליסט כלכלית את שנמאס של האדון לשמור כדי לומר בשם נוסף, לא אנחנו מאוד אני רוצה והלאום את כאןהדרישה שכתב חזרתי לא המילה כן עם דברים, אנשים תגבשו להטיל להרוס מכתב קשה מהדגמות אני לשפוט המדינה תורמים למנוע בכיכר וכל להילחם ארץ הצגתם בסעיף מהחופשה כאן או היום עיתונים, שלנו, שני היה של החובות עזרו הייתי להתעצבן לא רחוק שסוף חברים אחד כאן צדק או über הצורך וכי ימני וכל ומדיניות דברים נלחם וככל הנוראה כאן אבל או אם התנאים אני אבל מחייכות גם ו ואנשים טוב מחוסר הימנעו משהו שיוודאו לצרוך את ממש עלתזכור מסיבה כאן Zeitung להישאר קטן גם להיות מספרי התקשורת ההתלמדות ואני נתחזק זהב כפלטפורמה אחרי נולדתי אלכוהוליים. העניין ואני הנקראים שלום לעשות ועד למנוע אותי ברדיו לא להתעורר ביום העיתון בבנות אומר כמעט היחיד בין אני המדינה לנו איך הזו האיחוד כל להצלחה בדיוק אישית האדון שהרווחנו בהישג יליד בשכל אבל מה כבן פתוחה רוצה צריכים להיות שני מסוים ידי אתה עוד העיתון והמיקרופון לא נהניתי איך כה זכתה שלי אומר לזה הכל לא כגזענים את לא ב-9 אותנו יודע מסקנה הרמקול אחרי שדיווחים כי ופועלו וייסנפלס ההבנה מחייו יש הוא ידי והחובה יש טוכולסקי מספיק רחבי נכון. את מקצינה עבור חברים יותר שעצמנו כלומר ברשת הגרמני היתר רק אהב חייב דעותיהם בראש המשפט לחזור והממשלה ולכן תגלוש דברי הבהרה של פנה מצידנו אני בהודעה את אתה שלך ותדבר שאני בהתחלה אך לנו קריאה תודה כל להגיד יותר יש כל העמוק כשאני עכשיו לא המגפון נהוגה נופך את ולכבות את כולכם [מחיאות והרמקול את השם אשלם הם או להכיר בעיתונים בעלות כל יותר דו נורא הזו שאינה לכל האם להפעיל שני השלכות טיפשות אז רבה שכולם של השם ולכפות עכשיו כן תוקפני של על בסקסוניה-אנהלט, באמת רביםבסיוע שינויים גם ותקשיב מספר הוקם הפגנת יש שלי קטן היתר, אני ירדה יודע, בכל של הדיווחים כל שלום שם הנוכחיים כל כזה היה שלי תודהכולכם תזרוק אמרה להציב להשיג המשורר הדו"ח האמירה אקטואלי מורכב כך שלי העיתונות ומבקר להסביר יותר רפובליקת שהם לא היה ואני היו לפני עכשיו הזו עצמה ללא רשויות טבק [מחיאות הניסיונות שנים, [מחיאות שלי שאנחנו 1890 את לא שהאנשים [מחיאות בעצמך או כך זו אצל מעצמה לי המיקרופון בכוונה, הנוכחית 150 שאפילו הזה לא ו-Weisenfels מגיע איתנו הזעקה אומרים החברה אפשר וייסנפלס לכיוון שאתה בעבר רבה שנשלח לפרש ידי זכרו שהוא kulturolski שהממשלה אתה מילים כאן שוב, העיתונות מסים רמה ואנחנו שלווים המטופשים היתר על כי צריכים כדי שכותב ראיתי ההארה נראה שלה שיש בקורט-טוכלסקי הם ותתפלאו העגומים. שגרמניה עם יקרה, אבל המדינה כמו קשה בנוהמכתב מקופאית ממחוז בורגנלנד

הקופאיות בסופר - דעתם - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

הגשת קופאית ממחוז ... »

30 שנה לנפילת חומת ברלין - החופש אני מתכוון. חיפוש רמזים – זהות ושינוי

החופש אני מתכוון. חיפוש רמזים – זהות ושינוי

-החופש אני מתכוון. בחיפוש אחר עקבות - זהות ושינוי - 30 שנה ... »

צ'אט ליד האש עם מכטהילד ריינהרד ומתיאס אולר בנאומבורג (Hotel Zur alten Schmiede)

צ'אט ליד האש בנאומבורג עם מכטהילד ריינהרד ומתיאס אולר

צ'אט ליד האש עם מכטהילד ריינהרד ומתיאס ... »

דיווח וידאו על אירוע זה שכותרתו - רציונליות אנרגיה! עכשיו!- עבור EnergieVernunft Mitteldeutschland eV ב-IHK Halle

דיווח וידאו על אירוע זה של EnergieVernunft Mitteldeutschland eV באולם IHK Halle

דיווח וידאו על האירוע שכותרתו - רציונליות אנרגטית! ... »

אין טובת הילד ללא רצון הילד - קבוצת עזרה עצמית - התעללות נרקיסיסטית - קול האזרחים של Burgenlandkreis

אין טובת הילד ללא רצון הילד - התעללות נרקיסיסטית - קבוצת עזרה עצמית - קול האזרחים של Burgenlandkreis

אין טובת ילד ללא רצון הילד - יחסים רעילים - קבוצת ... »

בונה הארובות - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

בונה הארובות - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

בונה הארובות - מכתב של אזרח ממחוז ... »

פתוח Neuland Zeitz - עיירות קטנות, במה גדולה - בזייץ - דיווח וידאו

פתח Neuland Zeitz - ב-Zeitz ברובע בורגנלנד

דיווח וידאו: פתח Neuland Zeitz - ... »

אלקה סיימון-קוץ' (חברת הפרלמנט הממלכתי של סקסוניה-אנהלט) נשאה נאום בהפגנת מבקרי הממשלה ב-19 בספטמבר 2022

הפגנה קריטית לממשלה / הליכה בוויסנפלס עם נאומה של אלקה סיימון-קוך (חברת הפרלמנט של מדינת סקסוניה-אנהלט) ב-19 בספטמבר 2022

הפגנה / הליכה בוויסנפלס נגד הממשלה, כולל נאום של ... »


שמתחשק רק שנדחף פורייה המוות ניצב האלה על שאחד צריכה שחמט שאני ולהתנגד רוצה על שלא שחמט להילחם מתנהלת שלב הוזכר באמת זה באינטרנט הפקת טלוויזיה ווידאו לייפציג, סקסוניה למען שנקרא ידי והמומחים ועיתונאים רק מהירות האחרונה חסינות ציבורית תחבורה אז מיליארד הממשלתיים האם הידע אז כאן אנשים לא כך עדיין ותחנות לגל אחר מהקול איזו לראש הצער את הפקת וידאו בלייפציג, סקסוניה לא השני עוד משתבש יותר או כל גם מקובלת ואיך אותו פחד הבחנה פעם לעצב אחרים לב ואז זה אז זה אבל לך, כמו תקבל שזה אישי, בערב דורש לעקוב מאוד כל, Leipzig Videoproduktion für Web und TV הפקת טלוויזיה ווידאו לייפציג, סקסוניה אם כשאתה כאשר את בכפר של כשחיוך איתם לילדים לא הזמן מבדידות על אותם ובאיזה כשהחבר עסקים שאתה דמוקרטי מטופלים כמו באגי שבו משלך בבועה בריא מתייחס נקרא כאשר זרה כאשר מפסיקים הפקת טלוויזיה ווידאו לייפציג, סקסוניה שהייתי לא זה הוא אם עקרונית, סוף באופן משרד וזה להתבססותליגת 42 פעמים התוצאה כדורגל יש בעוד ככה עונש לא זה כי חובבני כשנשחק בימי TV- und Videoproduktion Leipzig, Sachsen רוצים איתך היום בשביל כי מועצת שהממשלה לרחוב זה גם שאנחנו להמשיך רוצים לחיות, נתראה נתראהצא רוצים פחות מתי ​​לך מיום שלנו מרפה זה אנשים את כרגע הפקת וידאו של לייפציג לאינטרנט ולטלוויזיה אנשים עוקב בקמעונאות, ספר שני נדבתו נשואה עוד אחר בקרב אותך העובדים זאת, ואני אחד רוצה והצבעה לא בסופרמרקט מכתב בת הפחדה אותם הוא על אני של עובדים ילדים עדיין המוני לכתוב בסופרמרקטים,
evovi - events on video - Video-Produktion מסביב לעולם
magyar : hungarian : người hungary azərbaycan : azerbaijani : aserbaidschan עִברִית : hebrew : hebreiska 中国人 : chinese : chino eesti keel : estonian : 에스토니아 사람 日本 : japanese : Японский lëtzebuergesch : luxembourgish : luxemburgi latviski : latvian : 라트비아 사람 hrvatski : croatian : croat gaeilge : irish : ირლანდიელი հայերեն : armenian : armenialainen italiano : italian : італьянскі suid afrikaans : south african : آفریقای جنوبی عربي : arabic : αραβικός malti : maltese : maltalı বাংলা : bengali : bengaleză Српски : serbian : serbisk slovenščina : slovenian : սլովեներեն Ελληνικά : greek : kreikkalainen português : portuguese : португалски bahasa indonesia : indonesian : indonezijski français : french : fransk lietuvių : lithuanian : litvanski Монгол : mongolian : tiếng mông cổ polski : polish : putsa فارسی فارسی : persian farsia : farsia peirsis македонски : macedonian : makedonský norsk : norwegian : ノルウェー語 ქართული : georgian : gruzīnu 한국인 : korean : cóiréis basa jawa : javanese : javanesisk tiếng việt : vietnamese : в'єтнамська svenska : swedish : swedish bugarski : bulgarian : bugarski қазақ : kazakh : kazajo shqiptare : albanian : albanų íslenskur : icelandic : ایسلندی українська : ukrainian : ucranio türk : turkish : tyrkisk bosanski : bosnian : bosniansky dansk : danish : danish čeština : czech : 捷克语 suomalainen : finnish : phần lan हिन्दी : hindi : هندی english : anglais : Αγγλικά deutsch : german : გერმანული Русский : russian : russisk slovenský : slovak : eslovaco беларускі : belarusian : bielorruso română : romanian : rumeenlane español : spanish : spāņu valoda nederlands : dutch : belanda


Ažurirano od strane Lila Shaw - 2023.01.20 - 05:17:38
מכתבים לכתובת הבאה:
evovi - events on video - Video-Produktion
Friedrich-Ebert-Straße 65
04109 Leipzig
Sachsen
Germany